Καλώς ήρθατε...

Το ιστολόγιο αυτό σκοπεύει να ενημερώσει τους αναγνώστες για τα βιβλία που διαθέτουμε προς πώληση. Επίσης, ελπίζουμε οτι θα αποτέλεσει μια πηγή για τις δραστηριότητες γύρω απο το παλιό βιβλίο και την βιβλιοδεσία στην Αθήνα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο tzavella3@gmail.com, τηλεφωνικά (2103802816 και 6947549945) ή επισκεπτόμενοι το χώρο μας στη Τζαβέλλα 3, Εξάρχεια (Δείτε το χάρτη πιο κάτω). Οι ώρες λειτουργίας του εργαστηρίου/καταστήματος είναι 2-8 μμ τις καθημερινές.

Για να δείτε τους επικαιροποιημένους καταλόγους μας, επιλέξτε απο τη διπλανή στήλη "Κατάλογοι βιβλίων προς πώληση" τη θεματική ενότητα που σας ενδιαφέρει και πιέστε για να ανοίξει ο αντίστοιχος κατάλογος. Ο Κατάλογος με τις Τελευταίες Καταγραφές ΔΕΝ επικαιροποιείται.

Αν θέλετε να σας ενημερώνουμε για σημαντικές επικαιροποιήσεις σε κάποιο κατάλογο στείλτε μας ένα μήνυμα αναφέροντας τον κατάλογο που σας ενδιαφέρει.

Αν δεν βρίσκεστε στην Αθήνα, μπορούμε να σας στείλουμε τα βιβλία που θέλετε να αγοράσετε με αντικαταβολή (ελάχιστο πρόσθετο κόστος 5 ευρώ).

Λ. Βουγιούκας

Πως θα μας βρείτε...

View Larger Map

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Νομικά βιβλία

ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Λ. Βουγιούκας
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 3, ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Τηλ. 2103802816 και 6947549945
Ώρες Λειτουργίας : Kαθημερινές 2-8μμ


ΠΡΟΣΟΧΗ!  Για να δείτε επικαιροποιήσεις αυτού του Καταλόγου μετά τις 2/12/2016 πηγαίνετε στο σύνδεσμο:
 Κατάλογος με Νομικά Βιβλία





Γενικά και αταξινόμητα


ΛΕΞ2 ___ Λεξικόν Νομικής, Διοικήσεως και Αστυνομίας, Τόμοι Α'-Β', Γ', Δ', Ε', ΣΤ', Ζ', (πλήρες), 8ο, σ. 606+736+671+667+663+671+469, εκδόσεις εφημερίδος "Νέος Κόσμος", Αθήνα 1934. Έξι πανόδετοι τόμοι. Με χάρτες και εικόνες της εποχής στον τόμο Α-Β'.   (επίσης κατ. Νομικά) €80
ΝΟΜ86 ____ Κώδικες Καπνού - Σιγαρόχαρτου Δεμένος τόμος με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη που περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα: (επίσης κατάλογο Καπνά) €120
    1. Υπουργείον Οικονομικών, Νομοθεσία περι φόρου και δεκάτης του καπνού της Νέας Ελλάδος, 8ο, σ. 121, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Εν Αθήναις 1915. Σε πράσινο λεπτό χαρτί.
    2. Συλλογή Νόμων και Β. διαταγμάτων περι φορολογίας του καπνού εν τη Παλαιά Ελλάδι, 8ο, σ. 142, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Εν Αθήναις 1917.
    3. Περι κοινοποιήσεως του νόμου 1321 "περι εγγείου φόρου επι του καπνού του παραγόμενου εν τω Παλαιώ Βασιλείω, Χίω, Σάμω και Κρήτη", και του προς εκτέλεσιν..., Αριθ. Εγκυκλ. 140, σ. 27, χ.χ. [1918]
    4. Υπουργείον Οικονομικών, Β. Διάταγμα περι Κώδικος των νόμων περι φορολογίας του Καπνού και Έκθεσις του εισηγητού...περι φορολογίας του καπνού Ν. Ράμμου, σ. 58,  εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Εν Αθήναις 1920.
    5. Υπουργείον Οικονομικών, Β. Διάταγμα περι Κώδικος των νόμων περι φορολογίας του Καπνού και Έκθεσις του εισηγητού...περι φορολογίας του καπνού Ν. Ράμμου, σ. 50,  εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Εν Αθήναις 1925.
    6. Υπουργείον Οικονομικών, Συλλογή νόμων περι Μονοπωλίων ωσ ισχύουσι..., σ. 55,  εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Εν Αθήναις 1929.
    7. Υπουργείον Οικονομικών, Συλλογή των ισχυουσών διατάξεων... περι φορολογίας του καπνού, 8ο, σ. 96,  εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Εν Αθήναις 1930.
    8. Ψυράκης Μιχαήλ Κώδιξ νόμων φορολογίας καπνού και σιγαρόχαρτου, έκτακτον ααυτοτελές τεύχος του "Φορολογικός  Κώδιξ", 8ο, σ. 257, Εν Αθήναις 1936.
    9. Υπουργείον Οικονομικών, Οδηγίαι και διατάξεις περι οικον. επιθεωρήσεως των καπνικών αρχών του κράτους, σ. 55,  εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Εν Αθήναις 1936.
    10. Υπουργείον Οικονομικών, Διατάξεις και Οδηγίαι περι παραγωγικού σιγαρόχαρτου, σ. 32,  εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Εν Αθήναις 1937.
    11. Τσεκλένη Σπυρ. Ζώη, Συλλογή ποινικών διατάξεων των νόμων περι καπνού και σιγαρόχαρτου, σ. 114, Εν Αθήναις 1938.
ΝΟΜ257 _______ Κώδιξ Ιουστινιανού (Corpus juris civilis). Μετάφρασις εκ του Λατινικού υπό Παντελή Τσιτσεκλή. Τόμος Α’+Β’. Εν Αθήναις, εκδ. Φέξη, 1911-1912, 8ο, σ. 792+667. Δύο τόμοι δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €80
ΝΟΜ268 _____ Αφιέρωμα εις Γεώργιον Ιω. Οικονομόπουλον. Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων. Αθήναι : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1981, σ. 363.  €18
Ν302 ____ ΧΕΝΙΟΝ. Festschrift für Pan. I. Zepos, I, Athènes 1973, p. 784. €30
Ν353 ___ Αστικός κώδιξ. Υπουργείον Δικαιοσύνης, Αθήναι, Εθνικόν Τυπογραφείον, 1940, 8ο, σ. ιε’+633. Πρώτη έκδοση του κώδικα. €40
Ν354 ___
Ναγ1 Αγγελόπουλος Π. Μιχαήλ Ελληνική βιβλιογραφία Αστικού Κώδικος και Εισαγωγικού Νόµου µετά περιλήψεων των εν αυτή αναφεροµένων θεωρητικών µελετών, γνωµοδοτήσεων, κριτικών παρατηρήσεων και σχολίων επί της νοµολογίας από 23-2-1946 έως 23-2-1955 κατά συστηµατικήν κατάταξιν. Αθήναι, 1955, 8ο, σ. 168. €15
Ν338 Αγγελόπουλος Π. Μιχαήλ Ελληνική βιβλιογραφία Αστικού Κώδικος και Εισαγωγικού Νόµου µετά περιλήψεων των εν αυτή αναφεροµένων θεωρητικών µελετών, γνωµοδοτήσεων, κριτικών παρατηρήσεων και σχολίων επί της Νοµολογίας από του έτους 1946 µέχρι του έτους 1960 κατά συστηµατικήν κατάταξιν. Αθήναι, 1960, 8ο, σ. 236. Με αφιέρωση. Άκοπο.  €20
Ναθ Αθανασίου Δ. Μ., Φ. Τ. Κιούσης Γενικαί αρχαί αστικού δικαίου κατά τας παραδόσεις Γ. Μαριδάκη και άλλων σχετικών συγγραφέων. Τεύχος Β´. Αθήναι, 1935, 8ο, σ. 69. Ταινία στη ράχη. €14
ΝΟΜ124 Αλεξανδρίδου Ελίζα Αθέμιτος ανταγωνισμός και προστασία του καταναλωτή, εκδόσεις Σάκκουλα, 1986, σ. 232.  €12
Νακ1 Ακτσελής Χρήστος Οθωμανικόν δίκαιον “εξ αδιαθέτου”. Θεσσαλονίκη, 1913, σ. 24. Χωρίς το πάνω χάρτινο εξώφυλλο. €12
Ναλ1 Αλεξόπουλος Α. Γεωργ. Περίληψις εκκλησιαστικού δικαίου. Αθήναι, 1938, 8ο, σ. 40. €12
Νανα1 Αναστασιάδης Κ. Ηλίας Νομικά φιλοσοφήματα. [Αθήνα] : Τυπογραφείον Αποστόλου Α. Χαλούλου, 1927, μικρό 8ο, σ. 138. Άκοπο. €17
Νανα2 Ανανιάδης Χ. Ευστάθιος Στρατιωτικός ποινικός κώδιξ. Αθήναι, 1949, 8ο, σ. 158. €15
Νανα2α Ανανιάδης Χ. Ευστάθιος Στρατιωτικός ποινικός κώδιξ. Αθήναι, 1951, 8ο, σ. 167. €15
ΝΟΜ203 Αποστολόπουλος Ι. Ν. (επιμ.) Ο πρόεδρος των πρωτοδικών. Έκδοσις πέμπτη βελτιωμένη, επηυξημένη και συγχρονισμένη προς τους νέους νόμους, 1960, 8ο, σ. μα'+772. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
Ναπο Αποστολόπουλος Ι. Ν. (επιμ.) Ο πρόεδρος των πρωτοδικών. Τεύχος Β´: Προφυλακτικά και προσωρινά μέτρα. Αθήναι, 1940, 8ο, σ. 271. Ταλαιπωρημένο. €18
Νασπ1 Ασπρογέρακα- Γρίβα Θ. Κωνστ. Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και Νομολογιακή Έρευνα αυτών εν Ελλάδι. Αθήνα, 1970, 8ο, σ. 16+230. Το τελευταίο τυπογραφικό ραμμένο ανάποδα. €22
ΝΟΜ116 Βαβούσκος Κωνσταντίνος Εμπράγματον δίκαιον. 6η έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1986, σ. 456. Με σημειώσεις και υπογραμμίσεις. €12
Νβα2 Βάλληνδας Σ. Γεώργ. Αστικός κώδιξ και εισαγωγικός νόμος: ερμηνεία κατ άρθρον. Τόμος 1ος: Γενικαί αρχαί - Ενοχικόν δίκαιον (γενικόν μέρος). Ζαχαρόπουλος, Αθήναι, 1944, 8ο, σ. 340. €20
ΝΟΜ291 Βαλλήνδας Γ. Πέτρος (επιμ.) Μνημόσυνα Παπούλια. Πυρσός, Αθήναι, 1934, 8ο, σ. 301. €30
ΝΟΜΒ1 Βαλληνδας Γ. Π. & Ν. Ι. Πανταζόπουλος Συμβολή εις τα περί μισθώσεως κατά το αρχαίον Ελληνικόν δίκαιον (Επιγραφή μισθώσεως του 4ου π.Χ. αι.), Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τ. ΙΓ', #2, Εν Αθήναις 1948, 4ο, σ. 23. 'Ακοπο. €12
Νβαμ Βαμβέτσος Β. Αλεξ. Εισαγωγή εις το ελληνικόν εκκλησιαστικόν δίκαιον των ορθοδόξων. Εν Αθήναις : Τυπογραφείον της β. αυλής Α. Ραφτάνη, 1911, 8ο, σ. 180. Ταλαιπωρημένο. [Επίσης Κατάλογος Θεολογία] €35
ΝΟΜ202 Βαρουξής Γ. Σπυρίδων & Ευάγγελος Γ. Κωστόπουλος Η εν Ελλάδι φορολογία των κληρονομιών, δωρεών και προικών. Αθήναι, 1936, 8ο, σ. 588+VII. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (φθορές). €35
ΝΟΜ262α Βασιλάκης Ν. Θεοχάρης Εμπράγματον δίκαιον (κατά τον κώδικα). Εκδ. Καραβία,Αθήναι, 1955, 8ο, σ. 444. €18
Νβα1 Βασιλείου Κωνστ. Νεώτεροι κώδικες της ελληνικής νομοθεσίας εκδιδόμενοι τη συνεργασία Ιωάννου Δ. Βαρβέρη. Δικαστική νομοθεσία. Τόμος 1ος. Εν Αθήναις, "Δ. Αναγνωστόπουλος - Π. Α. Πετράκος", 1914, σ. ιστ’+1160. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
Νβα2 Βασιλείου Α. Κωνστ. - Α. Γ. Γιδόπουλος Πραγματεία περί αναιρέσεως. 2α έκδοσις μετά προσθηκών. Ζαχαρόπουλος, Αθήναι, 1931, 8ο, σ. η’+340. Πανόδετο. €25
Νβι1 Βιζουκίδης Κ. Περ. Γάϊος. Τόμος 1ος: Προλεγόμενα - Εισηγήσεις. Εν Θεσσαλονίκη, εκδ. Μ. Τριανταφύλλου, 1937, 8ο, σ. 222. Σημειώσει σε λίγες σελίδες. €20
Νβλ1α Βλάχος Δημήτριος Η αρχή της ισότητος εις το δημόσιον δίκαιον: νομική, συγκριτική, φιλοσοφική, πολιτειολογική, ιστορική, κοινωνιολογική εξέτασις της αρχής της ισότητος. Α΄: Η δογματική άποψις - Νομική εξέτασις της αρχής της ισότητος, Αθήναι, 1950, 8ο, σ. 412. Άκοπο αντίτυπο. €30
Νβλ1ε Βλάχος Δημήτριος Η αρχή της ισότητος εις το δημόσιον δίκαιον: νομική, συγκριτική, φιλοσοφική, πολιτειολογική, ιστορική, κοινωνιολογική εξέτασις της αρχής της ισότητος. Ε΄: Απαρχαί και εξέλιξις της αρχής της ισότητος. Εξέτασις κατά χρόνον της αρχής της ισότητος. Αθήναι, 1952, 8ο, σ. 343. Άκοπο. €30
Νβλ2 Βλάχος Σ. Δημήτριος Οδηγός φοιτητού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1947-1948. Σάκκουλας, Αθήναι, 1947, 8ο, σ. 95. Ταλαιπωρημένο. €17
Ν306 Βονίτης Ν. Γεώργιος Αστικόν δίκαιον. Γενικαί αρχαί κατά τας παραδόσεις του καθ. Αλκ. Κρασσά. Αθήνησι, λιθ. Εργίνου και Φαράκλα, 1892, σ. 668. Δεμένο μαζί του ίδιου:  Πολιτικόν δίκαιον. Στενογραφηθέν κατά τας παραδόσεις του καθ. Σ. Στρέϊτ. Αθήνησι, 1892-1893, σ. 504+296. Δύο έργα δεμένα σε ένα τόμο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (φθορές στη βιβλιοδεσία0. €60
Νγα Γαζής Α. Ανδ. Γενικαί αρχαί αστικού δικαίου. Τεύχος Α´: Εισαγωγή. Αθήναι, 1970, σ. 66. €12
Νγα1 Γαλάνης Δημ. & Κωνστ. Αι διαδικασίαι και η αρμοδιότης των πολιτικών δικαστηρίων. 2α έκδοσις βελτιωμένη και επυηξημένη. Εν Αθήναις, τυπ. Καμινάρη, 1932, 8ο, σ. 736. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΟΜ193 Γαρδίκας Γ. Κωνστ. Το έγκλημα της μοιχείας εν τω της Βυζαντινής αυτοκρατορίας δικαίω. Αθήναι 1925, σ. 48. €15
ΝΟΜ193α Γαρδίκας Γ. Κωνστ. Εγχειρίδιον εγκληματολογίας. Έκδοσις Β’. Εκδ. Τζάκα - Δελαγραμμάτικα, Αθήναι, 1957, 8ο, σ. 473. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. Με λίγες υπογραμμίσεις με μολύβι. €30
ΝΟΜ193β Γαρδίκας Γ. Κωνστ. Εγκληματολογία, τ. Α΄ (Τα γενικά και τα ατομικά αίτια των εγκλημάτων). Εκδ. 6η μετά πρσθηκών. Εκδ. Τζάκα, Αθήναι 1968,  8ο, σ. ε’+1012. Με λίγες υπογραμμίσεις. €20
ΝΟΜ193γ Γαρδίκας Γ. Κωνστ. Εγκληματολογία. Τόμος Β’: Αστυνομική. Εκδ. 6η μετά πρσθηκών. Εκδ. Τζάκα, Αθήναι 1968,  8ο, σ. 552. Άκοπο. €22
Νγεω1 Γεωργιάδης Σ. Αποστ. Γενικές αρχές αστικού δικαίου. Σάκκουλας, Αθήναι, 1997, σ. 588. Με υπογραμμίσεις. €15
Ν342 Γεωργιάδης Σ. Αποστ. Εμπράγματον δίκαιον. Τεύχος ΙΙ.1: Κυριότης. Αθήναι, 1975, σ. 302. Έντονες υπογραμμίσεις. €14
ΝΟΜΓ1 Γεωργόπουλος Λ. Κωνσταντίνος Παραδόσεις εκλογικού δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, 1955, σ. 65. €10
Ν324 Γιαννήρης Ισιδ. Σταμάτιος Ερμηνεία του στρατιωτικού ποινικού κώδικος. 2η έκδοσις. Αθήναι, 1959, 8ο, σ. 502. Άκοπο. €20
Νγιω Γιώτης Π. Χρίστος Λαϊκά μικτά δικαστήρια. Εν Αθήναις, 1927, σ. 18. €9
Ν318 Γιαννόπουλος Γ. Δημ. Γενικαί αρχαί αστικού κώδικος : ερμηνεία κατ' άρθρον. Τόμος 1ος: Αρθρα 1-166. Αθηναι, 1948, 8ο, σ. 472. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη, μικρές φθορές €30
ΝΟΜ260 Γκέκας Π. Κωνσταντίνος Εκούσια δικαιοδοσία (Θέματα και αποφάσεις). Ιωλκός, Αθήναι, 1978, σ. 590. €20
ΝΟΜ206 Γκέκας Π. Κωστής Η πρακτική εις την εκούσιαν δικαιοδοσίαν. Αθήνα, 1975, σ. 200. €10
Νγκο2 Γκόφας Χ. Δημ. Εισηγήσεις του ρωμαϊκού δικαίου. Α' ημίτομος. Ανατύπωση 1985, Σάκκουλας, σ. 200. €12
Ν341 Γυιζώτος Περί της θανατικής ποινής υπό την πολιτικήν έποψιν. Εκ του Γαλλικού μετάφρασις Ελληνική υπο Μιλτ. Ζωγράφου. Αθήνα 1864, τυπ: Σούτσα & Κτενά. 8ο, σ. 111, απόδετο, χωρίς τα εξώφυλλα. €35
ΔΜΓΕΝ11 Δαμασκηνός Ν. Δ. Έγκλημα και βούλησις. Εν Αθήναις, τυπ. Ταρουσόπουλου, 1932, 8ο, σ. 231.  €30
Νδα1 Δασκαλάκης Δ. Γ. Η οικουμενική διακήρυξις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αθήναι, 1953, 8ο, σ. 125. €17
ΝΟΜ214 Δασκαλόπουλος Μ. Ιωάννης Στοιχεία εγκληματολογίας. Τόμος 1ος: Γενική εγκληματολογία, τεύχος 1ον: Η φύσις του εγκλήματος. Ανατύπωσις. Εκδ. Τζάκα, Αθήναι, 1982, σ. 235. €14
Νδη Δηλιγιάννης Π. Θ., Ζηνόπουλος Κ. Γ. Ελληνική νομοθεσία από του 1833 μέχρι του 1860. Τόμος Δ΄. Εν Αθήναις, τυπ. Πάσσαρη, 1866, 8ο, σ. 600. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €50
ΝΟΜ115 Δημάκης Δ. Παν. Στοιχεία αστικού δικαίου (Γενικαί αρχαί), Α’, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα, [1976], σ. 359. Χωρίς τη σ. τίτλου. €15
Ν349 Δημητριάδης Γ. Σπυρ. Τα κακουργιοδικεία. Ζαχαρόπουλος, Αθήναι, 1933, 8ο, σ. 392. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
Νδη1 Δημητρακόπουλος Π. Νικ. Νομικαί ενασχολήσεις. Τόμος 4ος: Α’ Παραλειπόμενα - Β’ Δικηγορικού ημερολογίου άτακτα σημειώματα. Επιμ.: Κ. Μπαλλής. ΕΝ Αθήναις, τυπ. Λεωνή, 1927, 8ο, σ. ιδ’+397. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
Νδη2 Δημητρακόπουλος Π. Νικ. Νομικαί ενασχολήσεις. Εκδ. υπό Κωνστ. Γ. Μπαλή. 4 τόμοι. Δημητράκος, εν Αθήναις, 1923-1927, 8ο, σ. η’+487+η’+610+ιθ’+648+ιδ’+397. 4 τόμοι δεμένοι σε δύο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €100
Ν337 Δικηγορικός Συλλογος Αθηνων Επετηρίς. Έτος 1ον, 1927. Εκδ. Βασιλείου, Αθήναι, 8ο, σ. 473+ λίστες αποθανόντων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από της ιδρύσεως αυτού (1909-1927) +διαφημίσεις. Πανόδετο. €80
Νδι2 Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνων Διαλέξεις περιόδου 1967-1970. Σειρά τέταρτη. Αθήναι, 1970, 8ο, σ. 476. Άκοπο. €17
ΝΟΜ194 Δυοβουνιώτης Γεώργιος Ελληνικοί Κώδικες περιέχοντες το κείμενον των νόμων και των Βασιλικών Διαταγμάτων, την νομολογίαν του Αρείου Πάγου... Ιόνιος πολιτικός κώδιξ. Εν Αθήναις, Γ. Φέξης, 1901, 8ο, σ. 788. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. (Επίσης Κατάλογος Ιόνια) €70
ΝΟΜ195 Δυοβουνιώτης Γεώργιος Ελληνικοί Κώδικες περιέχοντες το κείμενον των νόμων και των Βασιλικών Διαταγμάτων, την νομολογίαν του Αρείου Πάγου... Ελληνική Εκκλησία, Στρατιωτική και Ναυτική Ποινική Νομοθεσία, Γενικόν Ευρετήριον χρονολογικόν και αλφαβητικόν των Ελληνικών Κωδίκων. Εν Αθήναις, Γ. Φέξης, 1901, 1904, 8ο, σ. 303+388+235. Τρία έργα δεμένα με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. Μερικώς αποκομμένο κομμάτι της ράχης.  €70
Νεφ Εφημερίς της Κυβερνήσεως Τεύχος 1ον. #91, 15 Μαρτίου 1940, σ. 589-772: Εισηγητική έκθεσις επί του Αστικού Κώδικος. Μαζί: #182, 17 Αυγούστου 1950, σ. 963-1074. Περί κυρώσεως τουυ Ποινικού Κώδικος/ Περί κυρώσεως του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. Πανί στη ράχη. €30
ΝΕυα Ευαγγέλου Ζ. Μήτσος Το δίκαιον της ιδιωτικής εκπαιδεύσεως. Αθήναι, 1970, σ. 596. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
Νζε1 Ζέπος Δ. Ιωάννης Βασιλικά. Κατά την εν Λειψία έκδοσιν του G. E. Heimbach και το συμπλήρωμα του Ζ. Lingenthal. Οις προσετέθησαν αι Νεαραί διάταξεις των βυζαντινών αυτοκρατόρων αι μέχρι της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εκδοθείσαι, τα ελλείποντα κείμενα της Ιουστινιανείου Νομοθεσίας, τα κείμενα του Jus Graecoromanorum, η μέχρι του νυν σχετική νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων και πλείσται ερμηνευτικαί σημειώσεις. Βιβλία 60 σε 5 τόμους. Εν Αθήναις, τυπ. Παλιγγενεσίας του Ι. Αγγελόπουλου, 1896-1900 μεγάλο 8ο, σ. 4803. Πέντε τόμοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη, επιδιόρθωση στη ράχη του 5ου τόμου. €300
ΙΒΑΝΤ2 Ζέπος Ι. ΔΗΜ. Η ΛΑΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αθήναι 1945, 8ο, σ. 177. Άκοπο αντίτυπο. (Επίσης Κατάλογο Νομικά) €35
ΙΒΑΝΤ2α Ζέπος Ι. ΔΗΜ. Η ΛΑΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αθήναι 1945, 8ο, σ. 177. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. (Επίσης Κατάλογο Νομικά) €60
Νηλι Ηλιάδης Δ. Παν. Ο δικανικός λόγος. Πειραιεύς, 1955, 8ο, σ. 97. Άκοπο. €15
Νζωγ Ζωγραφάκης Κ/ Γεωργ. (επιμ.) Αντώνιος Μάριου Μπαμπάκος (1935-1964): Ο προικισμένος ερευνητής της ιστορίας του δικαίου. Αθήναι, 1980, σ. 40. €9
Νθαν Θανόπουλος Δ. Αθαν. Η εκ διαθήκης διαδοχή (Ερμηνεία-Νομολογία-Τυπικόν). Αθήναι, 1972, 8ο, σ. 103. Πανόδετο. €18
ΝΟΜ16 [Θέμις] Παράρτημα της Θέμιδος – Ευρετήριον της Ελληνικής νομολογίας... υπό Ν. Ιωαννίδου, τόμοι 21 και 22 δεμένοι μαζί, 8ο, σ. 476+ογ'+332, Εν Αθήναις 1864 – 1865. €35
Νθεο2 Θεοδωρόπουλος Παύλος Βασ. Το Ισχύον εν Δωδεκανήσω δίκαιον. Β´ έκδοσις επηυξημένη. Αθήναι, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1981, σ. 631. (Επίσης Κατάλογος Δωδεκάνησα) €25
Νθεο1β Θεοφανόπουλος Δημ. Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου. Τόμος Α’:  Γενικαί αρχαί. Τόμος Β’: Εμπράγματον δίκαιον. Τόμος Γ’: Ενοχικόν δίκαιον Εν Αθήναις, 1928, 1900, 1927, 8ο, σ. 224+292+440. Τρεις τόμοι δεμένοι σε ένα με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €55
Νθεο1 Θεοφανόπουλος Δημ. Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου κατά τας παραδόσεις του καθ. Δημ Θεοφανόπουλου. Τόμος Α’:  Γενικαί αρχαί. Τομος Β’: Εμπράγματον δίκαιον. Τόμος Γ’: Ενοχικόν δίκαιον. Τόμος Ε’: Κληρονομικόν δίκαιον. Εν Αθήναις, 1924, 1933-1936, 8ο, σ. 224+272+432+239. Δεμένο μαζί: Διαμαντόπουλος Η. Σωτ.: “Οικογενειακόν δίκαιον κατά τας παραδόσεις του κ. Δημ Παπούλια”. Εν Αθήναις, 1924, 8ο, σ. 106.  Πέντε τόμοι δεμένοι σε ένα πανόδετο τόμο. €60
Νθεο1γ Θεοφανόπουλος Δημ. Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου κατά τας παραδόσεις του καθ. Δημ Θεοφανόπουλου. Τομος Β’: Εμπράγματον δίκαιον. Τόμος Γ’: Ενοχικόν δίκαιον. Τόμος Ε’: Κληρονομικόν δίκαιον. Εν Αθήναις, 1923,1924, 1933-1936, 8ο, σ. 272+440. €35
Νθερ1 Θεράπου Μ. Παν. Το άρθρον 281 (κατάχρησις δικαιώματος) του Α. Κ. Πέντε έτη νομολογιακής και επιστημονικής επεξεργασίας. Εκδ. Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Αθήναι, 1951, 8ο, σ. 264. €22
Νθε1α Θεοφανόπουλος Δημ. Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου κατά τας παραδόσεις του καθ. Δημ Θεοφανόπουλου. Τόμος Α’:  Γενικαί αρχαί. Τόμος Β’: Εμπράγματον δίκαιον. Εκδ. Τζάκας, εν Αθήναις, 1906, 8ο, σ. 240+288. Με σημειώσεις. Δυο τόμοι δεμένοι σε ένα με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΟΜ244 Θηβαίος Γ. Χρίστος Νόμος περί προσωρινών μέτρων εν διαφοραίς διακατοχής. Εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήναι, χ.χ. [~1960], σ. 143. Πανόδετο. €15
Νκαλ1 Καλλιγάς Παύλος Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου καθά εν Ελλάδι πολιτεύεται πλήν των Ιονίων νήσων. Τόμος Α’ - Δ’ αύθις ανακαθαρθείς και τρίτον εκδιδόμενος. Αθήνησι, 1878-1885, 8ο, σ. ια’+3+477+4+837+1025+4+436. Βιβλιοδεσία εποχής με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (μικρές φθορές).  €100
Νκαλ1.1 Καλλιγάς Παύλος Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου καθά εν Ελλάδι πολιτεύεται πλήν των Ιονίων νήσων, ανακαρθείς και αύθις εκδιδόμενος. ΜΟΝΟ ο 1ος τόμος: Γενικαί του πολιτικού δικαίου αρχαί. 4η έκδοση. Αθήναι, 1930, 8ο, σ. 333. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΟΜ76δ2 Καλλιγάς Παύλος Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου καθά εν Ελλάδι πολιτεύεται πλήν των Ιονίων νήσων. Τόμος 2ος: περί κυριότητος. Έκδόσεις Φέξη, Αθήναι, 1930, 8ο, σ. 636. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΟΜ76α Καλλιγάς Παύλος Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου καθά εν Ελλάδι πολιτεύεται πλήν των Ιονίων νήσων. Έκδοσις 3η αναθεωρηθείσα.  ΜΟΝΟ ο Γ' τόμος. Εν Αθήναις, 8ο, σ. 1025. Βιβλιοδεσία εποχής με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (φθορές).  €35
ΝΟΜ76α1 Καλλιγάς Παύλος Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου καθά εν Ελλάδι πολιτεύεται πλήν των Ιονίων νήσων.  ΜΟΝΟ ο Γ' τόμος: περί ενοχικού δικαίου. Εν Αθήναις, 1930, 8ο, σ. 752. Βιβλιοδεσία εποχής με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη.  €35
ΝΟΜ76γ Καλλιγάς Παύλος Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου καθά εν Ελλάδι πολιτεύεται πλήν των Ιονίων νήσων, ανακαρθείς και τρίτον εκδιδόμενος, ΜΟΝΟ ο Β' τόμος, 8ο, σ. 837, Αθήνησι, βιβλιοπωλείον Κορομηλά, 1879. Βιβλιοδεσία εποχής με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (φθορές).  €35
ΝΟΜ76 Καλλιγάς Παύλος Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου κατά την εν Ελλάδι ισχύν του, εκδοθέν επιμέλεια Λ. Σγούτα, ΜΟΝΟ ο 5ος τόμος, 8ο, σ. 506, Εν Αθήναις 1855. Βιβλιοδεσία εποχής με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (φθορές).  €50
ΝΟΜ77 Καλλιγάς Παύλος Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου κατά την εν Ελλάδι ισχύν του, ΜΟΝΟ ο 4ος τόμος, 8ο, σ. 400, Εν Αθήναις 1855. Βιβλιοδεσία εποχής χωρίς τη ράχη.  €25
ΝΟΜ77α Καλλιγάς Παύλος Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου καθά εν Ελλάδι πολιτεύεται πλήν των Ιονίων νήσων, ανακαρθείς και αύθις εκδιδόμενος. ΜΟΝΟ ο 4ος τόμος, Εν Αθήναις 1881, 8ο, σ. 435. Πανόδετη βιβλιοδεσία.  €35
Νκαμ Καμβύσης Ι. Αγγ. Εκκλησιαστικοί νόμοι. Αθήναι, 1952, 8ο, σ. ιε´+432. [Επίσης Κατάλογος Θεολογία] €20
ΝΟΜ288 Κανάτσιος Αρ. Γεωργ. Η μέθη, ο χρόνιος αλκολισμός και η τοξικομανία. Θεσσαλονίκη, 1956, 8ο, σ.242. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €20
Νκαρ Καρακάλος Ε. Αθαν. Η υπό του ειρηνοδίκου προσωρινή ρύθμισις της νομής. Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, εν Αθήναις, 1927, 8ο, σ. 152. Πανόδετο. €25
ΝΟΜ296 Καρανίκας Ι. Δημ. Το εγκληματοπροληπτικόν δίκαιον. Εν Αθήναις, τυπ. Ελλάς, 1933, 8ο, σ. 143. €18
ΝΟΜ264 Καρβέλης Ν. Κωνστ. Ο νόμος “Περί εκλογής βουλευτών”. Αθήναι, 1950, σ. 87. €9
Νκατ1 Κατσάνης Περικλής Η καταπιστευτική κληροδοσία: καταπιστευτική υποκατάστασις. Διατριβή επί διδακτορία. Αθήναι, 1965, 8ο, σ. 350. Άκοπο. €30
Νκλ1 Κλοτσιάρης Λεωνίδας Α. (μεταφρ.) Στοιχειώδης πραγματεία περί του δικαίου των εθνών : μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού από της νομικής εγκυκλοπαίδειας του Κ. Εσβάχ. Αθήνησι : Τύποις Π. Α. Σακελλαρίου , 1858, 8ο, σ. 112. Απόδετο. €30
Νκορ Κορδογιαννόπουλος Μ. Παύλος Το δίκαιον της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Γενικόν μέρος, ΙΙ: Δικαστικός έλεγχος, αποζημίωσις παραγραφή. Αθήναι, 1953, 8ο, σ. 125-227. €10
Ν313 Κόρμπος Χ. Βασίλειος Εισαγωγή εις το δίκαιον του διαστήματος (Γενικαι αρχαι). Αθήναι, 1968, 8ο, σ. 119. €18
Νκορφ Κορφιάτης Β. Νικόλαος Το κατ’ εξακολούθησιν έγκλημα. Εργασία ιστορική - δογματική - συγκριτική κατά τα δίκαια ιδία Ιταλίας, Γαλλίας και Ελλάδος (Ισχύσας ποινικός νόμος - ισχύων ποινικός κώδιξ) μετά στοιχείων ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας, Αθήναι, 1950 [1951], 8ο, σ. 592. Άκοπο. Με αφιέρωση του σ. €28
ΝΟΜ151 Κόρσος Ι. Δημ. Δημοσιονομικόν δίκαιον, τη συνεργασία Θ. Ιω. Παναγοπούλου, Τεύχος Α’, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, ανατύπωση 1985, σ. 175. €9
ΝΟΜ277π Κουμπούρας  Σ. Βασ. Συνταρακτικές δίκες. 1. Υποθέσεις: Γεωργίου Σαμίου, Μαργαρίτας Ουαλόν, Υβόνης Περδικάρη. Δικηγορικός Αγών, 1949, σ. 64. €10
ΝΟΜ198 Κουντουριώτης Νικόλαος Λεξικόν δικαστικής πρακτικήςπεριέχον σύντομον ερμηνείαν εκάστου θεσμού, τους σχετικούς τύπους και την σχετικήν νομολογίαν. Τόμος 2ος: Απογραφή - Διαθήκη. Εν Αθήναις, εκδ. Φέξη, 1909, 8ο, σ. 819. Πανόδετο. €20
ΝΟΜ200 Κουντουριώτης Νικόλαος Λεξικόν δικαστικής πρακτικήςπεριέχον σύντομον ερμηνείαν εκάστου θεσμού, τους σχετικούς τύπους και την σχετικήν νομολογίαν. Τόμος 3ος: Διαιτησία - Ιθαγένεια. Εν Αθήναις, εκδ. Φέξη, 1910, 8ο, σ. 883. Πανόδετο. €20
ΝΟΜ201 Κουντουριώτης Νικόλαος Νέοι πανδέκται: πλήρης συλλογή των από της συστάσεως του ... μέχρι σήμερον γραφεισών νομικών διατριβών. Εν Αθήναις, εκδ. Φέξη, 1906, 8ο, σ. 872. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
Νκουα Κουσουλάκος Π. Γεωργ. Η θεώρησις του καθόλου εν τω δικαίω. Αθήναι, 1960, 8ο, σ. 121. Με αφιέρωση του σ. €17
Νκου Κουσουλάκος Π. Γεωργ. Μελέται φιλοσοφίας γενικής θεωρίας και τεχνικής του δικαίου. Τεύχος Α´. Ζαχαρόπουλος, Αθήναι, 1948, 8ο, σ. 235. Με αφιέρωση. €30
ΝΟΜ285α Κρασσάς Χ. Αλκιβιάδης Σύστημα αστικού δικαίου. Τόμος 1ος: Γενικαί διδασκαλίαι. Εν Αθήναις, τυπ. Κωνσταντινίδου, 1897, 8ο, σ. 621. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. Χωρίς τη σ. τίτλου. €40
Νκρ1β Κρασσάς Χ. Αλκιβιάδης Σύστημα αστικού δικαίου. Τόμος 1ος: Γενικαί διδασκαλίαι. 3η έκδοση. Εκδοτικός Οίκος Δημητρ. Ν. Τζάκα, Στεφ. Δελαγραμμάτικα & ΣΙΑ, 1927, 8ο, σ. 624. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €40
Νκρη Κρητικός Γ. Αθαν. Το προσύμφωνον:Δογματική και νομολογιακή ερμηνεία της ΑΚ 166. Σάκκουλας, 1980, σ. 16+423. €18
ΝΟΜ215 Κρίσπη-Νικολετοπούλου Έλλη Η ιθαγένεια: Γενική θεωρία - Συγκριτικόν δίκαιον. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα, 1965, σ. 147. €12
ΝΟΜ242 Κρίσπη-Νικολετοπούλου Έλλη (επιμ.) Εμπράγματον δίκαιον .. κατά τας παραδόσεις Χρ. Πράτσικα. Εκδ. 2α, εκδ. «Το Νομικόν», Ν.Α. Σάκκουλα, 1951, 8ο, σ. 299. Πανόδετο. €18
Νκυ1 Κυριαννάκης Σ. Κωνστ. Αρχαία ελληνικά δίκαια. Αθήναι, 1973, σ. 171. €14
Νκω1 Κωνσταντινίδης Ι. Εμμ. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Δωδεκανήσου. Εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή. Αθήναι, 1968, 8ο, σ. 178+2 αναδιπλούμενοι πίνακες. Με αφιέρωση στο Ράμμο. [Επίσης Κατάλογος Δωδεκάνησος] €30
Νκω2 Κώνστας Σ. Γεωργ. Αστικός κώδιξ. Η κατ΄ άρθρον ερμηνεία και εφαρμογή του. Α’: Γενικαί αρχαί. Τεύχος 2ον: #101-180. Πειραιεύς, 1960, 8ο, σ. 161-288. €12
Νκω2α Κώνστας Σ. Γεωργ. Αποσβεστικαί παραγραφαί και προθεσμίαι (αστικού-εμπορικού-ποινικού δίκαιου). Πειραιεύς, 1958, 8ο, σ. 239. €17
ΝΟΜ162 Λιακόπουλος Ηλίας Κώδιξ της Ελληνικής νομοθεσίας περιλαμβάνων άπασαν την ισχύουσαν εν Ελλάδι νομοθεσίαν: Δημοτική νομοθεσία, έκδοσις 3η, εν Αθήναις, 1904, 8ο, σ. 476. Δεμένο μαζί: Ραΐσσης Ιωάννης Ε.: Μελέται επί του εμπορικού δικαίου : Ερμηνεία των κεφαλαίων έκτου και εννάτου του περί πτωχεύσεως νόμου, Αθήνα : Παλιγγενεσία (τυπογρ.) 1890, 8ο, σ. 155. Το δεύτερο έργο σε μερικά σημεία “κακοκομένο”. Πανόδετο. €50
ΝΟΜ245 Λιβαδάς Γ. Μιχαήλ Πραγματεία περί ανταγωγής. Εν Αθήναις, τυπογραφείον της Β. Αυλής Α. Ραφτάνη, 8ο, σ. 233. Με αφιέρωση του συγγραφέα. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €50
ΝΟΜ245α Λιβαδάς Γ. Μιχαήλ Πραγματεία περί ανταγωγής. Εν Αθήναις, τυπογραφείον της Β. Αυλής Α. Ραφτάνη, 8ο, σ. 233. Δεμένο. €35
Νλι3 Λιβιεράτος Κ. Ξεν. Περί διοικήσεως αλλοτρίων. Αθήναι, 1968, 8ο, σ. 157. €15
ΝΟΜ14 Λιμούρη Γ. Σπυρ. Και Κ.Π. Οικονομόπουλου Αμοιβαί δικηγόρων, σ. 243, Αθήναι 1958. Πανόδετο. €10
ΝΟΜ221 Μαντζουνέας Κ. Ευάγγελος Εκκλησιαστικόν δίκαιον. Τόμος Α’: Γενικόν μέρος. Αθήναι, 1979, σ. 219. €10
ΙΕ337 Μάουρερ Γκεόργκ Λούντβιχ Ο ελληνικός λαός: Δημόσιο, ιδιωτικό και εκκλησιαστικό δίκαιο από την έναρξη του αγώνα για την ανεξαρτησία ως την 31 Ιουλίου 1834. Τόμος Α’, Μετάφραση Ε. Καραστάθη. Νομική Βιβλιοθήκη της “Θέμιδος” #1, Αθήναι, 1943, 8ο, σ. 479. Άκοπο, αποκολημμένο το πρώτο τυπογραφικό. (Επίσης Κατάλογος Νομικά) €35
ΙΕ337α Μάουρερ Γκεόργκ Λούντβιχ Ο ελληνικός λαός: Δημόσιο, ιδιωτικό και εκκλησιαστικό δίκαιο από την έναρξη του αγώνα για την ανεξαρτησία ως την 31 Ιουλίου 1834. Τόμος Α’, Μετάφραση Ε. Καραστάθη. Νομική Βιβλιοθήκη της “Θέμιδος” #1, Αθήναι, 1943, 8ο, σ. 479. Άδετο σε μορφή τυπογραφικών . (Επίσης Κατάλογος Νομικά) €25
ΝΟΜ286 Μαλτέζος Θ. Γεώργιος Αι τρείς περίοδοι τς δικονομίας των Ρωμαίων. Εκδ. Ανατολής. Αθήναι, 1944, σ. 63.  €15
Νμαρ Μαριδάκης Σ. Γεωργ. Η αντίφασις των αλλοδαπών αποφάσεων εις αποδεδιγμένα πράγματα. Αθήναι, 1930, σ. 16. €10
ΝΟΜ180 Μέξης Ν. Δήμος Ο ειρηνοδίκης κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας : Συμπλήρωμα.., Αθήναι 1972, σ. 147. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €15
Νμιχα Μιχελάκης Μ. Εμμανουήλ Εισαγωγή εις το δίκαιον και εις την επιστήμην του δικαίου. Αθήναι, 1968, 8ο, σ. 150. Με αφιέρωση. Άκοπο. €18
Νμιχ2 Μιχελάκης Μ. Εμμανουήλ Φιλοσοφία του δικαίου. Τεύχος Α´. Αθήναι, 1968, 8ο, σ. 67. €15
Νμομα Μομφερράτος Γ. Αντώνιος Εκτελεσταί των διαθηκών: μελέτη του αστικού και κανονικού δικαίου. Εν Αθήναις : εκ των τυπογραφείων της εφημερίδος "Αθήναι", 1911, 8ο, σ. 75. Απόδετο. €18
Νμπ1 Μπακατσούλας Ν. Μεν. Γενικαί αρχαί σωφρονιστικής. Η εκτέλεσις των ποινών και των μέτρων ασφαλείας. Εκδοτικός οίκος «Το Νομικόν», Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1971, 8ο, σ. η΄+232. €17
Ν311 Μπακατσούλας Ν. Μεν. Γενικαί αρχαί σωφρονιστικής. Η εκτέλεσις των ποινών και των μέτρων ασφαλείας. Εκδοτικός οίκος «Το Νομικόν», Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1971, 8ο, σ. η΄+232. Με υπογραμμίσεις. €14
Νμπα Μπαλάνος Σ. Αριστ. (επιμ.) Νομικαί διατριβαί. Μέρος Α´: Επί της πολιτικής δικονομίας. Τζάκας, εν Αθήναις, 1901, 8ο, σ. 628. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €45
Νμπαλ1 Μπαλής Α. Γεώργιος Γενικαί αρχαί  του αστικού δικαίου (κατά τον κώδικα). 3η έκδοση. Παπαζήσης, Αθήναι, 1949, 8ο, σ. 476. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη.€30
Νμπαλ2 Μπαλής Α. Γεώργιος Εμπράγματον δίκαιον (κατά τον κώδικα). Πυρσός, Αθήναι, 1950, 8ο, σ. 618. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (φθορές στο πάνω μέρος της ράχης). €30
ΤΛ48 Μπαμπάκος Μ. Αντώνιος Πράξεις κοινής διαθέσεως και άλλα συγγενή φαινόμενα κατά το Δίκαιον της αρχαίας Θεσσαλίας - Συμβολή εις την μελέτην της οικογενειακής κοινοκτημοσύνης εις τους αρχαίους Έλληνας, Αθήνα 1961, 8ο, σ. 267. Άκοπο αντίτυπο. (επίσης Κατάλογος Νομικά) €30
Νμπε1 Μπέης Ε. Κωνστ.  Η ανίσχυρος διαδικαστική πράξις. Νομική Σχολή, Αθήναι, 1968, 8ο, σ. 12+362. €20
ΝΟΜ168 Μπέης Ε. Κωνστ.  Aι διαδικασίαι ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου. Αθήναι 1968, 8ο, σ. 704. Δεμένο σε τρεις τόμους με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €40
ΝΟΜ168α Μπέης Ε. Κωνστ.  Aι διαδικασίαι ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου. Αθήναι 1968-1970, 8ο, σ. 704. Τρεις τόμοι. €35
Ν168β Μπέης Ε. Κωνστ.  Aι διαδικασίαι ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου. Τόμος 1ος. Αθήναι 1968, 8ο, σ. 262. €15
Ν168γ Μπέης Ε. Κωνστ.  Aι διαδικασίαι ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου. Τόμος 2ος. Αθήναι 1969, 8ο, σ. 263-505. €15
Νμπρ2 Μπρίνιας Σ. Ιωάννης Αναγκαστική εκτέλεσις. Τόμος 2ος. Αθήναι, 1972, σ. 405-931. €17
Νμπρ2 Μπρίνιας Σ. Ιωάννης Αναγκαστική εκτέλεσις. Τόμος 4ος. Αθήναι, 1972, σ. 1257-1786. €17
ΝΟΜ15 Ναύτης Γ. Α. Πραγματεία περι επιτρόπων κηδεμόνων και αντιληπτόρων κατα τους Ρωμαικούς και τους εν Ελλάδι ισχύοντας νόμους, 8ο, σ. 259, απόδετο, Εν Αθήναις 1840. €35
ΤΕΚΔΚΩ47 Νικολαΐδης Δημ. (εκδ.) Οθωμανικοί κώδικες: ήτοι συλλογή απάντων των νόμων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, διαταγμάτων,  κανονισμών, οδηγιών και εγκυκλίων. Εν Κωνσταντινουπόλει, τυπ. Νικολαΐδη, 1889, 8ο, σ. ι’+948. Προβληματική η βιβλιοδεσία με αποκολλημένα τα καπάκια και τη ράχη.  (Επίσης Κατάλογος Νομικά) €80
Νκρ1 [Κρίσπη-]Νικολετοπούλου Έλλη, Ηλίας Κρίσπης (επιμ.) Εμπράγματον δίκαιον .. κατά τας παραδόσεις Χρ. Πράτσικα. «Το Νομικόν», Ν.Α. Σάκκουλα, 1943, 8ο, σ. 72+48. €15
Νκρ2 Κρίσπη-Νικολετοπούλου Έλλη (επιμ.) Εμπράγματον δίκαιον κατά τον αστικό κώδικα μετά ευρείας συγκρίσεως προς το βυζαντινόν δίκαιον και τους κώδικας ιόνιον-σαμιακόν- κρητικόν (κατά τας παραδόσεις Χρ. Πράτσικα). «Το Νομικόν», Ν.Α. Σάκκουλα, 1951, 8ο, σ. 299. Δεμένο μαζί των ιδίων: Οικογενειακόν δίκαιον κατά τον αστικό κώδικα. «Το Νομικόν», Ν.Α. Σάκκουλα, 1951, 8ο, σ. 252. Δύο έργα σε ένα παόνδετο τόμο. €30
Ν304 Οικονομίδης Τ. Βασίλειος Στοιχεία του αστικού δικαίου. Έκδοσις Γ’ (ανατύπωσις εκ της Β' εκδόσεως). Βιβλίο 1ον+2ον. Εν Αθήναις, 1925, 8ο, σ. 351+475. Δύο τόμοι δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €55
Ν304α Οικονομίδης Τ. Βασίλειος Στοιχεία του αστικού δικαίου. Έκδοσις Β’ ηυξημένη και διορθωμένη (Έκδοσις Δ’ -ανατύπωσις). Βιβλίο 1ον: Γενικαί αρχαί. Ζαχαρόπουλος, Αθήναι, 1933, 8ο, σ. 351. €20
ΝΟΜ78α Οικονομίδης Τ. Βασίλειος Στοιχεία αστυκού δικαίου. Επιμέλεια Νικ. Δ. Φιλάρετος. Βιβλίον Α’ - Γενικαί αρχαί. Αθήναι 1893 8ο, σ.448. Βιβλιοδεσία εποχής με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη.  €45
Ν78αβ Οικονομίδης Τ. Βασίλειος Στοιχεία αστυκού δικαίου. Επιμέλεια Νικ. Δ. Φιλάρετος. Βιβλίον Α’ - Γενικαί αρχαί. Αθήναι 1893 8ο, σ. 448. Βιβλίον Β´: Εμπράγματα δίκαια. Ανατύπωσις της Β´ εκδόσεως, εν Αθήναις, τυπ. Ραφτάνη, 1912, 8ο, σ. η´+494. 2 τόμοι με βιβλιοδεσία εποχής με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη.  €75
Ν308 Οικονομίδης Λ. Ιωάν. Προσωρινά μέτρα εις παντός είδους περί διακατοχής διαφοράς επί τη βάσει της πολιτικής δικονομίας, του νόμου ΓΨκΗ' του 1911, των συναφών νεωτέρων νόμων και της νομολογίας. Έκδοσις 2α. Εν Αθήναις, 1924, 8ο, σ. 148. Δεμένο μαζί: Καρακάλου Ε. Αθαν. : Η υπό του ειρηνοδίκου προσωρινή ρύθμισις της νομής. Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, εν Αθήναις, 1927, 8ο, σ. 152. Δύο έργα δεμένα μαζί σε ένα πανόδετο τόμο. €40
ΤΜΑΘ154 Παναγιωτάκος Γ. Παν. Σύστημα του εκκλησιαστικού δικαίου κατά την εν Ελλάδι ισχύν αυτού. Τόμος 4ος: Το δίκαιον των μοναχών. Εν Αθήναις, τυπ. Μυρτίδη, 1957, 8ο, σ. 767. (Επίσης Κατάλογος Νομικά) €35
Νπα3 Παναγόπουλος Θ. Ιωαν. Η σιμωνία κατά το δίκαιον της Ορθοδόξου Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας (Νομική και Κανονική άποψις). ΑΘήναι, 1946, μικρό 4ο, σ. 127. Άκοπο, με σημάδια υγρασίας. [Επίσης Κατάλογος Θεολογία] €20
ΝΟΜ134 Πανούσης Απ. Γιάννης Σωφρονιστικός Κώδιξ εκτελέσεως ποινών και ασφαλιστικών μέτρων, εκδ. Σάκκουλα, Κομοτηνή 1981, σ. 312+εικόνες. €14
ΙΤ63 Πανταζόπουλος Ι. Νικ. Το δίκαιον της Τουρκοκρατίας, ΙΙΙ: Τριπλή διαμάχη δικαίων κατά την επίλυσιν κληρονομικής διαφοράς επί Τουρκοκρατίας. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1969, 8ο, σ. 573-665. [Επίσης Κατάλογος Νομικά] €22
ΙΕ506 Πανταζόπουλος Ι. Νικ. Το διά της επαναστάσεως του 1821 θεσπισθέν δίκαιον και οι έλληνες νομικοί. Λόγος πανηγυρικός, ρηθείς την 9ην Μαϊου 1971 εις την Αίθουσαν Διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης επί τη 150ετηρίδι από της Επαναστάσεως του 1821. Θεσσαλονίκη, 1971, 8ο, σ. 74. [Επίσης Κατάλογος Νομικά] €18
Νπαν Πανταζόπουλος Ι. Νικ. Από της λογίας παραδόσεως εις τον αστικόν κώδικα: συμβολή εις την ιστορίαν των πηγών του νεοελληνικού δικαίου. Σάκκουλας, 1947, 8ο, σ. 367. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
IATΦ14α Παπαγεωργίου Κ. Ιωαν. Το δίκαιον περί φαρμακείων. Αθήναι, 1968, 8ο, σ. η’+334. Άκοπο. (Επίσης Κατάλογος Νομικά) €25
ΝΟΜ17 Παπαδόπουλος Γ. Κωνστ. Εκτέλεσις, εκδ. 2Α, σ. 513, Ερμούπολις Σύρου εκ του τυπολιθογραφείου Ν. Φρέρη 1931. €15
Νπαπ Παπαδόπουλος Α. Κωνστ. Το δίκαιον της αστικής αποκαταστάσεως των προσφύγων. Διατριβή επί διδακτορία. Αθήναι, 1973, σ. 263. Με αφιέρωση του σ. €25
Ν340 Παπαζαχαρίου Κ. Ι. Παραδόσεις εγκληματολογίας. Τεύχος Α’+Β’Εκδ. Αναστασίου, Αθηναι, 1968, 8ο, σ. 284+427. Δύο τόμοι δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €28
Νπαπ1 Παπαϊωάννου Ν. Ιωαν. Ερμηνεία των λόγων αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των κοινών ποινικών δικαστηρίων, Αθήναι, 1923, 8ο, σ. 88. €15
ΝΟΜ217 Παπασπυρόπουλος Βασ. Εκκλησιαστικόν δίκαιον κατά τας παραδόσεις του καθ. Κ. Μ. Ράλλη. Αθήναι, 1925, 8ο, σ. 208. Άκοπο και απόδετο. €22
Ν348 Παππούλιας Π. Δημ. Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού δικαίου. Τεύχος Α'+Β’. Έκδοσις Β'. Εν Αθήναις, τυπογραφείον "Εστία", 1925-1937, 8ο, σ. 80+88. Δεμένο μαζί του ίδιου: Εκλογαί εκ των πηγών του Ρωμαϊκού δικαίου. Εν Αθήναις, τυπογραφείον "Εστία", 1926, 8ο, σ. 203. Σποραδικές σημειώσεις. Δύο έργα δεμένα μαζί σε ένα τόμο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €45
Ν348β Παππούλιας Π. Δημ. Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού δικαίου. Τεύχος Α'+Β’. Έκδοσις Β'. Εν Αθήναις, τυπογραφείον "Εστία", 1925-1937, 8ο, σ. 80+88. Δεμένο μαζί του ίδιου: Εστενογραφημέναι παραδόσεις εμπραγμάτου δικαίου. Εκδ. 2α. Αθήναι, λιθογραφείον "Πετρή", 1932, 8ο, σ. 126. Σποραδικές σημειώσεις. Δύο έργα δεμένα μαζί σε ένα τόμο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €45
Ν348α Παπούλιας Π. Δημ. Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού δικαίου, Τεύχος Α', εκδ. Β', 8ο, σ. 176, “Εστία”, Εν Αθήναις 1925. Απόδετο. €15
Νπαυλ2 Παυλίδης Χ. Εμμ. Στρατιωτικόν θεσμολόγιον, ήτοι συλλογή των εις την στρατιωτικήν και ναυτικήν ποινικήν νομοθεσίαν… Τεύχος Δ´: Στρατιωτική και ναυτική ποινική νομοθεσία. 2η εκδ. Εν Αθήναις, 1923, 8ο, σ. 456+λ´. Πανόδετο. €24
ΝΟΜ246 Παυλίδης Λ. Κίμων Η παρέκτασις της αρμοδιότητος. Διατριβή επί διδακτορία. Αθήναι, 1948, σ. 84. Πανόδετο. €15
Ν322 Πέτρογλου Ι. Αντώνιος Δίκαιον κοινωνικής ασφαλίσεως. Τόμος Α’. Αθήναι : Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 1974, σ. 520. Άκοπο. €20
Νπε1 Πετρόπουλος Α. Γεωργ. Ιστορική εισαγωγή εις τας πηγάς του Ελληνικού δικαίου. Αθήναι 1961. 8ο, σ. 128. Άκοπο. €18
Νπε2 Πετρόπουλος Α. Γεωργ. Μνημεία μεταβυζαντινού δικαίου #4: Α. Νοταριακαί πράξεις Κεφαλληνίας της συλλογής Ε. Μπλέσσα των ετών 1701-1856. Β. Έγγραφα της Ηπείρου & ιερών μονών Αιτωλίας των ετών 1701-1887. Αθήναι, 1962, 8ο, σ. 632. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. (Επίσης Κατάλογος Κεφαλονιά, Αιτωλία) €55
Νπε3 Πετρόπουλος Α. Γεωργ. Μνημεία μεταβυζαντινού δικαίου #2: Α. Νοταριακαί πράξεις Παξών διαφόρων Νοταριών των ετών 1658-1810. Β.  Αθήναι, 1958, 8ο, σ. κμ’+565. (Επίσης Κατάλογος Ιόνια) €50
Νπε4 Πετρόπουλος Α. Γεωργ. Βιβλιογραφία επί του ρωμαϊκού, του ελληνικού και των άλλων αρχαίων δικαίων (1932-1936). Ανατύπωσις, Αρχ. Ιδιωτ. Δικ. Ζέπου τ. Γ’, Αθήναι, 1930, 8ο, σ. 78. €15
ΝΟΜ219 Πετρόπουλος Α. Γεώργιος Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού δικαίου. Εκδ. Ζαχαροπούλου, Αθήναι, 1936, 8ο, σ. 526. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΟΜ95 Πετρόπουλος Γεώργιος Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου - Ως εισαγωγή εις το ισχύον εν Ελλάδι αστικόν δίκαιον Εκδ. "Το Νομικόν", 1949, 8ο, σ. 717. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €70
ΝΟΜ95α Πετρόπουλος Γεώργιος Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου - Ως εισαγωγή εις το ισχύον εν Ελλάδι αστικόν δίκαιον. Εκδ. "Το Νομικόν", Αθήναι, 1955, 8ο, σ. 717. Πανόδετο, φθαρμένο το πανί. €45
Νπε9 Πετρόπουλος Α. Γεωργ. Iussus. Μελέτη ρωμαϊκού δικαίου. Εν Αθήναις, 1930, 8ο, σ. 46. Απόδετο, με σφραγίδα βιβλιοθήκης. €10
ΒΙΟ59 Πηλίκας Ν. Ιωάννης Απομνημονεύματα της υπουργίας Σπυρίδωνος Πηλίκα. Εν Αθήναις, τυπ. Παπαγεωργίου, 1893, 8ο, σ. 238. Ταλαιπωρημένο. (Επίσης Κατάλογος Νομικά) €40
ΝΟΜ146 Πουλής Α. Γεώργιος Σημειώσεις Θρησκευτικού δικαίου,  εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 116. €8
ΝΟΜ297 Ράϊκος Γ. Αθ. Δικονομικόν εκλογικόν δίκαιον. Έκδ. 6η, Αθήναι, 1976, σ. ιε’+386. €18
ΝΟΜ297α Ράϊκος Γ. Αθ. Παραδόσεις συνταγματικού δικαίου. Αθήναι, 1980, σ. 486. Χωρίς το πάνω εξωφυλλο. €12
Νραμ Ράμμος Θ. Γεωργ. Περί κυρίας παρεμβάσεως: ιστορικώς , δογματικώς και συγκριτικώς. Αθήναι : Ι.Ν. Ζαχαροπούλου, 1931, 8ο, σ. 8+131. Σημάδι υγρασίας στο εξώφυλλο. €20
ΝΟΜ263 Ράπης Κ. Απ. Γενικαί αρχαί αστικού κώδικος (εισαγωγικός μόμος - προϊσχύων). Παρισιάνος, Αθήναι, 1954, 8ο, σ. 335.  €20
ΝΟΜΡ1 Ράπης Απ. Κ.  (Νομικόν Φροντιστήριον) Synopsis Eμπράγματου δικαίου, Αθήναι 1956, σ. 163. €12
Ν314 Ράπης Κ. Απ. Synopsis εμπράγματου δικαίου. Παρισιάνος, Αθήναι, 1965, 8ο, σ. 366. Με υπογραμμίσεις. €14
ΝΟΜ121 Ράχος Μιχ. Αθ. “Τα ασφαλιστικά μέτρα” κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, έκδοσις Βα, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 73. €12
Νρη Ρηγανάκος Α. Περί της ανάγκης της ιδρύσεως παιδικών δικαστηρίων. Εν Αθήναις, 1927, σ. 58. €10
Νροι Ροΐλος Λ. Γεώργιος Περί αποσβεστικής παραγραφής των αξιώσεων κατά το αττικόν, ρωμαϊκόν, βυζαντινόν και ιδία το παρ’ ημίν ισχύον δίκαιον. Αθήναι, "Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη & Υιού", 1931, 8ο, σ. ΧΧVΙΙΙ+298. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΟΜ45 Ρόκας, Κωνσταντίνος Πτωχευτικόν Δίκαιον, 9η έκδοση, (ανατύπωσις 1973), 8ο, σ. 352, Αθήναι 1973. €15
ΝΟΜ45α Ρόκας, Κωνσταντίνος Πτωχευτικόν Δίκαιον, 13η έκδοση, (ανατύπωσις 1979), 8ο, σ. 391, Αθήναι 1978. €15
ΝΟΜ179 Σαμουήλ Σαμουήλ Η Έφεσις (κατά τον Κ. Πολ. Δ.). Θεωρητική ανάπτυξις - Νομολογία. Θεσσαλονίκη, 1974, 8ο, σ. 214. Πανόδετο. €15
ΙΘΚΑσε Σερεμέτης Γ. Δημήτριος  Η δικαιοσύνη επί Καποδίστρια. Α’ Πρώτη Περίοδος 1828 -1829. Θεσσαλονίκη 1959, 8ο, σ. 484. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. (Επίσης Κατάλογος Νομικά)  €40
ΓΙΧΘ12 Σιέττος Γεωργ. Αλιεία. Συλλογή νόμων, διαταγμάτων και λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί αλιείας. Πειραιεύς, 1967, 8ο, σ. 251. Άκοπο. [Επίσης Κατάλογος Νομικά] €22
ΝΟΜ126 Σινανιώτης Δ. Λάμπρος Ειδικαί διαδικασίαι (κατά τον ισχύοντα Κωδ. Πολ. Δικ.), Β’ εκδ, Αθήναι 1984, σ. 389. Με σημειώσεις και υπογραμμίσεις. €14
ΝΟΜ230 Σιφναίος Κ. Πανδέκται νέων νόμων και διαταγμάτων. Τόμος ΙΖ’, 1942. Αθήναι 1942, 8ο, σ. 887. Δεμένο με πάνινη ράχη. (Επίσης Κατάλογος Κατοχή) €35
ΝΟΜ231 Σιφναίος Κ. Πανδέκται νέων νόμων και διαταγμάτων. Τόμος ΙΗ’, 1943. Αθήναι 1943, 8ο, σ. 622. Δεμένο με πάνινη ράχη. (Επίσης Κατάλογος Κατοχή) €35
ΝΟΜ232 Σιφναίος Κ. Πανδέκται νέων νόμων και διαταγμάτων. Τόμος ΙΘ’, 1944. Αθήναι 1944, 8ο, σ. 294. Δεμένο με πάνινη ράχη. (Επίσης Κατάλογος Κατοχή) €30
ΝΟΜ6 Σιφναίου Κ. Οργανισμός δικαστηρίων και συμβολαιογραφείων, εκδοσις 4η, σ.982+32, δερμάτινη διακοσμημένη ράχη, Αθήναι 1958. €20
ΝΟΜ234 Σπεράντας Β. Λυκ. Η οργάνωσις της δικαιοσύνης της Γαλλίας. Αθήναι, τυπ. Φυλακής - Σχολής Αβέρωφ, 1933, σ. 75. Σχισμένη η πάνω γωνία του εξωφύλλου. €14
Νσ4 Σπυριδάκης Ι. Σ. Βασικοί Θεσμοί του ιδιωτικού δικαίου (Πανεπιστημιακές παραδόσεις), Τεύχος Β', εκδ. Σάκκουλα, 1981, 8ο, σ. 198.  €9
Ν298 Σταθάκης Γ. Ν.  Δοκίμιον της ιστορίας του αρχαίου ελληνικού δικαίου. Τόμος 1, τεύχος Α’. Εν Αθήναις, 1947, σ. 108. €14
ΝΟΜ166α Σταυρόπουλος Ι. Σταύρος Ερμηνεία του κώδικος πολιτικής δικονομίας (κατ’άρθρον, #1-1109).  Μαζί: Συμπλήρωμα και προσαρμογή. Αθήναι 1968-1972, 8ο, σ. 1458+607. Δεμένο σε τρεις τόμους με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ΝΟΜ166 Σταυρόπουλος Ι. Σταύρος Ερμηνεία του κώδικος πολιτικής δικονομίας (κατ’άρθρον, #1-1109).  Αθήναι 1969, 8ο, σ. 1458. Δεμένο σε τρεις τόμους με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €55 ΝΟΜ167 Σταυρόπουλος Ι. Σταύρος Ερμηνεία του κώδικος πολιτικής δικονομίας (κατ’άρθρον) - Συμπλήρωμα και προσαρμογή.  Αθήναι 1972, 8ο, σ. 607. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
Νστρ [Στρέϊτ] Σύμμικτα Στρέϊτ/Melanges Streit. Επιμέλεια Σ. Σεφεριάδου, Γ. Μαριδάκη, Π. Βαλλήνδα. Τόμος 1ος. Πυρσός, Αθήναι, 1939, 8ο, σ. 15+654. €30
Νστυ1 Στυμφαλιάδης Α. Παύλος Γενικαί αρχαί του αστικού δικαίου. Αθήναι, 1953, 8ο, σ. 264. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
Νστυ1 Στυμφαλιάδης Α. Παύλος Γενικαί αρχαί του αστικού δικαίου. Αθήναι, 1953, 8ο, σ. 264. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
Νστυ1α Στυμφαλιάδης Α. Παύλος Γενικαί αρχαί του αστικού δικαίου. Αθήναι, 1953, 8ο, σ. 264. €16
Νστυ2 Στυμφαλιάδης Α. Παύλος Εμπράγματον δίκαιον. Αθήναι, 1954, 8ο, σ. 262. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
Ντο1α Τορναρίτης Χρ. Ι. Αρχείον Βυζαντινού δικαίου. Τόμος 1ος - Τεύχος 1ον. Εν Αθήναις, τυπ. ΛΕΩΝΗ, 1930, 8ο, σ. xliv+2112. Άκοπο.  [Επίσης Κατάλογος Βυζαντινή Ιστορία] €25
ΝΟΜ192 Τορναρίτης Χρ. Ι. Αρχείον Βυζαντινού δικαίου. Τόμος 1ος - Τεύχος 2ον. Εν Αθήναις, τυπ. ΛΕΩΝΗ, 1931. 8ο, σ. viii+213-417. Άκοπο, χωρίς το πίσω εξώφυλλο.  [Επίσης Κατάλογος Βυζαντινή Ιστορία] €25
Ντο1 Τορναρίτης Χρ. Ι. Αρχείον Βυζαντινού δικαίου. Τόμος 1ος, τεύχος 1ο+2ο. Αθήναι, 1930-1931, σ. xviv+viii+467. [Επίσης Κατάλογος Βυζαντινή Ιστορία] €50
Ντου Τουρτόγλου Α. Μενέλαος Ο διοργανισμός των δικαστηρίων και η Πολιτική και Εγκληματική Διαδικασία του 1830. Επετ.. Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, τ. 8, 1958, σ. 102. Άκοπο. Με αφιέρωση του σ. 102. €12
Ν312 Τουρτόγλου Α. Μενέλαος Περί της ποινικής δικαιοσύνης επί Τουρκοκρατίας και μετ' αυτήν μέχρι και του Καποδιστρίου. Βυζαντιναί τινες επιδράσεις επί το εφαρμοσθέν δίκαιον. Σάκκουλας, 1980, σ. 37. €9
Ντρ1 Τριανταφυλλόπουλος Ιωαν. Αρχαία ελληνικά δίκαια. Κλεισιούνης, Αθήναι, 1968, 8ο, σ. 67. Υπογραμμίσεις με μολύβι. €10
ΝΟΜ97 Τρίμης Α. Γεώργιος Τα διαπύλια τέλη, σ. 42, Αθήναι 1947. €10
Ντσ2 Τσάμης Δ. Χ. Εκκλησιαστικόν δίκαιον (φροντιστηριακαί σημειώσεις). Αθήναι, 1973, σ. 131. €12
ΝΟΜ276π Τσαούσης Θ. Σόλων Εγχειρίδιον αστυνομικού δικαίου. Τεύχος Α’, έκδοσις 3η. Εν Αθήναις 1950, 8ο, σ. 115. Άκοπο. Με αφιέρωση. €15
Ν350 Τσουκαλάς Κωνστ. Τα ορκωτά δικαστήρια. Τόμος 1ος. Εν Αθηναις, 1929, 8ο, σ. ι’+310. €24
Ντσο3 Τσούτσος Γ. Α. Διοίκησις και δίκαιον - Μελέται. Αφιέρωμα εις την πεντηκονταετίαν του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σάκκουλας, 1979, σ. 385. Πανόδετο. €17
ΝΟΜ235 Υπουργείον Δικαιοσύνης Περί οργανώσεως και λειτουργίας αναμορφωτικών καταστημάτων ανηλίκων. Εν Αθήναις, εθν. τυπ., 1941, μικρό σχήμα, σ. 64. €14
Ν299 Υπουργείον Δικαιοσύνης Ο Οθωμανικός ποινικός νόμος. Εν Αθηναις, τυπ. Δελή, 1914, σ. 118. €20
Νφα Φάβης Β. Ιωάννης Λεξικόν της νομικής και οικονομικής ορολογίας. Τόμος Ι : Ελληνο-Γερμανικόν. Τόμος ΙΙ : Γερμανο-Ελληνικόν. Έκδοσις Ε. Αθήναι, 1960, 8ο, σ. 511+527. Δύο τόμοι δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €50
ΝΟΜ261 Φιλιππίδης Γ. Τηλέμαχος Η συναίνεσις του παθόντος. Διατριβή επί υφηγεσία. Θεσσαλονίκη, 1951, 8ο, σ. 162. Άκοπο. €15
Ν343 Φλογαΐτης Ν. Θ. Οι δικαστικοί νόμοι της Ελλάδος μετά της σχετικής νομολογίας του Αρείου Πάγου και πολλών ερμηνευτικών σημειώσεων. Τόμος τέταρτος περιέχων την Εξάβιβλον του Αρμενοπούλου εν πρωτοτύπω και εν παραφράσει. Εν Αθήναις, τυπ. Κωνσταντινίδου, 1888, μικρό 8ο, σ. δ'+1062. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €50
Ν344 Φλογαΐτης Ν. Θ. Δεύτερον συμπλήρωμα των δικαστικών νόμων και του παραρτήματος αυτών. Εν Αθήναις, παρά τω εκδότη Σ. Κ. Βλαστώ, 1889, μικρό 8ο, σ. δ'+694. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €50
Ν345 Φλογαΐτης Ν. Θ. Παράρτημα των δικαστικών νόμων της Ελλάδος περιλαμβάνον το σύνταγμα και τους κυριωτάτους των λοιπών της πολιτείας νόμων, κατ' αλφαβητικήν τάξιν μετά της σχετικής νομολογίας του Αρείου Πάγου. Μερος 1ο. Εν Αθήναις, παρά τω εκδότη Σ. Κ. Βλαστώ, 1887, μικρό 8ο, σ. η'+1372. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΟΜ196 Φλογαΐτου Θ. Ν.  Οι Δικαστικοί Νόμοι της Ελλάδος: Μετά της σχετικής νομολογίας του Αρείου Πάγου. Τόμος 1ος περιέχων τον οργανισμόν των δικαστηρίων και τη πολιτικήν δικονομία. Εκδ. Βλαστού, εν Αθήναις, 1885, 8ο, σ. 895. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (φθορές). €50
ΝΟΜ196α Φλογαΐτου Θ. Ν.  Οι Δικαστικοί Νόμοι της Ελλάδος: Μετά της σχετικής νομολογίας του Αρείου Πάγου. Τόμος 4ος περιέχων την εξάβιβλον του Αρμενόπουλου. Εκδ. Ανέστης Κωνσταντινίδης, εν Αθήναις, 1888, 8ο, σ. 063. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (φθορές). €50  
ΝΟΜ197 Φλογαΐτου Θ. Ν.  Συμπλήρωμα Δικαστικών Νόμων και του πααρτήματος αυτών... Εκδ. Βλαστού, εν Αθήναις, 1888, 8ο, σ. 848+71. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (φθορές). €50
ΝΟΜ229 Φουρκιώτης Κωνστ.  Εισαγωγή εις την επιστήμην του δικαίου και γενικαί αρχαί του Αστικού δικαίου. Περιληπτικαί παραδόσεις. Εκδ. Παπαζήση, Αθήναι 1963, σ. 45. Πανόδετο. €10
ΝΟΜ229 Φουρκιώτης Κωνστ. Μελέται, Α-Β-Γ-Δ. Εκδ. Παπαζήση, Αθήναι [1954], σ. 156. €14
Ν316 Φραγκίστας Χαρ. Αστικόν δικονομικόν δίκαιον. Γενικόν μέρος Γαρταγάνης, Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ. 312. Πολυγραφημένο. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
Νφω Φωτεινόπουλος Θεοδ. Μαθήματα φιλοσοφίας του δικαίου. Σημειώσεις προς χρήσιν των φοιτητών Δ´ Νομικού. Αθήναι, 1971, σ. 94. Πολυγραφημένο, με υπογραμμίσεις. €10
ΝΟΜ252 Χαλδέζος Πάνος & Σπύρος Τριανταφύλλου Ερμηνεία των διατάξεων περί εκτελέσεως δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών,. Λιμενικών κ.λ.π. Έργων και συμβάσεων ηλεκτροφωτισμού. Εν Αθήναις, 1937, 8ο, σ. 288. Άκοπο. €25
ΝΟΜ228 Χατζηγιαννάκης Γ. Κ (Επιμ.) Σημειώσεις δικαστικής ψυχολογίας κατά τας παραδόσεις του καθ. Τηλεμαχου Φ. Φιλιππίδου. Θεσσαλονίκη, 1972, σ.59. €12
Νχρ1 Χριστοφιλόπουλος Π. Αναστάσιος Ελληνικόν εκκλησιαστικόν δίκαιον. Έκδοσις 2α. Αθήναι, 1965, σ. 331. Με υπογραμμίσεις. €15
Νχρη Χρηστίδης Χρ. (μετ.) Αστικός κώδικας. Δοκίμιο μεταγραφής του στην εθνική γλώσσα των Ελλήνων. Αθήνα, 1963, 8ο, σ. οα´+304. €30
Ν345 Χυτήρης Α. Σ. Ο δημόσιος κατήγορος και ο πταισματοδίκης. Αθήναι 1927, μικρό 8ο, σ. 306. Αποκολημμένο το κάλυμμα. €10
Νχω1 Χωματιανός Γεώργιος (επιμ.) Ξενοφώντος Ψαρά μνημόσυνον. Εν Αθήναις, τυπ. Λεωνή, 1902, 8ο, σ. η’+80+εικόνες. €20
ΝΟΜ70 Arvanitis J. Christos Zur problematik der unterscheidung Zwischen mord und totschlag, διατριβή, σ. 179, χ.χ. (1980?). Πανόδετο. €20
ΝΟΜ233 Balazard H. et al Etudes de droit Allemand. Melanges oflag II. B. Paris, 1943, 8o, p. 426. €25
ΝΟΜΒ2 BEAUREGARD OLLIVIER J. Organisation de la famille sous la législation romaine, Cotillon et Cie Paris 1879 In-8, VI et 136 pages. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €40
ΝΟΜ270μ CONRING H. Dissertatio ad legem I Codicis Theodosiani de studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolis. Helmstedt, H. Müller 1674, Kl.-4to. p. 183+index. €180
ΝΟΜ154 CRISPAN, DIEGO SORIA DE Philosophie du droit public, suivie d'un traité de droit constitutionnel. Traduit de l'italien. Troisième édition. Bruxelles, A. Labroue et Compagnie, 1853. Tomes 1-4 (de 9), p. 276+251+262+250. Δεμένοι σε ένα τόμο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €100
Νder Dernburg Ερρίκος Σύστημα του Ρωμαϊκού δικαίου. Κατά μετάφρασιν Γεωργίου Δυοβουνιώτου. 5 τόμοι. Τόμος Α´: Γενικαί αρχαί. Τόμος Β´: Εμπράγματον Δίκαιον. Τόμος Γ´: Ενοχικόν δίκαιον. Τόμος Δ'. Οικογενειακόν Δίκαιον. Τόμος Ε'. Κληρονομικόν Δίκαιον. Έκδοσις δευτέρα επηυξημένη. Εν Αθήναις, "Γεώργιος Δ. Φέξης", 1909-1911, 8ο, σ.β´+649+στ´+δ+555+519+159+440. 5 τόμοι ομοιόμορφα δεμένοι σε 4 με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €110
Νge Gernet Louis Droit et societe dans la Grece ancienne. Pariw, 1955, 8o, p. 243. Relire toile. €30
Ν303 Gurvitch Georges Κοινωνιολογία του δικαίου. Το Φοιτητικόν, Αθήναι, χ.χ. [~1960], σ. 104. €15
Νla Labry Raoul Une legislation communiste: recueil des lois, decrets, arrêtés principaux du gouvernement bolchéviste. Imp. Durand. París, 1920 - . 23 cm. 1 h., XVIII-590 p. €35
ΝΟΜ156 Monteux, Benjamin Abraham Les procès célèbres. Revue mensuelle illustrée des procès célèbres de l'année. Avec les plaidoiries in-extenso. Tome VIII, Année judiciaire 1900-1901. Paris, p. 563. Complete plates. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €95
ΝΟΜ87 MOURLON, Fr, Docteur en Droit, Avocat à la Cour Impérial de Paris Répétitions écrites sur le premier Examen du Code Napoléon, contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifs et la solution des questions theoriques, Tome Premier seulement, 5eme ed., 8o, p. 881, PARIS, A. Marescq E. dujardin 1858. Reliure de l'epoque.  €30
Ν323 Nicholas Barry An Introduction To Roman Law. London, England: Oxford at the Clarendon Press 1962. 281 pgs, including index. Cloth cover with dust jacket. €30
Νpe Periphanakis E. Const. La theorie grecque du droit et le classicisme actuel. Athènes, 1946, 8o, p. 218. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
Νra Radbruch Gustav Εισαγωγή εις την επιστήμην του δικαίου. Μεταφρ. Ν. Ταζεδάκη. Αθήνα, 1962, 8ο, σ. 259. €20
Νre1 Regelsberger Ferd. Γενικαί διδασκαλίαι του δικαίου των Πανδεκτών. Τόμος 1ος: #1-93. Μετάφρασις μετά προσθηκών υπό Γεωργ. Σ. Μαριδάκη και Χρήστου Π. Πράτσικα. Εν Αθήναις, τυπ. Εμπρός, 1915, 8ο, σ. 1011. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €50
Ν347α Regelsberger Ferd. Γενικαί αρχαί του δικαίου των Πανδεκτών. Τόμος 1ος: #1-93. Μετάφρασις μετά προσθηκών υπό Γεωργ. Σ. Μαριδάκη. Δευτέρα έκδοσις. Αθήναι, 1935, 8ο, σ. η'+428. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΟΜR1 ROGRON, J.A. Code de procédure civile expliqué par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence, avec la solution, sous chaque article, des difficultés, ainsi que des principales questions que présente le texte, et la difinition de tous les termes de droit. Edition augmentée... Bruxelles, Société Typographique Belge, 1837, 8o, p. 460. Χωρίς το πίσω εξώφυλλο και τη ράχη. €45
Νsa Savvas Pacha Etude Sur La Theorie Du Droit Musulman. 2eme edition. 2 volumes. Paris, Marchal et Billard, 1902,  in-12, p. Lv+167+185+xxv+575+tab. pl. Derelies, sans les couvertures. €100
ΝΟΜ190 SCHILLING Bruno. SINTENIS, Carl Friedrich Ferdinand. Das Corpus Juris Canonici in seinen wichtigsten und anwendbarsten Theilen, in’s Deutsche übersetzt und systematisch zusammengestellt. Zweiter Band, Carl Focke 1837, Leipzig, 987 Seiten. €40
Νwi2 Windscheid Bernhard Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου. Κατά μετάφρασιν Αθανασίου Αργυρού. Τόμος Α’: Γενικαί αρχαί. Τόμος Β’: Εμπράγματον δίκαιον. Τόμος Γ’: Ενοχικόν δίκαιον, Γενικόν μέρος. Τόμος Δ’: Ενοχικόν δίκαιον, Ειδικόν μέρος. Τόμος Ε’: Οικογενειακόν δίκαιον. Τόμος ΣΤ’: Κληρονομικόν δίκαιον. Εκδ. Σ. Μπασιάς και Α. Χρυσαφίδης, εν Αθήναις, 1901-1909, 8ο, σ. 904+768+718+800+253+768. 6 τόμοι ομοιόμορφα δεμένοι σε 5 με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €150
Νwi2.1 Windscheid Bernhard Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου. Κατά μετάφρασιν Αθανασίου Αργυρού. Τόμος Α’: Γενικαί αρχαί. Εκδ. Σ. Μπασιάς και Α. Χρυσαφίδης, εν Αθήναις, 1901, 8ο, σ. 904. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη, εύθραυστη η ένωση με το πάνω καπάκι. €35
IBYZ47 Zeras Kyriaco Le "Crimen Majestatis imminutae" en droit Byzantin, Paris, 1934, p. 80. (Επίσης Κατάλογος Νομικά)  €20
Δημόσιο, διοικητικό και συνταγματικό δίκαιοΝΔΔ11 ______ Επιστημονική επετηρίς της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών. Τόμος 5ος, 1951-1959. Εν Αθήναις, 1959, 8ο, σ. 119. €18
ΝΔΔ13 _______ Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εκδ. Σαλίβερος, εν Αθήναις, 1927, μικρό σχήμα, σ. 95. €10
ΝΔΔ13α _______ Το σύνταγμα της Ελλάδος και τα θεσμικά νομοθετικά διατάγματα. Υπουργείον Προεδρίας, Αθήναι, 1971, 8ο, σ. 331. Πανόδετο. €20
ΝΔΔ14 ______ Επιστημονική επετηρίς της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών. Τόμος 4ος, 1935-1939. Εν Αθήναις, τυπ. Καλλέργη, 1939, 8ο, σ. 191. €22
ΝΔΔ139 Αλιβιζάτος Κ. Νίκος Εισαγωγή στην Ελληνική συνταγματική ιστορία, τεύχος Α’: 1821-1941, εκδ. Σάκκουλα, Κομοτηνή 1981, σ. 84. €6
ΝΔΔ13 Αναστασίου Θ. Σπυρ. Νομικόν φροντιστήριον – Συνταγματικόν δίκαιον, περίληψις κατά τας παραδόσεις του ... Σαριπόλου Ν., απόδετο, σ. 87, Αθήναι, τύποις Τρεμπέλα χ.η. (1930?) €15
ΝΔΔ4α Ανδρεάδης Γ. Στρατής  Διοικητικόν δίκαιον. Έκδοσις 2α, Αθήναι, 1968, 8ο, σ. 628. €30
ΝΔΔανδ2 Ανδρεάδης Γ. Στρατής  Σύγχρονοι εξελίξεις εις το πεδίον του διοικητικού δικαίου. Αθήναι, 1959, 8ο, σ. 27. €12
ΝΔΔαρα Αραβαντινός Ιωαν. Ελληνικόν συνταγματικόν δίκαιον. Τόμοι 1+2. Εν Αθήναις, 1897-1902, 8ο, σ. 522+150. Πανόδετο. €40
ΝΔΔαργ Αργυρόπουλος Π. Δημοτική διοίκησις. Έκδοσις 2α. Τόμος 1+2. Εν Αθήναις, τυπ. Μαυρομάτη, 1859, 8ο, σ. 452+206. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. [Το έργο ξεκινά με τους δημοτικούς θεσμούς πριν από την επανάσταση]. [Επίσης Κατάλογος Ιστορία] €90
ΝΔΔβεγ1 Βεγλερής Θ. Φαίδων Η συμμόρφωσις της διοικήσεως εις τας αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 8ο, σ. 198, Εν Αθήναις 1934. Δεμένο χωρίς καπάκια. €25
ΝΔΔ37 Βασιλάκης Χάρης Διοικητικόν δίκαιον (και διοικητική δικαιοσύνη). ΑΘήναι, 1967, σ. 216. €17
ΝΔΔ37α Βασιλάκης Χάρης Διοικητικόν δίκαιον (και διοικητική δικαιοσύνη). ΑΘήναι, 1967, σ. 216. Με υπογραμμίσεις. €10
ΝΔΔ38 Βεζανής Σ. Δημ. Γενική πολιτειολογία. Μέρος Γ’: Θεωρία του κράτους. Τεύχος ΣΤ’: Η θετικη θεωρία του κράτους. Αθήναι, 1963, 8ο, σ. 118. Δεμένο με δερμάτινη ράχη, με φθορές. Με σφραγίδες βιβλιοθήκης €20
ΝΔΔβιβ Βιβιέν Μ. Διοικητικαί μελέται. 2η έκδ. αναπλαθείσα και αυξηθείσα. Προς συμπλήρωσιν δε του συγγράμματος του κ. Βιβιέν προετάχθη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία  περί του δημοσίου φιλοσοφικού ή πολιτικού δικαίου και περί του συνταγματικού και διεθνούς δικαίου υπό Μ. Φ. Λαφφεριέρου. μεταφρασθέντα αμφότερα και εκδοθέντα υπό Σπ. Αντωνιάδου. Εν Αθήναις, τυπ. Κ. Αντωνιάδου, 1870, 8ο, σ. ιθ´+572. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €80
ΝΔΔβλα1 Βλάχος Δημήτριος Η αρχή της ισότητος εις το δημόσιον δίκαιον: νομική, συγκριτική, φιλοσοφική, πολιτειολογική, ιστορική, κοινωνιολογική εξέτασις της αρχής της ισότητος. Α΄: Η δογματική άποψις - Νομική εξέτασις της αρχής της ισότητος, Αθήναι, 1950, 8ο, σ. 412. Άκοπο αντίτυπο. €30
ΝΔΔβλα5 Βλάχος Δημήτριος Η αρχή της ισότητος εις το δημόσιον δίκαιον: νομική, συγκριτική, φιλοσοφική, πολιτειολογική, ιστορική, κοινωνιολογική εξέτασις της αρχής της ισότητος. Ε΄: Απαρχαί και εξέλιξις της αρχής της ισότητος. Εξέτασις κατά χρόνον της αρχής της ισότητος. Αθήναι, 1952, 8ο, σ. 343. €25
ΝΔΔβλο1 Βλούντσλη Γενικαί αρχαί του κράτους. Μεταφρ. Γ. Ιω. Αγγελόπουλος. Τεύχος 1ον. ΑΘήνησι, τυπ. Παλιγγενεσία, 1892, 8ο, σ. ιθ’+263. Απόδετο, χωρίς το πάνω χάρτινο εξώφυλλο. €35
ΝΔΔγε1  Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Λ. Μελέται συνταγματικού δικαίου. Αθήναι, 1965, 8ο, σ. 251. Πανόδετο. €22
ΝΔΔ53  Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Λ. Στοιχεία συνταγματικού δικαίου,  τόμος Α’ και τόμος Β’ (Ελληνικόν συνταγματικόν δίκαιον), 8ο, σ. ιστ’+510+333+154+239. Το έργο είναι δεμένο σε δύο τόμους με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €50
ΝΔΔγε3  Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Λ. Στοιχεία συνταγματικού δικαίου. Τόμος Α’. 2η έκοση, Αθήναι, 1971, 8ο, σ. 510. €17
ΝΔΔ53β  Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Λ. Στοιχεία συνταγματικού δικαίου. Τόμος Α’. 2η έκοση, Αθήναι, 1971, 8ο, σ. 510. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΔΔ53α  Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Λ. Παραδόσεις συνταγματικού δικαίου,  8ο, σ. 215, Αθήναι 1968. €15
ΝΔΔγε6  Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Λ. Ελληνικόν Συνταγματικόν Δίκαιον. Πανεπιστημιακαί παραδόσεις κατα το σύνταγμα του 1968. Τεύχος Α´+Β´+Γ´. Αθήναι, 1969-1970, 8ο, σ. 333+154+239. Με πολύ σποραδικές υπογραμμίσεις. Τρεις τόμοι. €45
ΝΔΔ80α ΓεωργόπουλοςΛ. Κωνστ. Ελληνικόν Συνταγματικόν Δίκαιον. Πανεπιστημιακαί παραδόσεις κατα το σύνταγμα του 1968. Τεύχος Α’. Αθήναι 1969, 8ο, σ. 333. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €20
ΝΔΔ80α1 Γεωργόπουλος Λ. Κωνστ. Ελληνικόν Συνταγματικόν Δίκαιον. Πανεπιστημιακαί παραδόσεις κατά το σύνταγμα του 1968. Τεύχος Α’. Αθήναι 1969, 8ο, σ. 333. €15
ΝΔΔ80γ Γεωργόπουλος Λ. Κ. Ελληνικόν συνταγματικόν δίκαιον, τεύχος Γ΄, 8ο, σ. 239, Αθήναι 1970.  €12
ΝΔΔ80γ1 Γεωργόπουλος Λ. Κ. Ελληνικόν συνταγματικόν δίκαιον, τεύχος Γ΄, 2η εκδοση, 8ο, σ. 248, Αθήναι 1973.  €12
ΝΔΔ119 Δαγτόγλου Π. Δ. Διοικητικό δικονομικό δίκαιο. Τόμοι β’ α’, γ/1, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα, 1981 και 1985, σ. 292+292+283. 2 τόμοι. Με σημειώσεις και υπογραμμίσεις. €20
ΝΔΔ119α Δαγτόγλου Π. Δ. Γενικό διοικητικό δίκαιο α’ β’, εκδ. Σάκκουλας, Κομοτηνή, 1985, σ. 292+283.  €20
ΝΔΔδαγ3 Δαγτόγλου Π. Δ. Γενικό διοικητικό δίκαιο α’. Εκδ. Σάκκουλας, Αθήναι, 1977, σ. 292. Με υπογραμμίσεις. €10
ΝΔΔδα1  Δασκαλάκης Γ. Δ. Ελληνική συνταγματική ιστορία 1821-1935 (Προς χρήσιν των φοιτητών). 2η έκδοση, Αθήναι, χ.χ., σ. 14. Πανόδετο. €12
ΝΔΔδα2  Δασκαλάκης Γ. Δ. Μαθήματα συνταγματικού δικαίου. Α’: Γενικόν μέρος. Αθήναι, 1971, 8ο, σ. 223. €20
ΝΔΔδα4  Δασκαλάκης Γ. Δ. Η νομική φύσις του κανονισμού των αντιπροσωπευτικών σωμάτων. Διατριβή επί διδακτορία. Αθήναι, 1937, 8ο, σ. 111. Δεμένο με ράχη από πανί. €25
ΝΔΔδεν1α Δένδιας Α. Μιχαήλ Διοικητικόν Δίκαιον, Τόμος Α’. Έκδοσις 5η μετά προσθηκών και βελτιώσεων. Παπαζήσης, Αθήναι 1964, 8ο, σ. 511. €20
ΝΔΔδεν1γ Δένδιας Α. Μιχαήλ Διοικητικόν Δίκαιον. Τόμος Γ' - Διοικητική Δικαιοσύνη. Έκδοσις 2α μετά προσθηκών και βελτιώσεων. Παπαζήσης, Αθήναι 1965, 8ο, σ. 506. €20
ΝΔΔ5α1 Δερτιλής Β.  Παναγιώτης Γενικαί αρχαί δημοσιονομικού δικαίου. Τεύχος Α’+Β’. Εκδ. Σάκκουλα, [1962], 8ο, σ. 244+226. Άκοπο. €35
ΝΔΔ5α Δερτιλής Β.  Παναγιώτης Γενικαί αρχαί δημοσιονομικού δικαίου. Τεύχος Α’. Εκδ. Σάκκουλα, [1962], 8ο, σ. 244. €17
ΝΔΔελ Ελεγκτικόν Συνέδριον Περί των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. Α´: Νομοθεσία. Πρόλογος Γ. Κριτσέλη. Αθήναι, 1970, 8ο, σ. 167. Δεμένο μαζί: Νομολογία επί των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. Επι,. Σ. Μαρινοπούλου. ΑΘήναι, 1974, σ. 195. Δύο έργα δεμένα σε ένα πανόδετο τόμο. €22
ΝΔΔ7 Ζαριφόπουλος Δ. Γρηγόριος Δικονομία διοικητικής εκτελέσεως. Νόμος περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Εν Αθήναις, 1931, 8ο, σ. 385. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €20
ΝΔΔ2 Ζηλεμένος Δ. Κωνστ. Το σύνταγμα πηγή του διοικητικού δικαίου εν Ελλάδι. Αθήναι, 1970, σ. 77. Άκοπο. Με αφιέρωση του συγραφέα. €15
ΝΔΔ17 Ζηλεμένος Δ. Κωνστ. Σκέψεις στο σχέδιο συντάγματος της κυβερνήσεως. Εκδ. Καρανάση, Αθήνα, 1975, σ. 130. €14
ΝΔΔ36 Ζιμπουλάκης Ανδρέας Επιτομή συνταγματικού δικαίου κατά το σύνταγμα του 1975. Αθήνα, 1980, σ. 224. €15
ΝΔΔθε Θέμελης Νικ. Το ελεγκτικό συνέδριο: 150 χρόνια από την ίδρυση του. Αθήνα, 1983, σ. 76. €10
ΝΔΔ6 Καλογερόπουλος-Στρατής Σ. Στοιχεία δημοσίου δικαίου. Εκδ. Παπαζήση, Αθήναι, 1958, 8ο, σ. 160. €12
ΝΔΔκαμ1 Καμπίτσης Γ. Ηλίας Διοικητική δικονομία. Αθήναι, 1962, 8ο, σ. 134. Άκοπο. €15
ΝΔΔκαμ2 Καμπίτσης Γ. Ηλίας Κανόνες διοικητικής δικονομίας. Διατριβή επί διδακτορία. Αθήναι, 1957, 8ο, σ. 90. Άκοπο. €20
ΝΔΔκαρ1 Καρακατσάνης Ιωαν. Το νέον σύνταγμα της Ελλάδος (του 1927), εκδ. 4Η, σ. 48, Εν Αθήναις 1930. €8
ΝΔΔκιο Κιούσης Τ. Φ. - Μ. Δ. Αθανασίου Εγχειρίδιον διοικητικού δικαίου κατά τς νεωτάτας εστενογραφημένας παραδόσεις του καθ. Θ. Αγγελόπουλου. Αθήναι, 1935, 8ο, σ. 142. €20
ΝΔΔ19 Κρέτσης Δ. Αγησ. Η διοικητική εκτέλεσις: νομοθεσία - συγγραφείς - νομολογία - σχόλια - σημειώσεις. Έκδοσις Β’, Αθήναι, 1969, 8ο, σ. 504. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €18
ΝΔΔ39 Κρίσπη-Νικολετοπούλου Έλλη Στοιχεία δημοσίου δικαίου. Αθήναι, 1973, σ. 111. €12
ΝΔΔ15 Λιακόπουλος Ηλίας Σύνταγμα της Ελλάδος. Ελλ. Εκδ. Ετ., εν Αθήναις, 1911, μικρό σχήμα, σ. 175. Πανόδετο. €12
ΝΔΔμαν1 Μάνεσης Ι. Αριστόβουλος Αι εγγυήσεις τηρήσεως του συντάγματος. Τόμος Ι: Εισαγωγή. Τόμος ΙΙ: Αι εγγυήσεις τηρήσεως του συντάγματος. Σάκκουλας, 1956-1960, 8ο, σ. 263+272+γ’. €35
ΝΔΔ3 Μάρδα – Βίρλα Χ. Ερμηνεία του συντάγματος, σ. 88, Αθήναι 1959. €10
ΝΔΔπα1 Παπαχατζής Μ. Γεώργιος Η έννοια της διακριτικής ευχέρειας των διοικητικών αρχών. Αθήναι, 1934, 8ο, σ. 175. Άκοπο. €20
ΝΔΔ20 Παπαχατζής Μ. Γεώργιος Μελέται επι του ισχύοντος δημοσίου δικαίου, 2η εκδοση, 8ο, σ. 548, Αθήναι 1947. €20
ΝΔΔ22α Παπαχατζής Μ. Γεώργιος Σύστημα του εν Ελλάδι ισχύοντος διοικητικού δικαίου. Εκδ. 3η, Αθήναι 1960, 8ο, σ. 706. €22
ΝΔΔ22α1 Παπαχατζής Μ. Γεώργιος Σύστημα του εν Ελλάδι ισχύοντος διοικητικού δικαίου. Εκδ. 3η, Αθήναι 1960, 8ο, σ. 706. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΔΔ22β Παπαχατζής Μ. Γεώργιος Σύστημα του εν Ελλάδι ισχύοντος διοικητικού δικαίου. Γενικον μέρος. Εκδ. 2η, Αθήναι 1952, 8ο, σ. 404. €17
ΝΔΔ23α Παπαχατζής Μ. Γεώργιος Μελέται επί του δικαίου των διοικητικών διαφορών. 4η έκδοση. Εκδ. Αναστασίου, Αθήναι 1961, 8ο, σ. 645.  €22
ΝΔΔ23α1 Παπαχατζής Μ. Γεώργιος Μελέται επί του δικαίου των διοικητικών διαφορών. 4η έκδοση. Εκδ. Αναστασίου, Αθήναι 1961, 8ο, σ. 645.  Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΔΔ71 Παραράς Π. Σύνταγμα 1975 - Corpus, τόμ. ΙΙ (άρθρα 51-80), 8ο, σ. 653, Αθήνα-Κομοτηνή 1985. Πανόδετο. €20
ΝΔΔπλε1 Πλειώνης Δ. Λεων. Ιστορική ανασκόπησις των ελληνικών συνταγμάτων. Αθήναι, 1963, 8ο, σ. 88. €16
ΝΔΔ9 Ράλλης Γ.Α. Οι Ελληνικοί Κώδικες....οίς προσετέθησαν το πολιτικόν σύνταγμα της Ελλάδος, Τόμος 2ος, μερος 2ο, γ' εκδοση, σ. 965-1824+νς', φθορές, Εν Αθήναις 1856. €40
ΝΔΔσα Σακκάς Ι. Γεώργιος Συμβολή εις την οργανικήν έννοιαν της διοικητικής αρχής. ΑΘήναι, 1968, 8ο, σ. 129. €15
ΝΔΔσα1 Σαρίπολος Ι. Νικ. Πραγματεία του συνταγματικού δικαίου. Έκδοσις 2α. 5 τόμοι. Αθήνησιν, τυπ. Μ. Αγγελίδου, 1874-1875, 8ο, σ. ιστ’+421+546+ιστ’+419+546+747. 5 τόμοι δεμένοι σε τρεις με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €150
ΝΔΔσα1γ Σαρίπολος Ι. Νικ. Πραγματεία του συνταγματικού δικαίου. Έκδοσις 2α. Τόμος 3ος+4ος. Αθήνησιν, τυπ. Μ. Αγγελίδου, 1874-1875, 8ο, σ. 369+562. 2 τόμοι δεμένοι σε ένα με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (λείπει το  κομμάτι της ράχης πάνω από τον τίτλο). €50
ΝΔΔσβ1β Σβώλος Α. Ι. Συνταγματικόν δίκαιον. Αθήναι, τύποις Πυρσού, 1934, σ. η’+376. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €45
ΝΔΔσβ1β Σβώλος Α. Ι. Συνταγματικόν δίκαιον. Αθήναι, τύποις Πυρσού, 1934, σ. η’+376. Πανόδετο.  Πανόδετο. €40
ΝΔΔσβ1 Σβώλος Α. Ι. Συνταγματικόν δίκαιον. Τομ. Α'(1934), εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1941, σ. 165. Μαζί: Μαθήματα συνταγματικού δικαίου - Συνέχεια του Α’ τόμου του συνταγματικού δικαίου. Περίληψις παραδόσεων, 1941-1942, λιθογραφείον Πετρή, σ. 112. €25
ΝΔΔσβ2 Σβώλος Α. Ι. Συνταγματικόν δίκαιον. Τομ. Α'(1934), 3η ανατύπωσις. Εκδ. Παπαζήση, Αθήναι 1943, σ. 228. €18
ΝΔΔσβ2α Σβώλος Α. Ι. Συνταγματικόν δίκαιον. Τομ. Α'+Β´ (1934). 2η ανατύπωσις. Εκδ. Παπαζήση, Αθήναι 1942, 8ο, σ. 184+104. Σε κλασέρ. €30
ΝΔΔσβ3 Σβώλος Α. Μαθήματα συνταγματικού δικαίου: εστενογραφημέναι παραδόσεις. Υπό Γ. Σταματιάδου, 1929-1930, Αθήναι, 8ο, σ. 206. Δεμένο μαζί: Γ. Δουζινα “Το σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας...” Αθήναι 1927, σ.70. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΔΔσβ5 Σβώλος Α. Τα Ελληνικά συντάγματα 1822-1952: Η συνταγματική της Ελλάδος. Εκδόσεις Στοχαστής, Αθήνα 1972, 8ο, σ. 243. €15
ΝΔΔσβ6 Σβώλος Α. Το σύνταγμα της Ελλάδος : ερμηνεία - ιστορία - συγκριτικόν δίκαιον. Μέρος Ι, Τόμος Β΄: Ατομικά δικαιώματα (Προσωπική ασφάλεια - Νομιμότης των ποινών - Νόμιμος δικαστής - Δικαιώματα του ανφέρεσθαι - του συνέρχεσθαι - Άσυλον κατοικίας). Αθήναι, 1955, 8ο, σ. [4]+325+[2]. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΔΔ42 Σπηλιωτόπουλος Π. Επαμ. Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου. 6η έκδοση. Εκδ. Σάκκουλα, 1993, σ. 628. €25
ΝΔΔ56 Σπηλιωτόπουλου Επ. Παραδόσεις Διοικητικού Δικαίου, 8ο, σ. 190,  εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 1975. €15
ΝΔΔ32 Σταματιάδης Γεώργιος Εγχειρίδιον διοικητικού δικαίου. Επί τη βάσει των πανεπιστημιακών παραδόσεων του καθηγητού κ. Θ. Αγγελόπουλου και πλείστων σχετικών με το διοικητικόν δίκαιον συγγραφών και εργασιών. Ζαχαρόπουλος, ΑΘήναι, 1932, 8ο, σ. 116+γ’. Ταλαιπωρημένο το εξώφυλλο. €20
ΝΔΔστ Στασινόπουλος Δ. Μιχ. Δίκαιον των διοικητικών διαφορών. Αρμοδιότητες και διαδικασία διοικητικών δικαστηρίων. Έκδοσις δευτέρα επηυξημένη. Αθήναι 1953, 8ο, σ. 231. Με αφιέρωση. €25
ΝΔΔστ1α Στασινόπουλος Δ. Μιχ. Δίκαιον των διοικητικών διαφορών. Αρμοδιότητες και διαδικασία διοικητικών δικαστηρίων. Έκδοσις δευτέρα επηυξημένη. Αθήναι 1953, 8ο, σ. 231. Πανόδετο. €20
ΝΔΔστ1 Στασινόπουλος Δ. Μιχ. Δίκαιον των διοικητικών διαφορών. Αρμοδιότητες και διαδικασία διοικητικών δικαστηρίων. Έκδοσις δευτέρα επηυξημένη. Αθήναι 1953, 8ο, σ. 231. Ταλαιπωρημένο εξώφυλλο. €17
ΝΔΔστ2γ Στασινόπουλος Δ. Μιχ. Δίκαιον των διοικητικών διαφορών. Αρμοδιότητες και διαδικασία διοικητικών δικαστηρίων. Έκδοσις 3η. Αθήναι 1960, 8ο, σ. 325. €20
ΝΔΔστ2 Στασινόπουλος Δ. Μιχ. Δίκαιον των διοικητικών διαφορών. Αρμοδιότητες και διαδικασία διοικητικών δικαστηρίων. Έκδοσις 4η. Αθήναι 1964, 8ο, σ. 316. Άκοπο. €22
ΝΔΔστ2δ Στασινόπουλος Δ. Μιχ. Διοικητικαί διαφοραί και διοικητικά δικαστήρια (κατά τας παραδόσεις..). Αθήναι, 1943, 8ο, σ. 120. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΔΔστ5β Στασινόπουλος Δ. Μιχ. Μαθήματα Διοικητικού Δικαίου. Μέρος Α´+Β´+Γ´. Αθήναι, 1957, 8ο, σ. 424. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΔΔστ5α Στασινόπουλος Δ. Μιχ. Μαθήματα Διοικητικού Δικαίου. Τεύχος Α’: Γενικόν μέρος. Αθήναι, 1954, 8ο, σ. 318. Σκληρό εξώφυλλο, ράχη από πανί. €20
ΝΔΔστ5 Στασινόπουλος Δ. Μιχ. Μαθήματα Διοικητικού Δικαίου. Τεύχος Α’: Γενικόν μέρος. Αθήναι, 1954, 8ο, σ. 318. Ταλαιπωρημένο. €14
ΝΔΔστ5β1 Στασινόπουλος Δ. Μιχ. Μαθήματα Διοικητικού Δικαίου. Τεύχος Β’. Έκδοση 3η. Αθήναι, 1966, 8ο, σ. 310. €15
ΝΔΔστ6 Στασινόπουλος Δ. Μιχ. Αστική ευθύνη του κράτους, των δημοσίων υπαλλήλων και των Ν. Π. Δ. Δ. κατά τον αστικό κώδικα. Αθήναι, 1950, 8ο, σ. κδ’+462. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΔΔστ7 Στασινόπουλος Δ. Μιχ. Μαθήματα Διοικητικού Δικαίου. Μέρος Α´, Μέρος Β´: Δίκαιον των διοικητικών πράξεων. Αθήναι, 1951, 8ο, σ. 58. Δεμένο μαζί: Δίκαιον των διοικητικών πράξεων. Αθήναι, 1951, 8ο, σ. 499. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΔΔστα Σταυρόπουλος Τ. Αριστ. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον εν Ελλάδι, 1833-1933. Εν Αθήναις, Εθν. Τυπ., 1933, 8ο, σ. 78. €14
ΝΔΔτσ2 Τσάτσος Δ. Θεμιστοκλής Μελέται Διοικητικού Δικαίου. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1958, 8ο, σ. 271.Άκοπο. €18
ΝΔΔ292 Τσάτσος Δ. Θεμιστοκλής Εισαγωγή εις το πολιτειακόν δίκαιον. Εν Αθήναις, τυπ. Σακελλαρίου, 1928, 8ο, σ. 46. €18
ΝΔΔ110 Τσάτσος Θ. Δημήτρης Συνταγματικό Δίκαιο, Επιτομή, Ια, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, ανατύπωση 1985, σ. 384. €10
ΝΔΔτσ4 Τσάτσος Θ. Δημ. Το ένδικον μέσον της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Β΄ έκδοσις. Εκδ. «Το Νομικόν», Ν.Α. Σάκκουλα, 1953, 8ο, σ. 317. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΔΔ27 Τσάτσος Θ. Δημ. Το κοινοβουλευτικόν ασυμβίβαστον εν τω ελληνικώ συνταγματικώ δικαίω. Συμβολή εις την ερμηνείαν των άρθρων 71 και 72 του Συντάγματος της 1ης Ιανουαρίου 1952. €15
ΝΔΔ10 Υπουργείον Εσωτερικών Διοικητική νομοθεσία εκδιδομένη υπό την διεύθυνσιν Χρίστου Α. Οικονομοπούλου. Τεύχος Γ’ περί συστάσεως και διοικήσεως Δήμων και Κοινοτήτων υπό Κωνστ. Ν. Γεραγά. Εν Αθήναις, 1915, 8ο, σ. 303. Πανόδετο. €30
ΝΔΔ28 Φαρδής Α. Γεώργιος Εισαγωγή εις το συνταγματικόν δίκαιον. Ζαχαρόπουλος, εν Θεσσαλονίκη, 1947, 8ο, σ. 159. Ταλαιπωρημένο. €18
ΝΔΔ16 Φιλάρετος Ν. Γεώργιος Σύνταγμα της Ελλάδος μετά εισαγωγής ιστορικής και σχολίων κατ' άρθρον. Εν Αθήναις, 1889, μικρό σχήμα, σ. η´+300. Πανόδετο, ταινία στη ράχη. €22
ΝΔΔφιλ Φιλήμων Ι. Τιμολέων Ο Δήμαρχος κατά την ελληνικήν νομοθεσίαν. Εν Αθήναις, Π. Δ. Σακελλάριος, 1893, 8ο, σ. ιδ ́+980. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €80
ΝΔΔ29 Χαριτάκης Γ. Η συγκρότησις του Συμβουλίου Επικρατείας ως Νομοπαρασκευαστικού Σώματος. Εν Αθήναις, 1920, σ. 28. €14
ΝΔΔ120 Χρηστίδης Χρήστος Το Σύνταγμα της Ελλάδας της 9 Ιουνίου 1975 : επίσημο κείμενο και μεταγραφή του στη δημοτική. Αθήνα 1976, σ. οθ’+151. Άκοπο αντίτυπο. €17
ΝΔΔχρ Χριστιανική Δημοκρατία Κριτική του συντάγματος υπό το φως του χριστιανισμού. Αθήνα, 1968, σ. 32. €10
ΝΔΔ98 Ψαρός Κ. Δημήτριος Η αναθεώρησις του συντάγματος της Δημοκρατίας της Ελβετίας δια της προσθήκης των νέων άρθρων περί διευθυνόμενης οικονομίας, 8ο, σ. 125, Αθήναι 1950. €14
ΝΔΔau Aucoc Leon Conferences sur l’ administration et le droit administratif, faites à l'École impériale des Ponts et Chaussées. 3eme edition. Tome 1er: Organisation et aministration des pouvoirs publics.  Paris, Dunod, 1885, 8o, p. [2]+xxxi+836. Reliure demi basane. €80
ΝΔΔbe Berthelemy H. Διοικητικόν δίκαιον. Μετάφρασις υπό Μιχ. Δ. Στασινόπουλου τη συνεργασία Ηλ. Ν. Γλυκοφρύδη. Τόμος Α´: Διοικητική Οργάνωσις - Δημόσιοι Υπάλληλοι - Τοπική Αυτοδιοίκησις - Διοικητική Δικαιοσύνη. Κλεισιούνης, Αθήναι, [1941], 8ο, σ. Ιγ´+421. €30
ΝΔΔfl Fleiner Fritz Διοικητικόν δίκαιον. (Institutionen des deutschen Verwaltungsrecht). Μετάφραση Γ. Α. Στυμφαλιάδη. Αθήναι: Παπαδόγιαννης Κ. Σ., 1932, 8ο, σ. Xvi+431. Εύθραυστη η ράχη. €30
ΝΔΔhat1 Hatschek J. Γενικόν δημόσιον δίκαιον της νεωτέρας δημοκρατίας. Μεταφρ. μετά προσθηκών Ηλ. Γ. Κυριακόπουλος. Φέξης, Αθήναι, 1931, 8ο, σ. η’+342. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΔΔug Ugo Papi Giuseppe Δημοσιονομική δραστηριότης του κράτους. Απόδοσις εις την ελληνικήν Χρ. Α. Λυμπερόπουλου. Σάκκουλας, 1965, σ. 504. €18

σύνταγμα

Διεθνές και Διπλωματικό Δίκαιο

ΝΔΙ2 Δυοβουνιώτης Γεώργιος Ελληνικοί Κώδικες περιέχοντες το κείμενον των νόμων και των Βασιλικών Διαταγμάτων, την νομολογίαν του Αρείου Πάγου... Διπλωματική και προξενική νομοθεσία. Εν Αθήναις, Γ. Φέξης, 1901, 8ο, σ. 747. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €70
ΝΔΙ42α Ευσταθιάδου Θ. Κωνστ. Διεθνές Δίκαιον, τεύχος Β΄ (Πανεπιστημιακαί παραδόσεις), 8ο, σ. 62, Αθήναι 1963. Με αραιές υπογραμμίσεις με στυλό. €10
ΝΔΙ42β Ευσταθιάδου Θ. Κωνστ. Διεθνές Δίκαιον, τεύχος Γ΄ (Πανεπιστημιακαί παραδόσεις), 8ο, σ. 122, Αθήναι 1963. Με αραιές υπογραμμίσεις με στυλό. €10
ΝΔΙ42 Ευσταθιάδου Θ. Κωνστ. Διεθνές Δίκαιον, τεύχος Ε΄, 8ο, σ. 165, Αθήναι χ.χ.  €12
ΝΔΙ42γ Ευσταθιάδου Θ. Κωνστ. Διεθνές Δίκαιον. Νέα έκδοσις. Α’: Εγχειρίδιον. Β΄: Διεθνείς Οργανισμοί. Γ’: Πολιτειακά ‘οργανα των διεθνών σχέσεων - Διεθνείς συνθήκαι και μονομερείς δικαιοπραξίαι - Θεωρία και πράξις της διεθνούς ευθύνης. Νέα έκδοσις, Αθήναι 1961-1963, 8ο, σ. 132+72+62+124. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΔΙζωτ Ζωτιάδης Β. Γ. Διεθνές δημόσιον δίκαιον. Τόμος Ι. Αθήναι, 1973, σ. 436. €16
ΝΔΙ144 Ιωάννου Κ. & Σ. Περράκη Εισαγωγή στη διεθνή δικαιοσύνη - Τεύχος ΙΙ: Διεθνής νομολογία και πρακτική - πίνακες, εκδ. Σάκκουλα, Κομοτηνή 1984, σ. 190. €9
ΝΔΙκρ1 Κρίσπης Ηλίας Ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον. Γενικόν μέρος. Εκδ. Κλεισιούνη, 1970, σ. 415. €20
ΝΔΙ94  Κωνσταντόπουλος Δ. Σ.  Δημόσιον Διεθνές Δίκαιον, Τόμος ΙΙΙ - Εφαρμογή γενικού και ειδικού διεθνούς δικαίου, 8ο, σ. 839, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1982. €15
ΝΔΙμα [Μαριδάκης Γ.] Νικολόπουλος Ηρ., Σπ. Καταπόδης (εκδ.) Διεθνές ιδιωτικόν δίκαιον. Αθήναι, 1930, 8ο, σ. 136. Με κάποιες σημειώσεις στο περιθώριο. €22
ΝΔΙ1 Νικολάου Αντ. Ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον κατά εστενογραφημένας παραδόσεις του καθηγητού Γεωργίου Στ. Στρέητ, 8ο, ταλαιπωρημένο αντίτυπο, σ. 141, Εν Αθήναις 1906. €25
ΝΔΙ8 Παπακώστας Ν. Άλκης-Βασίλειος Η ετεροδικία των διπλωματικών αντιπροσώπων. Αθήναι, 1971, 8ο, σ. 127. €12
ΝΔΙΣ3 Σ. Σ. Αποσπάσματα εκ των του κυρίου Βαττέλου περί δικαίου των εθνών, μεταφρασθέντα εις την καθωμιλουμένην Απλοελληνικήν, Ναύπλιον, 1825, σ. 62+3. Φωτοτυπική επανέκδοσις Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας, 1972. €9
ΝΔΙ174α Σπυρόπουλος Γ. Ιωάννης Δημόσιον διεθνές δίκαιον: Σύστημα της θεωρίας και πρακτικής του δημοσίου διεθνούς δικαίου. 3η έκδοσις, Σακκουλας, Αθήναι, 1949, 8ο, σ. 374. Ταλαιπωρημένο. €24
ΝΔΙ174 Σπυρόπουλος Γ. Ιωάννης Δημόσιον διεθνές δίκαιον: Σύστημα της θεωρίας και πρακτικής του δημοσίου διεθνούς δικαίου. Εν Αθήναις, τυπ. Παπασπύρου, 1933, 8ο, σ. 456. Πανόδετο. €30
ΝΔΙ5 Στρέϊτ Σ. Γεώργιος, Πέτρος Γ. Βαλλήνδας Ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον. 2 τόμοι. Πυρσός, Αθήναι, 1937, 8ο, σ. xxxi+400+xv+573. Δεμένοι τόμοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €100
ΝΔΙ6 [Τενεκίδης Γ.] Οι διεθνείς οργανισμοί. Σημειώσεις δημοσίου διεθνούς δικαίου. Α’. Αθήναι, 1977, σ. 152. Σποραδικές υπογραμμίσεις με μολύβι.  €9
ΝΔΙ7 [Τενεκίδης Γ.] Οι διεθνείς οργανισμοί. Σημειώσεις δημοσίου διεθνούς δικαίου - Προσθήκη. Β’. Αθήναι, 1977, σ. 152. Σποραδικές υπογραμμίσεις με μολύβι.  €9
ΝΔΙ7α Τενεκίδου-Φραγκοπούλου Αικατερίνη (επιμ.) Οι διεθνείς οργανισμοί. Σημειώσεις δημοσίου διεθνούς δικαίο. Αθήναι, 1964, σ. 152. €13
ΝΔΙ130 Χορτάτος Π. Κωνστ. Διεθνές δίκαιον και εγκλήματα τρομοκρατίας εναντίον της ειρήνης και της ασφάλειας της ανθρωπότητος, ΑΘήναι 1980, σ. 222. €9
ΝΔΙ3 Capotorti Francesco L'occupazione nel diritto di guerra. Napoli, Jovene, 1949, 8o, p. 214. €25
ΝΔΙ9 Foustoucos C. Anghelos L'Arbitrage interne et international en droit privé hellénique. Libraries Techniques, 1976, 8o, σ. 11+357. €18
ΝΔΙ12 Genet Raoul Traite de diplomatie. Tome I. L'Agent Diplomatique (Personnel diplomatique. Rang- Honneurs- Preseances. Privileges et immunites diplomatiques). Paris, Pedone 1931, 8°, p. 608. Relie avec dow de cuir. Avec dedicace de l’ auteur. €45

Δείτε επίσης το κεφάλαιο Διπλωματική ιστορία στο σύνδεσμο:

Εμπορικό ΔίκαιοΝΕΔαν1 Αναστασιάδης Ηλίας Κ. Επίτομον εμπορικόν δίκαιον. 2η έκδ., Αθήναι, 1944, 8ο, σ. 226. Ταλαιπωρημένο.  €12
ΝΕΔαν2α Αναστασιάδης Ηλίας Κ. Εγχειρίδιον εμπορικού δικαίου. Τόμο1-3. 2η έκδοση. Εκδ. Βασιλείου, Αθήναι, 1924, 8ο, σ. 454+373-594. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €50
ΝΕΔαν2 Αναστασιάδης Ηλίας Κ. Εγχειρίδιον εμπορικού δικαίου. Τόμος 1: 2η έκδ., εκδ. Βασιλείου, Αθήναι, 1924, 8ο, σ. 454. Τόμος 2: Ναυτικόν δίκαιον και πτώχευσις. Τυπ. Χαλούλου, Αθήνα, 1927, 8ο, σ. 544. Δύο τόμοι δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €60
ΝΕΔαν3γ Αναστασιάδης Κ. Ηλίας Ελληνικόν εμπορικόν δίκαιον. Τόμος 1ος, μέρος 1ο. 5η έκδ.. Εν Αθήναις, τυπ. Μαθιουδάκη, 1949, 8ο, σ. 50. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΕΔαν3α Αναστασιάδης Κ. Ηλίας Ελληνικόν εμπορικόν δίκαιον. Τόμος 1ος. 4η έκδ. λίαν επυξημένη. Εκδ. Κυριακούλη, εν Αθήναις 1937, 8ο, σ. 1017. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΕΔαν3β Αναστασιάδης Κ. Ηλίας Ελληνικόν εμπορικόν δίκαιον. Τόμος 2ος: Ναυτικόν δίκαιον. 4η έκδ. λίαν επυξημένη. Εκδ. Κυριακούλη, εν Αθήναις 1937, 8ο, σ. 452. €20
ΝΕΔαν4 Αναστασιάδης Κ. Ηλίας Ελληνικόν εμπορικόν δίκαιον. Τόμος 3ος: Πτώχευσις. 2α έκδ. λίαν επυξημένη. Εκδ. Κυριακούλη, εν Αθήναις 1938, 8ο, σ. 452. €20
ΝΕΔαν5 Αναστασιάδης Κ. Ηλίας Πιστωτικοί τίτλοι. 2 τόμοι. 2η έκδοση. Παπαζήσης, εν Αθήναις, 1947-1948, 8ο, σ. 874+551. Δύο τόμοι δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (φθορές στη ράχη το 2ου τόμου). €50
ΝΕΔ10 Γεωργακόπουλος Λ. Ν. Το δίκαιον των εταιρειών. Τόμος 1ος: Αι προσωπικαί εταιρείαι. Τόμος 2ος: Η ανώνυμος εταιρεία - Μέρος Α’ . Τόμος 3ος: Η ανώνυμος εταιρεία - Μέρος Β’. Αθήναι, 1965, σ. xvi+436+xiv+558+xv+723. €45
ΝΕΔ10 Γεωργακόπουλος Λ. Ν. Το δίκαιον των εταιρειών. Τόμος 1ος: Αι προσωπικαί εταιρείαι. Αθήναι, 1965, σ. xvi+436. €15  
ΝΕΔ12 Διγενόπουλος Αλέξανδρος Εμπορική νομοθεσία. Μέρος πρώτον+Μέρος δεύτερον, Βόλος, τυπ. Κ.Π.Παρασκευόπουλος, 1931, 8ο, σ.556+584. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΕΔ20π Δυοβουνιώτης Γεώργιος Σύστημα του Ελληνικού εμπορικού δικαίου. Τόμος Δ’: Πτώχευσις - Χρεωκοπία. Εκδ. Μ. Ι. Σαλίβερος, εν Αθήναις, 1902, 8ο, σ. 644.  Δεμένο μαζί: Αντωνόπουλος Δ. Γεώργιος: Μελέτη περί χρεωκοπίας και αποκαταστάσεως κατά τον νόμο ΨΑΣΤ’ του 1878. Εν Αθήναις, τυπ. Περρή, 1881, 8ο, σ. 357. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (αποκομμένο το πάνω μέρος της ράχης. €80
ΝΕΔ81 Ιωάννου Ι. Τ. & Β. Θ. Μελάς (εκδ.) Επιθεώρησις πνευματικής & βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Τόμος Β’ (1963), 8ο, σ. 408, Αθήναι 1964.  €15
ΝΕΔ103 Δελούκας Α. Νικόλαος Η εμπορική επιχείρησις και η προστασία αυτής (Βιομηχανική Ιδιοκτησία) - Τεύχος 1ον, εκδ. Σάκκουλα, χ.χ. σ. 144. Με πολλές υπογραμμίσεις. €8
ΝΕΔ132 Δελούκας Α. Νικ. Η εμπορική επιχείρησις και η προστασία αυτής (Βιομηχανική ιδιοκτησία), Τεύχος 1ον, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα [1969], σ. ιστ’+144. €12
ΝΕΔεπ Επιθεώρησις Εμπορικού Δικαίου Τόμος ΙΓ´, 1962, 8ο, σ. 512+15. Πανόδετο. €20
ΝΕΔ108 ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ι. Αθαν. Πτωχευτικόν δίκαιον, Γ’ έκδοσις βελτιωμένη, Αθήναι 1968, 8ο, σ. 139. Με πολλές υπογραμμίσεις. €7
ΝΕΔκαμ Καμπίτσης Γ. Αντ. Περί της προσυμβατικής ευθύνης (η ευθύνη εκ των διαπραγματεύσεων). Διατριβή επί διδακτορία. Αθήναι, 1960, 8ο, σ. 175. €20
ΝΕΔκατ Κατράς Ιωαν. Πανδέκτης μισθώσεων και οροφοκτησίας (Μισθώσεις αστικού κώδικα, εμπορικές μισθώσεις, μισθώσεις δημοσίου ΝΠΔΔ, μισθώσεις περιπτέρων, δικονομία μισθωτικών διαφορών, οροφοκτησία). Σάκκουλας, 1995, σ. 841. €24
ΝΕΔ9 Κριμπάς Αθ. Δημοσθένης Πτωχευτικόν δίκαιον - Τεύχος Α’+Β’. Έκδοσις 2α, Αθήναι 1970, 80, σ. 234. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΕΔ26 Κροκιδάς Γ. Σωτήριος Εγχειρίδιον του εμπορικού δικαίου. 2α έκδοσις. 2 τόμοι. Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, εν Αθήναις, 1926, 8ο, σ. 571+472. Δύο τόμοι δεμένοι σε ένα με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €45
ΝΕΔ173 Λεβαντής Ελευθέριος Φ. Περί Ανωνύμων Εταιρειών. Εκδ. Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήναι 1978, 8ο, σ. 516. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €17
ΝΕΔ173α Λεβαντής Ελευθέριος Φ. Περί Ανωνύμων Εταιρειών. Εκδ. Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήναι 1978, 8ο, σ. 516. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €14
ΝΕΔ173β Λεβαντής Ελευθέριος Φ. Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Εκδ. Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήναι 1978, 8ο, σ. 243. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €22
ΝΕΔ173β1 Λεβαντής Ελευθέριος Φ. Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Εκδ. Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήναι 1983, 8ο, σ. 322. €10
ΝΕΔ173γ Λεβαντής Ελευθέριος Φ. Προσωπικαί εταιρίαι. Ομόρρυθμος, ετερόρρυθμος, αφανής. Εκδ. Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήναι 1977, 8ο, σ. 285. €10
ΝΕΔλεβ1 Λεβαντής Φ. Ελ.  Το Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών. Τόμοι 1, 2, 3. 2α έκδοσις βελτιωμένη και επηυξημένη. Σάκκουλας, 1985-1989, σ. 1415+ια’. Τρεις τόμοι δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €45
ΝΕΔ25 Λεβαντής Φ. Ελ.  Το Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών. Τόμος πέμπτος: Περί εταιριών περιωρισμένης ευθύνης. Ε' έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 1990, σ. 1817-2211. €15
ΝΕΔΗ1 Λιακόπουλος Ηλίας Κώδιξ της Ελληνικής νομοθεσίας περιλαμβάνων άπασαν την ισχύουσαν εν Ελλάδι νομοθεσίαν: Μονοπώλια, χ.τ., 1894, 8ο, σ. 216. Πανόδετο. €25
ΝΕΔλυκ Λυκιαρδόπουλος Κ. - Τ. Ιωάννου Η πνευματική ιδιοκτησία. Ζαχαρόπουλος, Αθήναι, 1936, 8ο, σ. 352. €30
ΝΕΔμου Μουμούρης Κ. Μιχ. Η διαγραφή του σήματος. ΑΘήναι, 1967, 8ο, σ. 326. €20
ΝΕΔξυν Ξυνόπουλος Ι. Γεωργ. Σύστημα μεταλλευτικού δικαίου. Αθήναι, 1954, 8ο, σ. 164. €15
ΝΕΔπαμ Παμπούκης Γ. Κων. Δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας. Τεύχος 1ο. Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 1987, σ. 197. €10
ΝΕΔ118 Παπαγεωργίου Ευθύμιος Εμπορικόν Δίκαιον (Γενικόν Μέρος), έκδοσις νεωτάτη πρεος χρήσιν των φοιτητών,  βιβλιοπωλείον Καλαϊντζίδη, Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ. 210.  €12
ΝΕΔ22 Παυλάκης Ι. Παν. Ατυχήματα εργασίας. Αίτια και μέτρα προλήψεως αυτών. Αθήναι, Πυρσός, 1947, 8ο, σ. 314. €17
ΝΕΔ19 Παρίτσης Σ. Κωνστ. Η φορολογία του κύκλου εργασιών κατά την εισαγωγήν. Αθήναι, 1960, 8ο, σ. 128. €15
ΝΕΔ159α Πέρδικας Λ. Παν. Εγχειρίδιον εμπορικού δικαίου. Τόμος 1ος, έκδοσις τρίτη, Αθήναι, 1960, σ.575. €14
ΝΕΔ159 Πέρδικας Λ. Παν. Εγχειρίδιον εμπορικού δικαίου. Τόμος 1ος, έκδοσις τρίτη, Αθήναι, 1960, σ.575. Πανόδετο χωρίς τίτλο. €20
ΝΕΔ24 Περοδασκαλάκης Κ. Μιχ. Περί πτωχεύσεως: Νομοθεσία-Ερμηνεία-Νομολογία : οδηγός και υποδείγματα διαδικασίας. Αθήναι, 1939, 8ο, σ. 322. €25
ΝΕΔπετ1 Πετιμεζάς Γ. Θρ. Εμπορικόν δίκαιον (κατά τας αυθεντικάς παραδόσεις..). Τεύχος Α’+Β’. Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Αλ. Βιτσικουνάκη, 1925, 8ο, σ. 252+269. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €45
ΝΕΔπετ2 Πετιμεζάς Γ. Θρ. Εμπορικόν δίκαιον (κατά τας αυθεντικάς παραδόσεις..). Τεύχος Α’+Β’. Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Αλ. Βιτσικουνάκη, 1925, 8ο, σ. 252+269. Δεμένο, ταλαιπωρημένο το κάλυμμα.. €35
ΝΕΔ35 Ράλλης Α. Γ. Ερμηνεία του ελληνικού εμπορικού δικαίου. Τομος 1ος. 2η εκδοση. Εν Αθήναις, τυπ. Κορομηλά, 1863, 8ο, σ. ιβ’+585. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €55
ΝΕΔ17 Ροδόπουλος Γ. Αριστείδης Πτωχευτικόν δίκαιον (Συγχρονισθέν με τον αστικό κώδικα).  Εκδ Τζάκα-Δελαγραμμάτικα, 1959, 8ο, σ. 658. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΕΔ176 Ρόκας Κωνσταντίνος Πτωχευτικόν Δίκαιον, 2η έκδοση. Αθήναι 1965, 8ο, σ. 356. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €22
ΝΕΔ176γ Ρόκας Κωνσταντίνος Πτωχευτικόν Δίκαιον, 2η έκδοση. Αθήναι 1965, 8ο, σ. 356.  €15
ΝΕΔ176β Ρόκας Κωνσταντίνος Πτωχευτικόν Δίκαιον. 3η έκδοση, Αθήναι 1965, 8ο, σ. 352. €14
ΝΕΔ176α Ρόκας Κωνσταντίνος Πτωχευτικόν Δίκαιον, 7η έκδοση, Αθήναι 1972, 8ο, σ. ιστ’+352. €15
ΝΕΔ163 Ρόκας Κωνσταντίνος Εισηγήσεις του εμπορικού δικαίου, έκδοσις 11η, (ανατύπωσις 1977), 8ο, σ. 161, Αθήναι 1972. €10
ΝΕΔ163β Ρόκας Κωνσταντίνος Εισηγήσεις του εμπορικού δικαίου, έκδοσις 2/3η, (ανατύπωσις 1968), 8ο, σ. 119, Αθήναι 1968. €10
ΝΕΔ4 Σπηλιόπουλος Β. Κυριάκος Στοιχεία εμπορικού δικαίου - Τεύχος Α’. Εκδ. Παπαζήση, Αθήναι 1963, 8ο, σ. 191. Ταλαιπωρημένο. €12
ΝΕΔ5 Σπηλιόπουλος Β. Κυριάκος Στοιχεία εμπορικού δικαίου - Τεύχος Α’. Εκδ. Παπαζήση, Αθήναι 1963, 8ο, σ. 191. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. Ταλαιπωρημένη η ράχη. €17
ΝΕΔ6 Σπηλιόπουλος Β. Κυριάκος Δίκαιον των αξιογράφων - Τεύχος Α’. Αθήναι 1952, 8ο, σ. 132. Ταλαιπωρημένο. €12
ΝΕΔσπ4 Σπηλιόπουλος Β. Κυριάκος Η κρίσις της ανωνύμου εταιρείας και αι νεωτέραι μεταρρυθμιστικαί τάσεις. Αθήναι, 1935, 8ο, σ. 166. €18
ΝΕΔ27 Τσάτσος Θ. Δημ. (επιμ.) Μαθήματα ασφαλιστικού δικαίου. Σάκκουλας, 1963, 8ο, σ. 111. €10
ΝΕΔ28 Τσετσέκος Π. Φιλιππος Η διηρεμένη κυριοτης επί οικοδομημάτων ή μερών αυτών. Αθηναι, 1972, 8ο, σ. 266. €14
ΝΕΔτσι1 Τσιριντάνης Αλέξανδρος Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Τεύχος Α': Εισαγωγή, Εμπορικαί πράξεις, έμποροι. Τεύχος Β': Εμπορικαί Εταιρείαι. 6η έκδοση. Αθήνα 1962-1964, 8ο, σ. 189+236. €25
ΝΕΔ89 Τσιριντάνης Αλέξανδρος Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Τεύχος Β' - Εμπορικαί Εταιρείαι, 5η Έκδοση, 8ο, σ. 218, Αθήνα 1960. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΕΔ89γ2 Τσιριντάνης Αλέξανδρος Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Τεύχος Α': Εισαγωγή, Εμπορικαί πράξεις, έμποροι. 5η Έκδοση, Αθήνα 1959, 8ο, σ. 191. €15
ΝΕΔ89γ1 Τσιριντάνης Αλέξανδρος Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Τεύχος Β' - Εμπορικαί Εταιρείαι. 6η Έκδοση, Αθήνα 1964, 8ο, σ. 236. €15
ΝΕΔ89γ Τσιριντάνης Αλέξανδρος Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Τεύχος Β' - Εμπορικαί Εταιρείαι. 6η Έκδοση, Αθήνα 1964, 8ο, σ. 236. Υπογραμμίσεις με μολύβι. €12
ΝΕΔ89α Τσιριντάνης Αλέξανδρος Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Τεύχος Β' - Εμπορικαί Εταιρείαι. 5η Έκδοση, 8ο, σ. 218, Αθήνα 1960. €14
ΝΕΔ3 Τσιριντάνης Ν. Αλέξανδρος Στοιχεία εμπορικού δικαίου - Τεύχος Β’: Εμπορικαί εταιρείαι. 6η έκδοση, Αθήναι, 1964, 8ο, σ. 236. Ταλαιπωρημένο. €12
ΝΕΔlyo Lyon-Caen Ch. - Renault L. Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Τόμοι 1-8. Κατά μετάφρασιν Μιχ. Σακελλαρίου και Νικ. Κουντουριώτου. Εκδόσεις Φέξη, εν Αθήναις, 1900-1903, 8ο, σ. 831+1055+733+934+731+845+695+655. 8 τόμοι δεμένοι με δερματινη διακοσμημένη ράχη. €160

Ενοχικό Δίκαιο


ΝΕΝ212 ___ Ερμηνεία του αστικού κώδικος. Τόμος ΙΙ: Ενοχικόν δίκαιον, Γενικόν μέρος, ημίτομος Α’, #287-409. Τόμος ΙΙ: Ενοχικόν δίκαιον, Γενικόν μέρος, ημίτομος Β’, #410-495. Αθήναι, 1949-1954, 8ο, σ. xv+617+xiv+(~600). Δύο τόμοι δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. (Σχεδόν αποκολημμένη η ράχη το 2ου τόμου). €50
NEN7 Αποστολίδης Γ. Κωνσταντίνος Ενοχικόν δίκαιον αστικού κώδικος. Τόμος 4ος: ειδικόν μέρος, άρθρα 800-915. Εν Αθήναις, εκδ. Κλεισιούνης, χ.χ. [~1946], 8ο, σ. 321. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη . €20
ΝΕΝγρα Γραμματόπουλος Χ. Αλεξ. 1. Σημειώσεις ενοχικού δικαίου: Γενικόν και ειδικόν μέρος. Έκδοσις ΣΤ´, βελτιωμένη. 2. Σημειώσεις εμπράγματου δικαίου. 3. Σημειώσεις γενικών αρχών του αστικού δικαίου βάσει του αστικού κώδικος. Αθήναι, 1960, 8ο, σ. 344+277+110+7. Πολυγραφημένο. €25
ΝΕΝζε Ζέπος Ι. Παν. Ενοχικόν δίκαιον. Τόμος Α΄ - Μέρος Γενικόν. Τόμος Β’: Μέρος Ειδικόν. Αθήναι, 1947-1953, 8ο, σ. ια΄+685+ιθ´+903. Δύο τόμοι δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €60
ΝΕΝζε6 Ζέπος Ι. Παν. Ενοχικόν δίκαιον (κατά τον Κώδικα). Γενικόν μέρος. Αθήναι, 1952, 8ο, σ. 592. €30
ΝΕΝζε7 Ζέπος Ι. Παν. Ενοχικόν δίκαιον. Έκδοσις 2α, αναθεωρηθείσα και συμπληρωθείσα. Τόμος Β’: Μέρος Ειδικόν. Εκδ. Ζαχαρόπουλου, Αθήναι 1965, 8ο, σ. ιγ΄+862+xiii. Άκοπο. €24
ΝΕΝζε3 Ζέπος Ι. Παν. Ενοχικόν δίκαιον. Έκδοσις 2α, αναθεωρηθείσα και συμπληρωθείσα. Τόμος Β’: Μέρος Ειδικόν. Εκδ. Ζαχαρόπουλου, Αθήναι 1965, 8ο, σ. ιγ΄+862+xiii. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΕΝζε4 Ζέπος Ι. Παν. Ενοχικόν δίκαιον. Πανεπιστημιακαί παραδόσεις. Τόμος Α΄ - Μέρος Γενικόν. Εκδ. Κατσικάλης, Αθήναι, 1969, 8ο, σ. 318. €15
ΝΕΝζε5 Ζέπος Δ. Ιωαν. Αστικός κώδιξ καθά εν Ελλάδι πολιτεύεται. Τεύχος 3ον: Ενοχικόν δίκαιον. Εν Αθήναις, 1930, 8ο, τυπ. Νέα Ελληνική Ηως, σ. 621-1110. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΕΝθε1 Θεοφανόπουλος Ενοχικόν Ρ[ωμαϊκόν] δίκαιον (στενογραφηθέν κατά τας παραδόσεις). Εν Αθήναις, 1883, 8ο, σ. 440. Πολυγραφημένο. Απόδετο (ραμμένο χωρίς κάλυμμα). €40
ΝΕΝκαυ1α Καύκας Α. Κωνστ. Ενοχικόν Δίκαιον (ερμηνεία κατ'άρθρον). Ειδικόν μέρος. Τόμος Α’ (άρθρα 496-729). Εκδοσις 2α, εκδ. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1955, 8ο, σ. 780. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΕΝκαυ1β Καύκας Α. Κωνστ. Ενοχικόν Δίκαιον (ερμηνεία κατ'άρθρον). Ειδικόν μέρος. Τόμος Β’ (άρθρα 730-946). Εκδοσις 4η με πλείστας προσθήκας και βελτιώσεις. Εκδ. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1966, 8ο, σ. 1000. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΕΝΚ2 Κρίσπη-Νικολετοπούλου Έλλης Στοιχεία Αστικού δικαίου - Πανεπιστημιακαί παραδόσεις, Τεύχος 1ον: Γενικαί αρχαί - Ενοχικόν δίκαιον, εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι [1971]. Με υπογραμμίσεις. €12
ΝΕΝμαγ4 Μαγκάκης  Γ. Αντωνιος Εγχειρίδιον ενοχικού δικαίου. Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Αθήναι, 1924, 8ο, σ. 416. Δεμένο μαζί: Θεοφανόπουλος Δημ. Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου - Γ´: Ενοχικόν δίκαιον. 6η έκδ. Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Αθήναι, 1924, 8ο, σ. 440. Δύο έργα δεμένα σε ένα τόμο με ράχη από πανί. €45
ΝΕΝ12 Μαγκάκης  Γ. Αντωνιος Εγχειρίδιον ενοχικού δικαίου. 3η έκδοσις μετά νέαν επεξεργασίαν και προσθηκών. Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Αθήναι, 1930, 8ο, σ. 400+προσθήκες. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΕΝμαγ1 Μαγκάκης  Γ. Αντωνιος Εγχειρίδιον ενοχικού δικαίου. Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Αθήναι, 1924, 8ο, σ. 416. Δεμένο. €30
ΝΕΝμαγ2 Μαγκάκης  Γ. Αντωνιος Εγχειρίδιον ενοχικού δικαίου. Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Αθήναι, 1930, 8ο, σ. 400. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΕΝμαγ3 Μαγκάκης  Γ. Αντωνιος Εγχειρίδιον ενοχικού δικαίου. 3η έκδοσις. Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Αθήναι, 1924, 8ο, σ. 416. Πανόδετο, χωρίς τη σ. τίτλου. €25
ΝΕΝ1 Μαντζούφας Α. Γεώργιος Ενοχικόν δίκαιον (κατά τον κώδικα). Έκδοσις 2α μετά προσθηκών. Αθήναι, 1952, 8ο, σ. 471. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (Με φθορές). €30
ΝΕΝμο1 Μομφερράτος Γ. Αντώνιος Ενοχικόν δίκαιον των Ρωμαίων και των Βυζαντινών κατά την εν Ελλάδι ισχύν του. Τόμος 1ος. Αθήναι, εκδ. Φέξη, 1930, 8ο, σ. 1008. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΕΝμπ1 Μπελέζος Δημ. Ενοχικόν δίκαιον. Καραβίας, 1938, 8ο, σ. 297+8. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΕΝμπ2 Μπαλής Α. Γεώργιος Ενοχικόν δίκαιον (κατά τον κώδικα). Γενικόν μέρος. Έκδοσις 2α. Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Αθήναι, 1954, 8ο, σ. 594. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΕΝπαπ Παπαρρηγόπουλος Π. Ενοχικόν δίκαιον. Τόμος 1ος+2ος. Έκδοσις 3η. Βλαστός, Εν Αθήναις, 1884-1890, σ. Ιγ´+308+ιστ´+655. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη, φθορά στη πάνω ένωση της ράχης. €50
ΝΕΝπα1 Παπάς Ν. Χαράλαμπος Ενοχικόν δίκαιον. “Το Πολιτικόν”, 1967, 8ο, σ. 195. Πολυγραφημένο. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΕΝ8 Πράτσικας Π. Χρήστος Το δεδικασμένον κατά το αστικόν και δικονομικόν δίκαιον. Εκδ. Ζαχαροπούλου, Αθήναι, 1929, 8ο, σ. 128. €20
ΝΕΝ9 Ράπης Κ. Απ. Επιτομή ενοχικού δικαίου κατά τον κώδικα. Γενικόν μέρος. Αθήναι, 1952, 80, σ. 424. €17
ΝΕΝ109 Σχινάς Μ. Γεώργιος Στοιχεία αστικού δικαίου: Τεύχος Γ’ - Ενοχικόν δίκαιον - Ειδικόν μέρος. Παραδόσεις. Πειραιεύς 1972, 8ο, σ. 186. €12
ΝΕΝτρι1 Τριανταφυλλόπουλος Κ. Δ. Ελληνικόν ενοχικόν δίκαιον.  Γενικόν μέρος - Τεύχος Α’.  Πυρσός, Αθήναι 1933, 8ο, σ. 208. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΕΝτρι2 Τριανταφυλλόπουλος Κ. Δ. Ελληνικόν ενοχικόν δίκαιον.  Γενικόν μέρος - Τεύχος Α’. 2η έκδοσις. Πυρσός, Αθήναι 1938, 8ο, σ. 256. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. Λυτό το τελευταίο φύλλο. €30
ΝΕΝυπ1 Υπουργείον Δικαιοσύνης - Συντακτική Επιτροπή Αστικού Κώδικος Σχέδιον Αστικού Κώδικος εκπονηθέν υπο της Συντακτικής Επιτροπής. ΙΙ: Ενοχικόν Δίκαιον. Εν Αθήναις 1935, 8ο, σ. στ´+382. Δεμένο μαζί: Σχέδιον Αστικού Κώδικος εκπονηθέν υπο της Συντακτικής Επιτροπής.: Κληρονομικόν Δίκαιον. Εν Αθήναις 1936, 8ο, σ. γ´+218.  Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΕΝ117 Φίλιος Χρ. Παύλος Εγχειρίδιο ενοχικού δικαίου - Ειδικό μέρος, Τεύχος Α’, 3η έκδοση, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα, 1985, σ. 139. Με σημειώσεις και υπογραμμίσεις.  €8
ΝΕΝ117α Φίλιος Χρ. Παύλος Εγχειρίδιο ενοχικού δικαίου - Ειδικό μέρος, Τεύχος Β’, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα, 1986, σ. 291. €15
ΝΕΝ102 Φίλιος Χρ. Παύλος Ενοχικόν δίκαιον - Ειδικόν μέρος, Τεύχος Α', Εκδ. Σακκουλα, Αθήναι 1974, σ. 163. Με πολλές υπογραμμίσεις. €8
ΝΕΝ211 Φίλιος Χρ. Παύλος Εγχειρίδιο ενοχικού δικαίου - Ειδικό μέρος. 1ος τόμος. Εκδ Σάκκουλα, Αθήνα, 1981, σ. 116. €10
ΝΕΝφου1 Φουρκιώτης Κωνστ. Ενοχικόν δίκαιον (Περιληπτικαί παραδόσεις), εκδ. Παπαζήσης, Αθήναι 1963, σ. 111.  €12
ΝΕΝφου2 Φουρκιώτης Κωνστ. Ενοχικόν δίκαιον (Περιληπτικαί παραδόσεις). Εκδ. Παπαζήση, Αθήναι 1964, σ. 111. €10
ΝΕΝ2 Φουρκιώτης Κωνστ. Ελληνικόν ενοχικόν δίκαιον: Γενικόν μέρος. Τεύχος 1ον+2ον: #1-34. Εκδ. Παπαζήση, Αθήναι, 1964-1966, σ. 528. 2 τόμοι.  €25
ΝΕΝφου3 Φουρκιώτης Κωνστ.  Στοιχεία Αστικού δικαίου: ΙΙ. Ενοχικόν δίκαιον - Πανεπιστημιακαί παραδόσεις. Εκδ. Παπαζήση, Αθήναι 1959, σ.223. Πανόδετο. €17
ΝΕΝφου3α Φουρκιώτης Κωνστ.  Στοιχεία Αστικού δικαίου: ΙΙ. Ενοχικόν δίκαιον (κατά τον αστικόν κώδικα). 2η έκδοσις. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι χ.χ, σ. 389. Πανόδετο. €22
ΝΕΝ15 Dernburg Ερρίκος Σύστημα του Ρωμαϊκού δικαίου. Τόμος Γ’: Ενοχικόν δίκαιον. Κατά μετάφρασιν Γ. Δυοβουνιώτου. Εκδ. 2α επηυξημένη. Φέξης, Αθήναι, 1909, 8ο, σ. ε’+519. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΕΝwi Windscheid Bernhard Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου. Κατά μετάφρασιν Αθανασίου Αργυρού. Τόμος Γ’: Ενοχικόν δίκαιον, Α’, Γενικόν μέρος. Εκδ. Σ. Μπασιάς και Α. Χρυσαφίδης, εν Αθήναις, 1908, 8ο, σ. 718. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΟΜΕΝΔ10 Windscheid Bernhard Διδασκαλία του δικαίου των πανδεκτών. Τόμος 3ος, μέρος 1ον: Ενοχικόν δίκαιον. Μετάφρασις μετά προσθηκών υπό Κωνσταντίνου Η. Πολυγένους. Εν Αθήναις, 1932, σ.viii+552. Τόμος 3ος, μέρος 2ον: Ενοχικόν δίκαιον. Μετάφρασις μετά προσθηκών υπό Κωνστ. Φουρκιώτη. Εν Αθήναις, 1935, σ. 948+7. Δύο τόμοι δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (με φθορές ο 1ος τόμος). €65

Εργατικό Δίκαιο


ΝΕΡΓαπο Αποστολόπουλος Ι. Χρήστος Μισθοί και ημερομίσθια (Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας). Τεύχος 2ον. Αθήναι, 1947, 8ο, σ. 161-271. €12
ΝΟΜΕΡΓ2 Γόνης Ελευθέριος Διεθνείς συμβάσεις εργασίας ψηφισθείσαι υπό της διεθνούς Συνδιασκέψεως της εργασίας (1919-1953). Αθήναι, 1953, 8ο, σ. 710. Άκοπο. €30
ΝΟΜΕΡΓ3 Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας Τόμος 3ος, 1-31 Ιανουαρίου 1947, σ. 560+24. Πανόδετο. €25
ΝΟΜ254 Δημητρακόπουλος Ε. Εργατική νομοθεσία. 4η έκδοσις. Αθήναι, 1972, 8ο, σ. 754. Πανόδετο. €15
ΝΟΜ224 [Κασιμάτης Γρηγ.] Εργατικόν δίκαιον. Κατά τας παραδόσεις... Επιμ. Σ. Βουτυράς. Αθήναι, 1966, 8ο, σ. 208. €14
ΝΕΡΓ8 Κάσσιμος Ι. Χρ., Α. Ν. Καραλή Μελέται εργατικού δικαίου : Υπερωριακή εργασία του μισθωτου, ασθένεια του μισθωτού, άδεια τοῦ μισθωτού. Αθήναι, 1952, 8ο, σ. 90. €14
ΝΟΜ255 Μεζητάκος Ε. Αποστ. & Δημοσθ. Κ. Κατσίμπας Δίκαιον των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αθήναι, 1973, 8ο, σ. 190. €10
ΝΟΜΕΡΓ4 Πετυχάκης Ε. Μιχ. Νομοθεσία περί σωματείων, κωδικοποιημένη. Αθήναι, 1954, 8ο, σ. 104. €12
ΝΟΜ125 Πολυχρόνης Σ. Λέανδρος Τα εργατικά σωματεία, Αθήναι 1949, 8ο, σ. 187.  €25
ΝΟΜ218 Τρίμης Α. Γεώργιος Η ανεργία εν τη Ελληνική νομοθεσία. Εκδ. Αετός, Αθήναι, 1946, 8ο, σ. 288. Άκοπο αντίτυπο. €15
ΝΕΡΓ9 Τρίμης Α. Γεώργιος, Σωκρ. Γ. Κλαδάς Εργατικός Κώδιξ: η ισχύουσα εργατική νομοθεσία κωδικοποιημένη, εκ των κειμένων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Γενικόν μέρος. Αθήναι, 1960, 8ο, σ. 823. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΕΡΓκα Καποδίστριας Ιωαν. Η συλλογική σύμβασις εργασίας και το δίκαιον των σωματείων κατά του ισχύοντας νόμους και τον αστικόν κώδικα. Τεύχος Β´. Αθήναι, 1940, 8ο, σ. 107-319. €14
ΝΕΡΓκυ Κυριακόπουλος Α. (προλ.) Η συνδικαλιστική ελευθερία (μελέτη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας). Αθήναι, 1960, 8ο, σ. 186. €14
   

Ναυτικό Δίκαιο


ΝΝΝ171 Δελούκας Α. Νικόλαος Ναυτικόν δίκαιον. 2η έκδ., εκδ. Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήνα 1979, 8ο, σ. 279. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (με φθορές). €20
ΝΝΝ171α Δελούκας Α. Νικόλαος Ναυτικόν δίκαιον. Πανεπιστημιακαί παραδόσεις. Θεσσαλονίκη, χ.χ. [~1970], σ. 250. Ταλιπωρημένο με υπογραμμίσεις. €10
ΝΝΝ2 ΚΑΜΒΥΣΗΣ Ν. ΔΗΜ. Η σύμβασις ναυτολογήσεως (επιτομή του ισχύοντος δικαίου ναυτικής εργασίας). Εκδ. Τζάκα, Αθήναι, 1962, 8ο, σ. 192. €22
ΝΝΝ3 ΚΑΡΔΟΥΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤ. Το νομικόν καθεστώς της ανοικτής θαλάσσης εν ειρήνη, Α’. Αθήναι 1973, σ. 88. €12
ΝΝΝ4 ΚΑΡΔΟΥΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤ. Η σημαία του πλοίου ως συνδετικόν στοιχείον εις το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον. Διατριβή. Αθήναι, 1970, σ. 104. €12
ΝΝΝ5 Ρόκας Ν. Κωνσταντίνος Ναυτικόν δίκαιον. Ημίτομος Α´. Έκδοσις 4η, ανατύπωση 1968, Αθήναι σ. 236+4. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (με φθορές). €25
ΝΝΝ6 Σπηλιόπουλος Β. Κυριάκος Στοιχεία ναυτικού δικαίου - Παραδόσεις. Επιμελεια Κ. Εγγλέζου. Τεύχος Α’. Εκδ. Παπαζήση, Αθήναι 1967, 8ο, σ. 67. €12
ΔΝΑΥ58 Μακρυμίχαλος Ι. Σ. Η νομική θέσις του Λόϋδ’ς εν τω αγγλικώ δικαίω και παρ’ ημίν : ιστορία- οργάνωσις και λειτουργία του Λόϋδ'ς-κριτική έρευνα των σχετικών προς το Λόϋδ'ς διατάξεων του νόμου 1023. Αθήναι, τυπ. Στεφανόπουλου, 1939, σ. 164. Πανόδετο. [Επίσης Κατάλογος Ναυτικό Δίκαιο] €30
ΔΝΑΥ65 Καρδούλης Γ. Κωνστ. Η σημαία του πλοίου ως συνδετικόν στοιχείον εις το διεθνές δίκαιον. Διατριβή επί διδακτορία. Αθήνα, 1970, σ. 104. [Επίσης Κατάλογος Ναυτικό Δίκαιο] €20
ΝΝΝαν Αναστασιάδης Κ. Ηλίας Ελληνικόν εμπορικόν δίκαιον. Τόμος 2ος: Ναυτικόν δίκαιον. 4η έκδ. λίαν επυξημένη. Εν Αθήναις 1937, 8ο, σ. 452. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΝΝπα Πασσιάς Π. Ιωαν. Ο περιορισμός της ευθύνης του πλοιοκτήτου. Μελέτη ισχύοντος ναυτικού δικαίου. Σάκκουλας, 1949, 8ο, σ. 272. Άκοπο. €20
ΝΝΝπε Περδίκας Λ. Παν. Εμπορικαί ναυτικαί αγοραπωλησίαι (έννοιαι - ιστορία - συγκριτικόν δίκαιον - βάρος κινδύνων - τόπος εκτελέσεως - είδη....). Εκδοτικός Οίκος Δημτρ. Ν. Τζάκα, Στεφ. Δελαγραμμάτικα & Σια, 1934, 8ο, σ. η’+259. Πανόδετο. €22
ΝΝΝπε1 Περδίκας Λ. Παν. Η μεταρρύθμισης του ναυτικού δικαίου και το προσχέδιον του ναυτιλιακού κώδικος. Θεσσαλονίκη, 1932, 8ο, σ. 82. Άκοπο. €12
ΝΝΝπετ1 Πετιμεζάς Γ. Θρ. Εμπορικόν δίκαιον. Τόμος 2ος, τεύχος 1ον: Ναυτικόν δίκαιον. Εστία, εν Αθήναις, 1928, 8ο, σ. 170. Λυτό το τελευταίο τυπογραφικό. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €22
ΝΝΝκο Κουρμπέλλης Νικ. Αβαρίαι και ναυτικαί ασφάλειαι. Αθηναι, 1931, 8ο, σ. 181 . Πανόδετο. €22
ΝΝΝσο1 Σούρλος Κωνσταντίνος Π. Η εμπράγματος ασφάλεια εν τω ναυτικώ δίκαιω. Αθήνα, 1939, 8ο, σ. 207. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΝΝσο1α Σούρλος Κωνσταντίνος Π. Η εμπράγματος ασφάλεια εν τω ναυτικώ δίκαιω. Αθήνα, 1939, 8ο, σ. 207. €15


Κληρονομικό και Οικογενειακό δίκαιο


ΝΟΙ27 Βούζικας Ι. Εμμανουήλ Κληρονομικόν Δίκαιον. Τεύχος Α’ (έκδοσις Β’)+ Τεύχος Β', Αθήναι 1978, 1975, σ. 664. Με υπογραμμίσεις. €18
ΝΟΙ149 Δεληγιάννης Ιωάννης Οικογενειακόν δίκαιον, Τεύχος Α’+Β’, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη-Αθήνα 1970, σ. 332. €15
ΝΟΙ28 [Δεμερτζής Κ.] Καταπόδης Ι. Σπ. Οικογενειακόν δίκαιον. Εκδ. Δ. Ν. Τζάκα, Σ. Δελαγραμμάτικα & Σια, εν Αθήναις, 1933-1934, 8ο, σ. 336. Με υπογραμμίσεις. Δεμένο με ράχη από πανί. €25
ΝΟΙκαλ Κάλλιας Μ. Κωνστ. Η εγκληματικότης και ιδίως των ανηλίκων. Αθήναι, 1961, 8ο, σ. 68. €11
ΝΟΙ19 Καλλιγάς Παύλος Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου καθά εν Ελλάδι πολιτεύεται πλήν των Ιονίων νήσων. Τόμος 4ος: Περί οικογενειακού δικαίου. Έκδόσεις Φέξη, Αθήναι, 1930, 8ο, σ. 328. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΟΙ20 Καλλιγάς Παύλος Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου καθά εν Ελλάδι πολιτεύεται πλήν των Ιονίων νήσων. Τόμος 5ος: Περί κληρονομικού δικαίου. Έκδόσεις Φέξη, Αθήναι, 1930, 8ο, σ. 446. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΟΙκασ Κασιμάτης Π. Γρηγ. Εγχειρίδιον οικογενειακού δικαίου. Τεύχος Α. Αθήναι, 1939, 8ο, σ. δ´+154+β´. Άκοπο. €12
ΝΟΙκο Κοφίνας Ν. Γ. Περί φορολογίας των κληρονομιών. Εν Αθήναις, τυπ. Κουσουλίνου, 1911, 8ο, σ. ιστ´+254. Δεμένο μαζί: Υπουργείον Οικονομικών Νομοθεσία περί φόρου κληρονομιών, κληροδοσιών και αιτία θανάτου δωρεών. Εν Αθήναις, 1911, 8ο, σ. 61. Δύο έργα δεμένα σε ένα πνόδετο τόμο. €20
ΝΟΙ3 Κρασσάς Α. Χ. Οικογενειακόν των Ρωμαίων δίκαιον καθά εν Ελλάδι πολιτεύεται. Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1891, 8ο, σ. ις΄+667. Δεμένο, χωρίς ράχη και καπάκια. €30
ΝΟΙ3α Κρασσάς Α. Χ. Οικογενειακόν των Ρωμαίων δίκαιον καθά εν Ελλάδι πολιτεύεται. Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1891, 8ο, σ. ις΄+667. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €45
ΝΟΙ3α Κρασσάς Χ. Αλκιβιάδης Σύστημα αστικού δικαίου. Τόμος 4ος: Οικογενειακόν δίκαιον. 5η έκδοση. Εκδ. Δημητρ. Ν. Τζάκα, Στεφ. Δελαγραμμάτικα & ΣΙΑ, 1927, 8ο, σ. ι’+704. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €40
ΝΟΙ3β1 Κρασσάς Χ. Αλκιβιάδης Σύστημα αστικού δικαίου. Τόμος 5ος: Κληρονομικόν δίκαιον. 4η έκδοση όλως ανακαινισθείσα. Εν Αθήναις, 1898, 8ο, σ. κ’+590. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη, κομμένο το ράψιμο στη ράχη, αποκομμένο μέρος της ράχης. €30
ΝΟΙ3β Κρασσάς Χ. Αλκιβιάδης Σύστημα αστικού δικαίου. Τόμος 5ος: Κληρονομικόν δίκαιον. 5η έκδοση βελτιωθείσα. Εκδ. Νικ. Π. Τζάκας, 1910, 8ο, σ. κ’+590. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €40
ΝΟΙ10 Κυριακόπουλος Δ. Ηρ. Περί αποκληρώσεως θυγατρός συνερχομένης εις γάμον άνευ της συνεναίσεως των γονέων αυτής. Εν Αθήναις, τυπ. Πετράκου, 1914, 8ο, σ. 155. Πανόδετο. €25
ΝΟΙ59 Λιτζερόπουλος Γ. Αλεξ.  Στοιχεία κληρονομικού δικαίου, τεύχος β' - εκ διαθήκης διαδοχή, 8ο, σ. 241, Αθήναι 1958.   €10
ΝΟΙ155 Μαγκάκης Γ. Α. Εγχειρίδιον οικογενειακού δικαίου, εν Αθήναις. Εκδ. Δημ. Τζάκας, Στεφ. Δελαγραμμάτικας & Σια, 1926, 8ο, σ. 240. Πανόδετο. €25
ΝΟΙ155β Μαγκάκης Γ. Α. Εγχειρίδιον οικογενειακού δικαίου, εν Αθήναις. Εκδ. Δημ. Τζάκας, Στεφ. Δελαγραμμάτικας & Σια, 1926, 8ο, σ. 240. Δεμένο μαζί με  “Μαθήματα Δημόσιας Οικονομίας”, 2ο μέρος  Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΟΙ155α Μαγκάκης Γ. Α. Εγχειρίδιον οικογενειακού δικαίου. Έκδοσις Β’ επηυξημένη και βελτιωμένη. Εν Αθήναις, εκδ. Δημ. Τζάκας, Στεφ. Δελαγραμμάτικας & Σια, 1931, 8ο, σ. 272. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΟΙμακ Μακρυγιάννης Σ. Εμμαν. Οικογενειακόν δίκαιον, ήτοι: Συστηματική κατάταξις ή κωδικοποίησις των ισχυουσών διατάξεων του Ρωμαϊκού και Βυζαντινού δικαίου, μετά σημειώσεων ερμηνευτικών και της νομολογίας των Ελληνικών δικαστηρίων. Καθά εν Ελλάδι πολιτεύονται. Εν Αθήναις, "Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Δ. Φέξη", 1910, 8ο, σ. δ´+720. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΟΙ21 Μαντζούφας Α. Γεωργ. Κληρονομική εγκατάστασις επί δήλου εν νεωτέρα διαθήκη (κατά τε το κλασσικόν και ισχύον ρωμαικόν δίκαιον). Πυρσός, Αθηναι, 1948, 8ο, σ. 78. €16
ΝΟΙμαρ Μαριδάκης Σ. Γεώργιος Το διαζύγιον κατά το εν Ελλάδι ισχύον δίκαιον. Τεύχος 2ον: Η διδικασία του διαζυγίου. Εκδόσεις Α.Παπασπύρου, Αθήναι, 1938, 8ο, σ. 129-208. €13
ΝΟΙ11 Μιχαηλίδου - Νουάρου Γεωργίου Οικογενειακόν δίκαιον. Κατά τας παραδόσεις του καθ. Μιχαηλίδου - Νουάρου Γεωργίου. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι, 1970, 8ο, σ. 459. €20
ΝΟΙ11α Μιχαηλίδου - Νουάρου Γεωργίου Οικογενειακόν δίκαιον. Κατά τας παραδόσεις του καθ. Μιχαηλίδου - Νουάρου Γεωργίου. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι, 1968, 8ο, σ. 457. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΟΙ25 Μομφεράτος Γ. Αντώνιος Πραγματεία περί προγαμιαίας δωρεάς κατά το ρωμαϊκόν και ιδίως το βυζαντινόν δίκαιον. Εν Αθήναις, τυπ. Περρή, 1884, 8ο, σ. 224. €45
ΝΟΙΜ1 Μπακανάκης Κ. Σπύρος & Ευθυμίου Ι. Κυριακή Η Διαθήκη κατα τον Κώδικα - Ικανότης - Τύπος - Περιεχόμενον, Αθήναι 1954, σ. 132. €10
ΝΟΙ1 Μπαλής Α. Αχιλ. Ο χωρισμός των συζύγων συνεστώτος του γάμου (κατά ουσιαστικόν και δικονομικόν δικ.). Αθήναι, 1969, σ. 131. €15
ΝΟΙ13 Μπαλής Α. Αχιλ. Οικογενειακόν δίκαιον. Εκδ. Τζάκα - Δελαγραμμάτικα, Αθήναι, 1956, 8ο, σ. 478. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΟΙμπα2α Μπαλής Α. Γεώργιος Κληρονομικόν δίκαιον (Κατά τον κώδικα). 2η έκδοσις. Σάκκουλας, Αθήναι, 1950, 8ο, σ. 639. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη, αποκομμένο το πίσω μέρος του βιβλίου. €30
ΝΟΙ18 Μπαλής Α. Γεώργιος Εγχειρίδιον κληρονομικού δικαίου. Εν Αθήναις, τυπ. Σακελλαρίου, 1925, 8ο, σ. 709. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΟΙμπα1 Μπαλής Α. Γεώργιος Εγχειρίδιον κληρονομικού δικαίου. 2α έκδοσις. Εν Αθήναις, τυπ. Πυρσού, 1930, 8ο, σ. 749. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΟΙ18α Μπαλής Α. Γεώργιος Εγχειρίδιον κληρονομικού δικαίου. Εν Αθήναις, τυπ. Πυρσού, 1934, 8ο, σ. 709. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΟΙ17 Μπούτος Γ. Ευαγ. Η πατρική εξουσία. Συμβολή εις την ιστορικήν και επιστημονικήν μελέτην του θεσμού. Αθήναι, 1964, 8ο, σ. 207. €20
ΝΟΙ24 Μπράτσος Π. Κωνστ. Κοινωνική ηθική εν συσχετισμώ προς τον θεσμόν της οικογένειας. Θεώρησις ιστορική κοινωνιολογική φιλοσοφική. Αθήναι, 1969, 8ο, σ. 275. Άκοπο. €15
ΝΟΙ112 Παπαντωνίου Σ. Νικ. Κληρονομικό Δίκαιο, 4η εκδ. τελείως αναθεωρημένη,  Σάκκουλας, Αθήνα 1985, σ. 535. Με σημειώσεις και υπογραμμίσεις. €14
ΝΟΙ7α Παπαζαχαρίου Κ. Ιωάννης Μελέται εκ του δικαίου ανηλίκων. Τεύχος Α’+Β+Γ’+Δ’. Αθήναι, 1959-1960, 8ο, σ. 239+96+184+239. €45
ΝΟΙ7 Παπαζαχαρίου Κ. Ιωάννης Μελέται εκ του δικαίου ανηλίκων. Τα τεύχη Α’, Β’. Τιμή τεύχους: €10
ΝΟΙ7β Παπαζαχαρίου Κ. Ιωάννης Οι ανήλικοι εγκληματίαι κατά τα παρ’ ημίν και αλλαχού κρατούντα. Τεύχος Α’. Αθήναι, 1932, 8ο, σ. 112. €12
ΝΟΙ5 Πιπινέλη-Ποταμιάνου Άννα Η εγκληματικότης των ανηλίκων ως ψυχολογικόν και παιδαγωγικόν πρόβλημα.  Αθήναι, 1956, 8ο, σ. 143. €22
ΝΟΙ16 Πολυγένης Η. Κωνσταντίνος Πραγματεία περί προικός. έκδοσις 2α. Εν Αθήναις, 1924, 8ο, σ. xvi+656. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΟΙ16α Πολυγένης Η. Κωνσταντίνος Πραγματεία περί προικός. έκδοσις 2α. Εν Αθήναις, 1924, 8ο, σ. xvi+656. €22
ΝΟΙ8 Πουλαντζάς Σ. Ευστάθιος Πολιτική παιδικής προστασίας. Αθήναι, 1965, 8ο, σ. 94. €8
ΝΟΙδημ1 Δημητριάδης Ν. Δ. (Δηρμητόγλου) Ιερονομικόν κληρονομικόν των μωαμεθανών δίκαιον, ΦΕΡΑΪΖ. Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, εν Αθήναις, 1915, 8ο, σ. 174. [Επίσης Κατάλογος Οθωμανική αυτοκρατορία - Τουρκία] €25
ΝΟΙδημ1α Δημητριάδης Ν. Δ. (Δηρμητόγλου) Ιερονομικόν κληρονομικόν των μωαμεθανών δίκαιον, ΦΕΡΑΪΖ. Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, εν Αθήναις, 1915, 8ο, σ. 174. [Επίσης Κατάλογος Οθωμανική αυτοκρατορία - Τουρκία] €30   
ΝΟΙπρα1 Πράτσικας Π. Χρήστος Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή ως ισχύει εν Ελλάδι. Μετά: Α΄. τον νόμον 2310, Β΄. το νομοθ. διάταγμα περί καταστάσεως εξωγάμων τέκνων και Γ΄. τον νόμον 3237 "περί διεκδικήσεως των διατετιμημένων προικώων. Τρίτη έκδοσις μεταβεβλημένη και επηυξημένη. Τζάκας. - Δελαγραμμάτικα, εν Αθήναις, 1928, 8ο, σ. 102. €20
ΝΟΙ12 Ράπης Κ. Απ. Επιτομή οικογενειακού δικαίου κατά τον κώδικα.Αθήναι, 1952, 8ο, σ. 306. €15
ΝΟΙ12α Ράπης Κ. Απ. Synopsis κληρονομικού δικαίου. Αθήναι, 1972, 8ο, σ. 366. €15
ΝΟΙ9α Ροΐλος Γ. Λ. Οικογενειακόν δίκαιον. Εκτεταμένη κατ' άρθρον ερμηνεία (Άρθρα 1346 - 1709). Τόμοι 1-3.Έκδοσις 3η εκσυγχρονισθείσα διά προσθηκών υπό Γ. Α. Κουμάντου. Εκδ. Σάκκουλα, 1965-1966, 8ο, σ. 783+431+745. Τρείς τόμοι δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη, αποκομένη η ράχη από το πάνω καπάκι. €60
ΝΟΙ9β Ροΐλος Γ. Λ. Οικογενειακόν δίκαιον. Εκτεταμένη κατ' άρθρον ερμηνεία. Τόμος 2ος (Άρθρα 1463-1567).Έκδοσις 3η εκσυγχρονισθείσα διά προσθηκών υπό Γ. Α. Κουμάντου. Εκδ. Σάκκουλα, 1966, 8ο, σ.431. €20
ΝΟΙ9γ Ροΐλος Γ. Λ. Το εξ αδιαθέτου κληρονομικόν δικαίωμα του επιζώντος συζύγου. Ζαχαρόπουλος, Αθήναι, 1934, 8ο, σ. 80. Άκοπο. €17
ΝΟΙσου1 Σούρλας Α. Κιμ. Η απογραφή και η δι’ αυτής εκκαθάρισις της κληρονομίας κατά το αστικόν και δικονομικόν δίκαιον. Μελέτη ιστορική, δογματική, συγκριτική και νομοθετική. Τζάκας - Δελαγραμμάτικας, εν Αθήναις, 1930, 8ο, σ. 327. €25
ΝΟΙ14 Τούσης Χρ. Ανδρέας Οικογενειακόν δίκαιον (κατά τον αστικό κώδικα). Εκδ. 2α επηυξημένη. Εκδ. Παπαζήση, Αθήναι, 1956, 8ο, σ. ιστ’+887. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΟΜυπ1 Υπουργείον Δικαιοσύνης - Συντακτική Επιτροπή Αστικού Κώδικος Σχέδιον Αστικού Κώδικος εκπονηθέν υπο της Συντακτικής Επιτροπής : Κληρονομικόν Δίκαιον. Εν Αθήναις 1936, 8ο, σ. 218. Απόδετο. €15
ΝΟΙυπ2 Υπουργείον Δικαιοσύνης - Συντακτική Επιτροπή Αστικού Κώδικος Σχέδιον Αστικού Κώδικος εκπονηθέν υπο της Συντακτικής Επιτροπής : Κληρονομικόν Δίκαιον. Εν Αθήναις 1936, 8ο, σ. 218. €22
ΝΟΙυπ3 Υπουργείον Οικονομικών Νομοθεσία κληροδοτημάτων. Περίπου 10 νόμοι μεταξύ 1938 και 1941 δεμένοι σε ένα πανόδετο τόμο. €22
ΝΟΙ4 Χριστοδούλου Χ. Ανδρέου Η καταπολέμησις της εγκληματικότητος των ανηλίκων. Τύποις Γερασιμίδη, Σύρος, 1936, 8ο, σ. 118. Με αφιέρωση. €20
ΝΟΙ15 Windscheid Bernhard Διδασκαλία του δικαίου των πανδεκτών. Μετάφρασις μετά προσθηκών υπό Κωνσταντίνου Η. Πολυγένους. Τόμος πέμπτος: Κληρονομικόν δίκαιον, δευτέρα έκδοσις επηυξημένη, εν Αθήναις, 1923, σ.ΧΙΙ+630. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35Πολιτική Δικονομία


ΝΠΔ14 Βαβαρέτος Α. Γ. Κώδιξ πολιτικής δικονομίας. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι, 1968, 8ο, σ. 540. Πανόδετο. €17
ΝΠΔ10 Γεωργόπουλος Αλεξ. Τινά περί δικαστικών τεκμηρίων. Χωρίς τη σ. τίτλου, χ.χ. [~1935], σ. 29. Πανόδετο. €12
ΝΠΔ11 Γεωργόπουλος Αλεξ. Τινά περί του άρθρου 810.1 πολιτικής δικονομίας. Αθήναι, 1938, σ. 76.  Πανόδετο. €17
ΝΠΔ15 Γκάμερας Α. Κωνστ. Αι αρμοδιότητες των πολιτικών δικαστηρίων ως και των προέδρου, εισηγητού,.., κατά τον κωδ. Πολιτ. Δικονομίας. Αθήναι, 1969, 8ο, σ. 145. €18
ΝΠΔδελ1 Δεληκωστόπουλος Ι. Στεφ. & Σινανιώτης Λάμπρος Ερμηνεία του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας (κατ' άρθρον). Τόμος Β’. Αθήναι 1969, 8ο, σ. 357. €20
ΝΠΔ Δεληκωστόπουλος Ι. Στεφ. & Σινανιώτης Λάμπρος Μαθήματα πολιτικής δικονομίας. Τόμος 1ος, τεύχος Α’+Β’. Αθήναι 1969, 8ο, σ. 400. €18
ΝΠΔευκ1 Ευκλείδης Σπυρ. Ερμηνεία της πολιτικής δικονομίας. Έκδοσις 3η επεξεργασθείσα και συμπληρωθείσα υπό Κ. Γ. Παπαδοπούλου. 2 τόμοι. Δημητράκος, εν Αθήναις, 1932, 8ο, σ. 556+639. Δύο τόμοι δεμένοι σε ένα με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (με φθορές). €55
ΝΠΔευκ2 Ευκλείδης Σπυρ. Η πολιτική δικονομία ως ισχύει εν Ελλάδι. 2 τόμοι. Εν Αθήναις, τυπ. Νομικής, 1907-1919, 8ο, σ. 1526. Ο 1ος τόμος από τη 2η έκδοση. Δύο τόμοι δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (με φθορές). €60
ΝΠΔκιτ1 Κιτσικόπουλος Αντώνιος Πολιτική δικονομία: περιέχουσα τα άρθρα, μετά πάσης τροποποιήσεως μέχρι σήμερον, πάντα σχετικόν νόμον, διατάγματα, εγκυκλίους, πλήρη ερμηνείαν, άπασαν την νομολογίαν, από του 1834 μέχρι σήμερον, νομικάς διατριβάς, γνωμοδοτήσεις κλπ. Τεύχος 7ον: #148-180. Ζεμπούλης, Αθήναι, 1935, 8π, σ. 1201-1392. €13
ΝΠΔ18 Κιτσικόπουλος Αντώνιος Πολιτική δικονομία: περιέχουσα τα άρθρα, μετά πάσης τροποποιήσεως μέχρι σήμερον, πάντα σχετικόν νόμον, διατάγματα, εγκυκλίους, πλήρη ερμηνείαν, άπασαν την νομολογίαν, από του 1834 μέχρι σήμερον, νομικάς διατριβάς, γνωμοδοτήσεις κλπ. Τόμος 1ος: Άρθρα 1-126. Τόμος 2ος: Άρθρα 127-243. Ζεμπούλης, Αθήναι, 1934-1937, 8ο, σ. 1920+νστ’. Δύο τόμοι δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (με φθορές). €70
ΝΠΔκο Κουτουρίσης Ι. Κωνστ. Η προσωπική κράτησις κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Εκδ. Σάκκουλα, 1978, σ. 209. €10
ΝΠΔλιβ1 Λιβαδάς Γ. Μιχαήλ Εγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας. Εν Αθήναις, τυπ. Παπασπύρου, 1927, 8ο, σ. ιστ’+975. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΠΔ8α Λιβαδάς Γ. Μιχαήλ Εγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας υπό Βασιλείου Τ. Οικονομίδου. Τόμος 1ος. 7η έκδοση, εν Αθήναις 1924, 8ο, σ. 509. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €40
ΝΠΔ8α2 Λιβαδάς Γ. Μιχαήλ Εγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας υπό Βασιλείου Τ. Οικονομίδου. Τόμος 2ος. 7η έκδοση, εν Αθήναις 1925, 8ο, σ. 580. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €40
ΝΠΔ8β Λιβαδάς Γ. Μιχαήλ Εγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας υπό Βασιλείου Τ. Οικονομίδου. Τόμοι 1-3. 7η έκδοση, εν Αθήναις 1924, 8ο, σ. 509+580+487. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (σχεδόν αποκομμένη από το πίσω καπάκι). €90
ΝΠΔ8 Λιβαδάς Γ. Μιχαήλ Εγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας υπό Βασιλείου Τ. Οικονομίδου. 2ος τόμος. Έκδοσις 6η, εν Αθήναις, 1906, 8ο, σ. 571. Αποκομμένο κομμάτι τηε δερμάτινης ράχης. €45
ΝΠΔΜΑ1 Μαγκάκης Γ. Αντώνιος Πολιτική δικονομία κατά τας αυθεντικάς παραδόσεις του εν τω Καποδιστριακώ Πανεπιστημίω καθηγητού Κ. Μιχαήλ Λιβαδά. Τόμος Α’+Β’. Εν Αθήναις : Δ. Ν. Τζάκα, Σ. Δελαγραμματικά & Σια, 1923, 8ο, σ. 496. Δεμένο με πανί στη ράχη. Σποραδικές υπογραμμίσεις. €30
ΝΠΔ19 Μαγκάκης Γ. Αντώνιος Πολιτική δικονομία κατά τας αυθεντικάς παραδόσεις του εν τω Καποδιστριακώ Πανεπιστημίω καθηγητού Κ. Μιχαήλ Λιβαδά. Εν Αθήναις : Δ. Ν. Τζάκα, Σ. Δελαγραμματικά & Σια, 1926, 8ο, σ. 496. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €40
ΝΠΔΜΑ3 Μαγκάκης Γ. Αντώνιος Πολιτική δικονομία κατά τας αυθεντικάς παραδόσεις του εν τω Καποδιστριακώ Πανεπιστημίω καθηγητού Κ. Μιχαήλ Λιβαδά. Εν Αθήναις : Δ. Ν. Τζάκα, Σ. Δελαγραμματικά & Σια, 1926, 8ο, σ. 496. Πανόδετο, αποκολημμένη η ράχη από το πίσω καπάκι. €28
ΝΠΔ2 Μανταφούνης Τ. Πυξίς μεγάλη ή ερμηνεία του Δ' βιβλίου της πολιτικής δικονομίας.., 8ο, σ.262, Αθήνησι, τύποις Ρδαμανθύος 1875 (1876) €25
ΝΠΔμπε1 Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Πολιτική Δικονομία. Γενικαί αρχαί και κατ' άρθρον ερμηνεία/Γενικές αρχές και ερμηνεία των άθρων. Άρθρα 1 έως 681. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1973-1979, 8ο, σ. 2485+461. Δεμένο σε 6 τόμους με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €140
ΝΠΔΜ2α Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Πολιτική Δικονομία. Γενικαί αρχαί και κατ' άρθρον ερμηνεία. Τόμοι 1-14: Άρθρα 1 έως 738. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι [1973]-1977, 8ο, σ. 2485+461+208. Τα πρώτα 11 τεύχη δεμένα σε 4 τόμους με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €180
ΝΠΔΜ2 Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Πολιτική Δικονομία. Γενικαί αρχαί και κατ' άρθρον ερμηνεία. Τομοι 1-11: Άρθρα 1 έως 590. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι [1973]-1977, 8ο, σ. 2485. €140
ΝΠΔΜ2β Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Πολιτική Δικονομία. Γενικαί αρχαί και κατ' άρθρον ερμηνεία. Τομ. Ι: Εισαγωγή εις την δικονομικήν σκέψιν και γενικαί διατάξεις (άρθρα 1 έως 105). Τόμος Ιβ’: Γενικαί διατάξεις (άρθρα 106 έως 207). Τόμος ΙΙα’: Διαδικασία ενώπιον των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων (άρθρα 208 έως 334). Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι χ.χ.,1973, 1974, 8ο, σ. 1374. Τρεις τόμοι δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (με λεκέδες στο δέρμα του 1ου τόμου). €65
ΝΠΔΜ2α2 Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Πολιτική Δικονομία. Γενικαί αρχαί και κατ' άρθρον ερμηνεία. Τομ. 2: Άρθρα 41 έως 105. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1973, 8ο, σ. 257-496. €12
ΝΠΔΜ2αα Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Πολιτική Δικονομία. Γενικαί αρχαί και κατ' άρθρον ερμηνεία. Τομ. 2, 2α: Άρθρα 106 έως 139, 8ο, σ. 515-736, εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1973. €10
ΝΠΔμπε2.3 Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Πολιτική Δικονομία. Γενικαί αρχαί και κατ' άρθρον ερμηνεία. Τομ. 3: Άρθρα 104 έως 142. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1973, 8ο, σ. 515-736. €12
ΝΠΔμπε2.4 Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Πολιτική Δικονομία. Γενικαί αρχαί και κατ' άρθρον ερμηνεία. Τομ. 4: Άρθρα 142 έως 207. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1974, 8ο, σ. 737-942. €12
ΝΠΔΜ2α5 Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Πολιτική Δικονομία. Γενικαί αρχαί και κατ' άρθρον ερμηνεία. Τομ. 5: Άρθρα 208 έως 268. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1974, 8ο, σ. 945-1152. €12
ΝΠΔμπε2.7 Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Πολιτική Δικονομία. Γενικαί αρχαί και κατ' άρθρον ερμηνεία. Τομ. 7: Άρθρα 335 έως 350. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1975, 8ο, σ. 1377-1582. €12
ΝΠΔΜ2α8 Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Πολιτική Δικονομία. Γενικαί αρχαί και κατ' άρθρον ερμηνεία. Τομ. 8: Άρθρα 351 έως 494. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1975, 8ο, σ. 1583-1824. €12
ΝΠΔμπε2.10 Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Πολιτική Δικονομία. Γενικαί αρχαί και κατ' άρθρον ερμηνεία. Τομ. 10: Άρθρα 544 έως 559, 8ο, σ. 2035-2242. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1977. €12
ΝΠΔμπε2.12 Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Πολιτική Δικονομία. Γενικαί αρχαί και κατ' άρθρον ερμηνεία. Τομ. 12: Ειδικές διαδικασίες... Άρθρα 591 έως 632. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1979, 8ο, σ. 208. €12
ΝΠΔμπε2.13 Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Πολιτική Δικονομία. Γενικαί αρχαί και κατ' άρθρον ερμηνεία. Τομ. 13: Ειδικές διαδικασίες ΙΙ.  Άρθρα 632 έως 681Β´. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1981, 8ο, σ. 209-461. €14
ΝΠΔμπε2.14 Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Πολιτική Δικονομία. Γενικαί αρχαί και κατ' άρθρον ερμηνεία. Τομ. 14: Ασφαλιστικά μέτρα.  Άρθρα 682 έως 738. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1983, 8ο, σ. 208. €14
ΝΠΔμπε2.15 Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Πολιτική Δικονομία. Γενικαί αρχαί και κατ' άρθρον ερμηνεία. Τομ. 15: Ασφαλιστικά μέτρα ΙΙ.  Άρθρα 698 έως 727. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1990, 8ο, σ. 209-618. €18
ΝΠΔμπε3 Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Aι διαδικασίαι ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου. Τόμος 1ος. Αθήναι 1968, 8ο, σ. 262. €15
ΝΠΔμπε4 Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Εισαγωγή εις την δικονομικήν σκέψιν - Γενικαί αρχαί του δικονομικού δικαίου. Αθήναι, 1973, σ. 128. Σποραδικές υπογραμμίσεις με μολύβι. €12
ΝΠΔμπε5 Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Η συνέχισις των εκκρεμών υποθέσεων υποθέσεων κατά τον νέον Κώδικα Πολ. Δικονομίας. Διαχρονικόν αστικόν δικονομικόν δίκαιον. Αθήναι, 1968, 8ο, σ. 93. €14
ΝΠΔμπε6 Μπέης Ε. Κωνσταντίνος Μαθήματα Πολιτικής Δικονομίας - Αναγκαστική εκτέλεση. Αθήναι 1977, σ. 136. €12
ΝΠΔ5 Οικονομόπουλος Α. Τάκης Εγχειρίδιον πολιτικής δικονομίας - Κατά τον κώδικα, Τόμος Πρώτος, Τεύχος Α’+Β’, εκδ. Παρισιάνου, Αθήναι [~1968], σ. 393+400. €35
ΝΠΔ5α Οικονομόπουλος Α. Τάκης Εγχειρίδιον πολιτικής δικονομίας - Κατά τον κώδικα. Τόμος Πρώτος, Τεύχος Α’. Εκδ. Παρισιάνου, Αθήναι [~1968], σ. 393. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. Με αφιέρωση του συγγραφέα. €25
ΝΠΔ6 Οικονομίδης Τ. Βασίλειος Εγχειρίδιον πολιτικής δικονομίας. Εκδοσις Ε’ ηυξημένη και διωρθωμένη, επιμ. Ν. Δ. Φιλαρέτου, εν Αθήναις, τυπ. Παπαγεωργίου, 1890, 8ο, σ. κ’+997. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη.€60
ΝΠΔ17 Οικονομίδης Τ. Βασίλειος Εγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας. Τόμοι Α’+Β’. Έκδοσις Β’ ηυξημένη και διωρθωμένη. Αθήνησι, τύποις Φιλαδελφέως, 1863, 8ο, σ. 293+621+ιστ’. 2 τόμοι δεμένοι σε ένα με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (εύθραυστη η πάνω σύνδεση). €90
ΝΠΔοι1 Οικονομίδης Τ. Βασίλειος Εγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας. Τρεις τόμοι. Έκδοσις 6η μετά πλείστων προσθηκών και βελτιώσεων υπό Μιχαήλ Γ. Λιβαδά. Εν Αθήναις, τύποις Ραφτάνη Παπαγεωργίου, 1905-1907, 8ο, σ. η’+502+571+400. 3 τόμοι δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €100

ΝΠΔοικ1 Οικονομίδης Τ. Βασίλειος Εγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας. Έκδοσις 7η μετά πλείστων προσθηκών και βελτιώσεων υπό Μ. Γ. Λιβαδά και Λ. Γ. Γιδοπούλου. Τόμος 3ος. Τζάκας - Δελαγραμμάτικας, εν Αθήναις, 1926, 8ο, σ. 487. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΠΔ4 Παπαποστόλου Αχ. Ευάγγελος Πρακτικά θέματα πολιτικής δικονομίας, τόμος Α’, εκδ. Ωμέγα, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 109. €12
ΝΠΔ122 Ράμμος Θ. Γεώργιος Επιτομή αστικού δικονομικού δικαίου, εκδ. Σάκκουλας, Αθήναι, χ.χ., σ. 288. €15
ΝΠΔ7α Ράμμος Θ. Γεώργιος Εισηγήσεις αστικού δικονομικού δικαίου (κατά τον Κ. Πολ. Δ.). Τεύχος Α’+Β’. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1969, σ. κε’+κα’+611. €27
ΝΠΔΡΑ1 Ράμμος Θ. Γεώργιος Εγχειρίδιον αστικού δικονομικού δικαίου. Διατίθεται επίσης ο 1ος και 2ος τόμος χωριστά προς €20
ΝΠΔρα2 Ράμμος Θ. Γεώργιος Μαθήματα πολιτικής δικονομίας. Τεύχος Α’, Β’, Γ’.Έκδοσις 2α επηυξημένη και βελτιωμένη. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1935-1936, σ. 212+75+116. Με υπογραμμίσεις. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΠΔΡΑ3 Ράμμος Θ. Γεώργιος Στοιχεία Ελληνικής πολιτικής δικονομίας. Τόμος 2ος. Εκδ. βιβλιοπωλείου “Το Νομικόν” Ν. Α. Σάκκουλα, Αθήναι 1943, 8ο, σ. 215. Σημειώσεις με μολύβι. €14
ΝΠΔ9 Ράμμος Γεώργιος Στοιχεία Ελληνικής πολιτικής δικονομίας. Τόμος 1ος-3ος, εκδ. βιβλιοπωλείου “Το Νομικόν” Ν. Α. Σάκκουλα, Αθήναι. 1943-1946, 8ο, σ. 328+215+76. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΠΔΡΑ3 Ράμμος Γεώργιος Στοιχεία Ελληνικής πολιτικής δικονομίας. Τόμος 1ος, τεύχη Α’-Γ’. Εκδ. βιβλιοπωλείου “Το Νομικόν” Ν. Α. Σάκκουλα, Αθήναι. 1955, 8ο, σ. 570. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη, αποκολλημένη από το πίσω καπάκι. €25
ΝΠΔ9α1 Ράμμος Γεώργιος Στοιχεία Ελληνικής πολιτικής δικονομίας. 5η έκδοσις. Τόμος 1ος (σε τρία τεύχη). Εκδ. βιβλιοπωλείου “Το Νομικόν” Ν. Α. Σάκκουλα, Αθήναι. 1961, 8ο, σ. 616. €20
ΝΠΔ16 [Ράμμος] Αλαβάνος Ν., Η. Καμπίτσης, Μ. Κωνσταντινίδης, Ε. Μιχελάκης Α. Παπαλάμπρου Μαθήματα πολιτικής δικονομίας κατά τας παραδόσεις του κ. Γ. Ράμμου, 1934-1935. Το Νομικόν, Σάκκουλα, Αθήναι, χ.χ. [~1935]], σ. 180. Δεμένο μαζί των ιδίων: Μαθήματα αναγκαστικής εκτελέσεως. Σάκκουλα, Αθήναι, χ.χ. [~1935]], σ. 104. Δεμένο μαζί των ιδίων: Περί αποδείξεως. Σάκκουλα, Αθήναι, χ.χ. [~1935]], σ. 34. Σποραδικές υπογραμμίσεις με μολυβι. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €27
ΝΠΔ27 Σινανιώτης Δ. Λάμπρος Ειδικαί διαδικασίαι (κατα τον τροποποιηθέντα Κ. Πολ. Δ), 8ο, σ. 204, Αθήναι 1972.  €17
ΝΠΔ2 Σινανιώτης Δ. Λάμπρος  Μαθήματα πολιτικής δικονομίας, τόμος 2ος, τεύχος Α’, 8ο, σ. 128, εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1974. €9
ΝΠΔ1 Χρηστίδης Χρήστος Πολιτική Δικονομία - 1971. Δοκίμιο Μεταγραφής της Πολιτικής Δικονομίας στην Εθνική γλώσσα των Ελλήνων και Πρόλογος, Αθήνα 1974, 8ο, σ. ροθ’+274. Άκοπο αντίτυπο. €22
ΝΠΔ99 Ψαρράς Ξ. Πολιτική Δικονομία κατά τας παραδόσεις του καθηγητού Ξ. Ψαρρά, επιμελεία Δημ. Χ. Μιχαλακέος, Πρώτο μέρος, 8ο, σ. 735, Εν Αθήναις 1890. Βιβλιοδεσία της εποχής με φθορές. €40
ΝΠΔπο1 Ποταμιάνος Δημ. Ερμηνεία των περί πολιτικής δικονομίας και οργανισμού των δικαστηρίων νόμων. Τόμος 1ος: Γενική εισαγωγή - Οργανισμός δικαστηρίων. Τόμος 2ος: Πολιτική δικονομία.  Τόμος 3ος: Πολιτική δικονομία - Ειδικόν μέρος.  Τόμος 4ος: Πολιτική δικονομία - Ειδικόν μέρος (μέρος 2ον). Φέξης, εν Αθήναις, 1902 - 1905, 8ο, σ. 943+864+1022+1109. 4 τόμοι δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (με μικρές φθορές στο δέρμα). €140

Ποινικό Δίκαιο


ΝΠΝαλ1 Αλέξης Δ. Χρήστος Ερμηνεία του νέου ποινικού κώδικος (κατ’άρθρον). Τόμος Α’. Αθήναι, 1959, 8ο, σ. 1012. Πανόδετο. €28
ΝΠΝ34 Αλέξη Δ. Χρήστος Ερμηνεία (κατ’ άρθρον) νέου ποινικού κώδικα. Τόμος Α’: Γενικόν μέρος (#1-133). Αθήναι, 1959, 8ο, σ. 304. Άκοπο. Με αφιέρωση. €20
ΝΠΝ5α Ανδρουλάκης Ν. Κ.  Ποινικόν δίκαιον - Γενικόν μέρος (πανεπιστημιακαί παραδόσεις). Τευχη Α’-Δ’). Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι, χ.χ., σ. 428. Πολλές υπογραμμίσεις. €12
ΝΠΝ5 Ανδρουλάκης Ν. Κ.  Ποινικόν δίκαιον - Ειδικόν μέρος. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι, 1974, σ. 176. Άκοπο. €10
ΝΠΝαρ Αρχοντουλάκης Ι. Εμμ. Εγχειρίδιον ποινικής δικονομίας. Β’ έκδοσις. Αθήναι, 1952 (ανατύπωσις ενημερωμένη μέχρι 31 Ιουλίου 1954), 8ο, σ. 290. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΠΝβο2 Βουγιούκας Ν. Κωνστ.  Ποινικόν Δικονομικόν Δίκαιον, τεύχ. πρώτο (Εισαγωγή-Γενικόν Μέρος), πανεπιστημιακαί παραδόσεις, έκδ, β' , Θεσσαλονίκη 1973. €17
ΝΠΝβο1 Βουγιούκας Ν. Κωνστ. Ποινικόν δικονομικόν δίκαιον. Πανεπιστημιακαί παραδόσεις. Εκδ. Σάκκουλα, 1972, σ.596. Με σποραδικές υπογραμμίσεις. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΠΝβου Βουγιούκας Ν. Κωνστ. Το έγκλημα της κλοπής. Διατριβή επί διδακτορία. Θεσσαλονίκη, 1952, 8ο, σ. 98. €15
ΝΠΝγαφ2 Γάφος Γ. Ηλίας Το έγκλημα της απάτης: ιστορική δογματική & νομολογική έρευνα. Εκδ. Ανατολή, Αθήναι, 1932, 8ο, σ. 212. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΠΝγαφ3 Γάφος Γ. Ηλίας Ποινική δικονομία κατά τον νέο κώδικα (πανεπιστημιακαί παραδόσεις). Τεύχος Α’+Β´+Γ´. Αθήναι 1951-1952, 8ο, σ. 118+112+110. Πανόδετο. Κάποιες υπογραμμίσεις. €25
ΝΠΝγαφ4δ Γάφος Γ. Ηλίας Ποινικόν δίκαιον - Ειδικόν μέρος, Τεύχος Δ’ (αρθρ. 299-335). Εκδ. Σακκουλα, Αθήναι 1963, 8ο, σ. 210. €16
ΝΠΝ22 Γεωργάκης Α. Ι. Ποινικόν δίκαιον. Διδασκαλία. Αθήναι, χ.χ., σ. 250. €14
ΝΠΝγι1 Γιωτόπουλος Π. Αι σύγχρονοι κατευθύνσεις της ποινικής επιστήμης. Δημητράκος, εν Αθήναις, 1930, 8ο, σ. 71. €15
ΝΠΝ6 Γκάμερας Κωνστ. Η πρακτική ποινικών υποθέσεων. Συνδεδυασμένη η ύλη του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου. Τόμος Α'. (Γενικόν μέρος), Τόμος Β'. (Ειδικόν μέρος - Κακουργήματα), Τόμος Γ'. (Ειδικόν μέρος - Πλημμελήματα), Θεσσαλονίκη/Αθήναι, "Αφοι Π. Σάκκουλα", 1963-1966, σ. κζ’+541+η’+639+ιδ’+632. €65 Πωλούνται και ξεχωριστά οι τόμοι Α’ και Β’ προς 17 ευρώ.
ΝΠΝ164 Γκάμερας Κωνστ. Η πρακτική ποινικών υποθέσεων. Συνδεδυασμένη η ύλη του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου. Τόμος Α'. (Γενικόν μέρος), Αθήναι, "Αφοι Π. Σάκκουλα", 1963, σ. 541.Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (με φθορές). €25
ΝΠΝ164β Γκάμερας Κωνστ. Η πρακτική ποινικών υποθέσεων. Συνδεδυασμένη η ύλη του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου. Τόμος Β'. (Ειδικόν μέρος - Κακουργήματα), Αθήναι, "Αφοι Π. Σάκκουλα", 1964, σ. 639.Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΠΝ164γ Γκάμερας Κωνστ. Η πρακτική ποινικών υποθέσεων. Συνδεδυασμένη η ύλη του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου. Τόμος Β'. (Ειδικόν μέρος - Πλημμελήματα), Αθήναι, "Αφοι Π. Σάκκουλα", 1966, σ. 632.Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΠΝ31 Δέδες Χρίστος Γ.  Ποινική δικονομία. Αθήνα, 1969-1971, 8ο, σ. 221+168+120. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΠΝ31 Δέδες Χρίστος Γ.  Ποινική δικονομία, Αθήναι : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 4η εκδοση, 8ο, σ. 688, εκδ. Σακκουλα, Αθήναι 1975. €22
ΝΠΝ31α Δέδες Χρίστος Γ.  Ποινική δικονομία, Αθήναι : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 5η εκδοση, 8ο, σ. 719, εκδ. Σακκουλα, Αθήναι 1978. €15
ΝΠΝ34 Δέδες Χρίστος Γ.  Ποινική δικονομία, Αθήναι : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 3η εκδοση, 3 τόμοι δεμένοι μαζί, 8ο, σ. 221+168+120, Αθήναι 1971. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΠΝ34α Δέδες Χρίστος Γ.  Ποινική δικονομία, Αθήναι : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 3η εκδοση, 3 τόμοι, 8ο, σ. 221+168+120, Αθήναι 1971. €25
ΝΠΝ1α Δυοβουνιώτης Γεώργιος Ελληνικοί Κώδικες περιέχοντες το κείμενον των νόμων και των Βασιλικών Διαταγμάτων, την νομολογίαν του Αρείου Πάγου..Ποινική Δικονομία. Εν Αθήναις, Γ. Φέξης, 1901, 8ο, σ. 969. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €60
ΝΠΝ1 Δυοβουνιώτης Γεώργιος Ελληνικοί Κώδικες περιέχοντες το κείμενον των νόμων και των Βασιλικών Διαταγμάτων, την νομολογίαν του Αρείου Πάγου..Ποινική Δικονομία. Έκδοσις 2α, Εν Αθήναις, Γ. Φέξης, 1909, 8ο, σ. 971. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €60
ΝΠΝ2 Δυοβουνιώτης Γεώργιος Ελληνικοί Κώδικες περιέχοντες το κείμενον των νόμων και των Βασιλικών Διαταγμάτων, την νομολογίαν του Αρείου Πάγου..Ποινικός νόμος. Έκδοσις 2α, Εν Αθήναις, Γ. Φέξης, 1910, 8ο, σ. 1262. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €60
ΝΠΝ17β Ηλιόπουλος Ε. Τιμ. Σύστημα του Ελληνικού ποινικού δικαίου. Τόμος 1ος: Γενικόν μέρος. Εν Αθήναις, τυπ. Σακελλαρίου, 1915, 8ο, σ. 591. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΠΝ17 Ηλιόπουλος Ε. Τιμ. Σύστημα του Ελληνικού ποινικού δικαίου. Τόμος 1ος, έκδοσις 2α, εν Αθήναις, τύποις Πετράκου, 1919, 8ο, σ. ζ’+622. Πανόδετο. €25
ΝΠΝ17γ Ηλιόπουλος Ε. Τιμ. Περί συρροής εγκλημάτων. Αθήνησιν, τύποις Περρή, 19893, 8ο, σ. η’+149. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €35
ΝΠΝηλι1 Ηλιόπουλος Ε. Τιμ. Σύστημα του Ελληνικού ποινικού δικαίου. Τόμος 1ος, έκδοσις 4η, εν Αθήναις, "Δημ. Τζάκας, Στέφ. Δελαγραμμάτικας και Σια", 1927, 8ο, σ. 620. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €30
ΝΠΝηλι3 Ηλιόπουλος Ε. Τιμ., Γ. Πανόπουλος Αιτιολογική έκθεσις του σχεδίου Ελληνικού ποινικού Κώδικος του καταρτισθέντος υπό της οικείας νομοπαρασκευαστικής επιτροπείας. Εν Αθήναις, Εθνικό Τυπογραφείο, 1929, 8ο, σ. 688. €30
ΝΠΝηλι2 Ηλιόπουλος Ε. Τιμ. Σύστημα του Ελληνικού ποινικού
ΝΠΝζη1 Ζησιάδης Βασ. Ιωαν. Η ποινική παραγραφή. Εκδ. Σάκκουλα, 1954, 8ο, σ. ια’+203. €15
ΝΠΝ37α Ζησιάδου Βασ. Ιωάννου Ποινική Δικονομία, 3η εκδοση επηυξημένη και συγχρονισμένη. Πανεπιστημιακαί παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 1969, 8ο, σ. 332.  Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €22
ΝΠΝ37 Ζησιάδου Βασ. Ιωάννου Ποινική Δικονομία, 2η εκδοση, μόνο ο 1ος τόμος, 8ο, σ. 799, εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1964.  Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΠΝ38 Ζησιάδου Βασ. Ιωάννου Ποινικόν Δίκαιον - Γενικόν μέρος, μόνο ο 2ος τόμος, 8ο, σ. 564, εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1971.  Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €25
ΝΠΝ60 Καίσαρης Α. Παναγ. Κώδιξ Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία κατ΄ άρθρο, τόμος Γ’ - Άρθρα 127-179, εκδ. Σάκκουλα 1984.€15
ΝΠΝ61 Καίσαρης Α. Παναγ. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία κατ΄ άρθρο, τόμος Ε’ - Άρθρα 239-274, εκδ. Σάκκουλα 1982.€15
ΝΠΝκα1 Καρανίκας, Δημήτριος Ι. Εγχειρίδιον ποινικού δικαίου. Τόμος Α’, Γενικόν μέρος. Β’ έκδοσις. Εκδ. Σάκκουλα, [1959], 8ο, σ. 263. €18
ΝΠΝκαρ1 Καρατζάς Γ. Νεοκλής Δικαστική πρακτική επί της ποινικής δικονομίας και του ποινικού νόμου της Ελλάδος μετ' επιθεωρήσεως της ποινικής νομολογίας. Τόμος 2ος : Ποινικός νόμος μετά των μεταγενέστερων ποινικών νόμων και διαταγμάτων και σχετικών υποδειγμάτων. 1η έκδοση. Εν Πάτραις, τυπ. Αγαπητού, 1870, 8ο, σ. 564. Δεμένο, σχεδόν αποκολημμένη η βιβλιοδεσία - μέτρια κατάσταση. €50
ΝΠΝ113 Καρράς Αργύριος Μαθήματα ποινικού δικονομικού δικαίου 1ο τεύχος, 2η έκδοση,,  Σάκκουλας, Αθήνα 1986, σ. 196. Με σημειώσεις και υπογραμμίσεις. €8
ΝΠΝ114 Καρράς Αργύριος Μαθήματα ποινικού δικονομικού δικαίου 2ο τεύχος, 2η έκδοση,,  Σάκκουλας, Αθήνα 1986, σ. 182. Με σημειώσεις και υπογραμμίσεις. €8
ΝΠΝ114α Καρράς Αργύριος Μαθήματα ποινικού δικονομικού δικαίου 3ο τεύχος, 2η έκδοση,,  Σάκκουλας, Αθήνα 1986, σ. 238. Με σημειώσεις και υπογραμμίσεις. €8
ΝΠΝ33 Καρύδας Π. Γιάννης Ποινική δικονομία (Α+Β). Νέα έκδοση. Αθήναι, 1976, 8ο, σ. 156+15. €14
ΝΠΝ93 Κασιμάτης Κ. Κωνστ. Στοιχεία Ελληνικού ποινιΝΟΜΚ1κού δικονομικού δικαίου, Τεύχος Α'+Β', 8ο, σ. 184+95, Αθήναι 1935. Άκοπο αντίτυπο αλλά επηρεασμένο απο υγρασία στο κάτω μέρος. €30
ΝΠΝ30 Κατσαντώνης Η. Αλεξ. Ποινικόν Δίκαιον – Γενικόν Μέρος – Τόμος Πρώτος (Η διδασκαλία του εγκλήματος και αι μορφαί εμφανίσεως αυτού). Εκδ. Παρισιάνου, Αθήναι 1972, 8ο, σ. 409. €20
ΝΠΝ88 Κωνσταντάρας Κ. Χρ. Ποινική Δικονομία, Τόμος Δ', 8ο, σ.330, Εν Λιμένι Βαθέος Σάμου, 1962. Άκοπο αντίτυπο. €17
ΝΠΝ35 Κωνσταντόπουλος Π. Κ. Ερμηνεία της ελληνικής ποινικής δικονομίας. Τόμοι Α’+Β’. 2η έκδοσις. Εν Αθήναις, τυπ. Βλαστού, 1896, 8ο, σ. η’+679+β’+757. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (φθορές στο δέρμα της ράχης). €45
ΝΠΝΚ1α Κωστής Ν. Κωνσταντίνος Εγχειρίδιον της ποινικής δικονομίας. Έκδοσις 3η μετά προσθηκών και βελτιώσεων. Εν Αθήναις, τυπ. Κωνσταντινίδου, 1897, 8ο, σ. κδ’+807 . €50
ΝΠΝΚ1 Κωστής Κωνσταντίνος Εγχειρίδιον της ποινικής δικονομίας. Έκδοσις τετάρτη αναθεωρηθείσα, συμπληρωθείσα και συγχρονισθείσα υπό Α. Μπουροπούλου, Τόμος 2ος - Ειδικόν μέρος, εκδ. Δημητράκου, Αθήναι 1938, 8ο, σ. 460. €20
ΝΠΝ23 Κωστής Ν. Κωνσταντίνος Εγχειρίδιον της ποινικής δικονομίας. Έκδοσις 3η μετά προσθηκών και βελτιώσεων. Εν Αθήναις, τυπ. Κωνσταντινίδου, 1897, 8ο, σ. κδ’+807. €
ΝΠΝ23α Κωστής Ν. Κωνσταντίνος Ερμηνεία του εν Ελλάδι ισχύοντος Ποινικού Νόμου. 3 τόμοι. Τόμος 1ος : περιέχων τους γενκούς ορισμούς. Τόμος 2ος και 3ος : Ειδικόν μέρος. Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1899-1907, 8ο, σ. ιε’+559+ιστ’+621+ιη’+712. 3 τόμοι δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (φθορές στον πρωτο τόμο). €80
ΝΠΝμαγ1 Μαγκάκης Γεώργιος-Αλεξ. Η ποινκή ευθύνη και το πρόβλημα της ελευθερίας της βουλήσεως. Ανάτυπον, Διαλέξεις ΔΣΑ, Αθήνα, 1964, σ. 16. Με αφιέρωση στο Γ. Ράμμο. €9
ΝΠΝμαν1 Μανιατόπουλος Ιωαν. Φροντιστηριακά μαθήματα ποινικού δικαίου. Αθηναι, 1943, μικρό 8ο, σ. 143+6. Ταινία στη ράχη. €13
ΝΠΝμο1 Μοσχανδρέας Δ. Βασ. Ερμηνεία του ποινικού κώδικος. Γενικόν και ειδικόν μέρος. 4η έκδοση επηξημένη. Αθήναι, 1960, 8ο, σ. 432. Πανόδετο (χωρίς τίτλο). €22
ΝΠΝμο1α Μοσχανδρέας Δ. Βασ. Ειδικοί ποινικοί νόμοι. Αθήναι, 1959, 8ο, σ. 25+43+30+23+44+28+45+27+26+33+58+28. Πολυγραφημένο. Πανόδετο (χωρίς τίτλο). €25
ΝΠΝμπ2 Μπουρόπουλος Ν. Άγγ. Ερμηνεία του ποινικού κώδικος (κατ’άρθρον). Τόμος 2ος (σε τρια τευχη) + Τόμος 3ος. Ειδικόν Μέρος, άρθρα 134-474. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήναι 1960-1964, 8ο, σ. 715+256. 4 τόμοι. Άκοπα αντίτυπα. €60
ΝΠΝπα2 Παπαδιαμαντοπούλου Ελένη Μαθήματα ποινικού δικαίου κατά τας παν. Παρ. Του καθ. Η. Χωραφά. Τόμος 1ος, τεύχος Α´+Β´. 3η εκδ. Αθήναι, 1939-1940, 8ο, σ. 260. €17
ΝΠΝ12 Παπαζαχαρίου Κ. Ιωάννης Χριστιανισμός και ποινικόν δίκαιον. Αθήναι, 1958, 8ο, σ. 134. Με αφιέρωση. €15
ΝΠΝπακ1 Παπακυριακόπουλος Π. Ιωάννης Εισαγωγή εις το σύγχρονον δόγμα του ποινικού δικαίου. Συμβολή εις την περί εννόμου αγαθού και εννόμου καθήκοντος εν τω ποιν. δικαίω θεωρίαν. Αθήναι, 1947, 8ο, σ. 111. €20
ΝΠΝσα Σαρίπολος Ν. Νικόλαος Σύστημα της εν Ελλάδι ισχυούσης ποινικής νομοθεσίας : Μετά προεισαγωγής δια της φιλοσοφίας του δικαίου και της ιστορίας των ποινικών νομοθετημάτων. Τόμοι 1+2. Αθήνησι, τυπ. Ηλιοπούλου, 1868, 8ο, σ. 490+368. Δύο τόμοι δεμένοι σε ένα με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη.  €90
ΝΠΝ14 Στάϊκος Γ. Αντώνιος Επίτομος ερμηνία Ελληνικής ποινικής δικονομίας, νόμος 1493/17/17 Αυγούστου 1950. Τόμος 2ος. Αθήναι, εκδ. Σάκκουλα, 1952, 8ο, σ. 1211+ζ’+xviii. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη.  €30
ΝΠΝ36 Συγκελάκης Σ. Ι. Ελευθέρα κριτική του ποινικού δικαίου. Α’. Εν Αθήναις, τυπ. Σακελλαρίου, 1927, 8ο, σ. 72. Άκοπο. €12
ΝΠΝ21α Τούσης Χ. Ανδρ., Αθ. Αν. Γεωργίου Ποινικός κώδιξ (Ερμηνεία κατ’ άρθρον). Έκδοσις Γ’ (λίαν επηυξημένη). Εκδοτικός οίκος Δημ. Τζάκα, Στεφ. Δελαγραμμάτικα,  Αθήναι, 1967, 8ο, σ. 1255. Δεμένο σε δυο τόμους με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη. €40
ΝΠΝ3 Τσαούσης Χ. Παναγιώτης Επιτομή ποινικού δικαίου. Εν Αθήναις, τυπ. Μομικής, 1908, 8ο, σ. 821. Δεμένο με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη (φθορές). €40
ΝΠΝ32 Τσουκαλάς Κωνστ. Ποινική δικονομία. Τόμος Β’: Η πορεια της ποινικης δικης. Τεύχος Δ’. Ζαχαρόπουλος, Αθηναι, 1939, 8ο, σ. 280. €18
ΝΠΝ32α Τσουκαλάς Κωνστ. Ποινικός νόμος. Ειδικόν μέρος : κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη. Ζαχαρόπουλος, Αθήναι, 1938, 8ο, σ. 155. €17
ΝΠΝ20 Χωραφάς Α. Νικ. Περί της εννοίας του δόλου εν τω ποινικώ δικαίω. Τεύχος Α’: Ιστορική και δογματική έρευνα (εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή). Εν Αθήναις, 1922, 8ο, σ. ιβ’+226. Τεύχος Β’: Συγκριτική έρευνα - Ισχύον και θετέον δίκαιον. Εν Αθήναι, 1923, 8ο, σ. 136. Πανόδετο. €30
ΝΠΝχω2 Χωραφάς Α. Νικ. Γενικαί αρχαί του ποινικού δικαίου. 4η εκδοση, επαυξηθείσα. Τόμος 1ος: Τα Θεμέλια Του Ποινικού Συστήματος Και Η Διδασκαλία Περί Εγκλήματος. Σάκκουλας, 1958, 8ο, σ. 284. Με υπογραμμίσεις. Δεμένο με δερμάτινη ράχη. €22
ΝΠΝ27 Ψαράς Ξενοφών Πολιτική δικονομία. Φέξης, εν Αθήναις, 1900, 8ο, σ. 934. Δεμένο με φθορές.  €40
ΝΠΝza Zachariä Karl Salomo Handbuch des französischen Civilrechts. Only vol. 4. Heidelberg. Mohr, 1837. 1 Bl.; s. 555. Δεμένο με δερμάτινη ράχη, αποκομένη η ράχη από το πανω καπάκι. €20


           

ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Λ. Βουγιούκας
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 3, ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Τηλ. 2103802816 και 6947549945
Ώρες Λειτουργίας : Kαθημερινές 2-8μμ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου